דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 20 במרץ 2018
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

בשורה לבעלי צמודי הקרקע: אפשרות לפיצול דירה להשכרה

ועדת הרפורמות של הכנסת בראשות ח"כ רחל עזריה (כולנו) אישרה השבוע לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק לתיקון חוק התכנון והבנייה שתאפשר פיצול בתים צמודי קרקע לצורך השכרה או מגורי קרובים.

הצעת החוק קובעת הוראת שעה לחמש שנים בה הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה יחוייבו לאשר הוספת יחידת דיור אחת להשכרה בבית צמוד קרקע בתוך המבנה הקיים (פיצול יחידת דיור לשתי דירות ללא תוספת בניה) ובתנאי שהמבנה הקיים הינו בגודל של מעל 120 מ"ר. כמו כן קובעת ההצעה שגודל היחידה הנוספת יהיה לפחות 45 מ"ר והיא תכלול מטבח, שירותים וכניסה נפרדת.

את הצעת החוק יזם ח"כ אלי כהן (כולנו), טרם מינויו לתפקיד שר הכלכלה. לאחר המינוי עברה ההצעה לחברו לסיעה, ח"כ רועי פולקמן. ההצעה הגיעה לפתחה של ועדת הרפורמות בחודש ינואר השנה. בחודשיים האחרונים נפתחו מחדש הדיונים תחת יו"ר הוועדה הנוכחית, ח"כ רחל עזריה.

במסגרת דיוני הוועדה הוכנסו מספר שינויים להצעת החוק. ראשית, נקבע כי הרשויות יחויבו לאשר פיצול של עד 20% מכלל הבתים צמודי הקרקע בשטחן על מנת שלא להעמיס על התשתיות. כמו כן, גודלה המינימלי של יחידת הדיור שתפוצל מהדירה הראשית הופחת מ-60 מ"ר בהצעה המקורית, ל-45 מ"ר בלבד.

בסוגיית מיגוון היחידות המפוצלות הוחלט היום כי בבתים שבהם יש ממ"ד יתבקש בעל הנכס לבצע שיפור מיגון גם ביחידה המפוצלת. בבתים בהם אין ממ"ד יסתמכו דיירי הדירה המפוצלת, כמו דיירי הדירה הראשית, על הפתרונות הקיימים עבור תושבי האזור, כגון מקלטים ציבוריים.

עוד נקבע, כי במסגרת הפיצול ניתן יהיה להפוך שטח שירות לשטח עיקרי, זאת בכדי שניתן יהיה לפצל מרתף כיחידת דיור נפרדת וזאת בכפוף לכך שהמרתף ראוי למגורים ועומד בתנאים שמגדיר החוק לגבי גודל היחידה ותוכנה.

הצעת החוק הגיעה לוועדה לאחר משא ומתן עם הרשויות המקומיות, שבו הוחלט שלא לפטור מהיטל השבחה בגין הפיצול. הוחלט כי המפצלים ישלמו היטל השבחה מופחת של עד שני שלישים בלבד מסך ההיטל המלא, כאשר שליש ראשון יגבה בעת פיצול הדירה ושליש נוסף יגבה רק אם וכאשר יחליט בעל הנכס למכור את הנכס (הכולל בתוכו לאחר הפיצול שתי יחידות דיור) ובכך לממש הלכה למעשה את עליית ערכו. כמו כן נקבע כי יינתן פטור מלא מתשלום אגרות למנהל מקרקעי ישראל בגין הפיצול. שינוי נוסף בהצעה נקבע כי בעל נכס שיבקש לאחד מחדש דירה שפוצלה, לא יזדקק להיתר נוסף, אלא יתבקש להודיע על השינוי בלבד, זאת במטרה להקל על ההליך.

כאמור, הצעת החוק תחול על בתים צמודי קרקע בלבד. יש לציין כי ההחלטה מחריגה את היישובים במגזר הכפרי (מושבים וקיבוצים), בו מוגבלות מספר יחידות הדיור בכל נחלה במסגרת בתמ"א 35. כמו כן, הוחלט שמפוני גוש קטיף יזכו לתשומת לב מיוחדת ולהטבות.

לאחר אישור הצעת החוק אמרה יו"ר הוועדה, ח"כ רחל עזריה: "יש כאן פוטנציאל רב להגדלת היצע הדירות, להטיב עם זוגות צעירים וכלל האוכלוסייה. כמו כן, החוק יועיל להתחדשות של שכונות ותיקות ויסייע לקהילות קיימות להתחדש".

שר הכלכלה אלי כהן אמר: "מצוקת הדיור, הגידול במספר הזוגות הצעירים המתחתנים מדי שנה, עליית תוחלת החיים והמחסור החמור בהיצע דירות קטנות לשוכרים, מחייבת היערכות מיידית להגדלת מלאי הדירות להשכרה, ובמיוחד דירות בנות 2 - 3 חדרים. בהתאם, הצעת החוק האמורה תגדיל את היצע הדירות הקטנות להשכרה עבור הזוגות הצעירים, ותסייע בידם לחסוך את תשלומי הארנונה והאחזקה השוטפת".

ישובים - ההרחבה בכפר אוריה - 22.11.12

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?