דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 20 במרץ 2018
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

הפועלים הפלסטיניים חוזרים להר אדר

מאז הפיגוע בשער בידו, שבו נרצחו שני מאבטחים ולוחם מג"ב, הופסקה כניסת פלסטינים ליישוב. במהלך החודשים האחרונים הוקם מבנה במטרה למנוע מגע בין המאבטחים לבין הפועלים

מבנה ממוגן שיפריד בין המאבטחים לבין הפועלים. שער בידו המשודרג

ביום ראשון הקרוב (26.11) יחזרו הפועלים הפלסטיניים ליישוב הר אדר וזאת לאחר שכניסתם נמנעה במשך שלושה חודשים, מאז הפיגוע שבו נרצחו שני מאבטחים ולוחם מג"ב. בחודשיים האחרונים עסקו כוחות הבטחון בשדרוג של מעבר בידו, דרכו נכנסים הפועלים, ובמועצה המקומית מבטיחים כי הסדרי הבטחון החדשים יגביר את רמת הבטחון של התושבים.

הסדרי הבטחון החדשים בהר אדר נשענים על מבנה חדש שהוקם בשער בידו ועל נוהלי כניסה חדשים לפועלים הפלסטיניים. המבנה מפריד בין המאבטחים לבין הפועלים, ויאפשר את כניסתם רק לאחר בידוק כפול הכולל זיהוי באמצעות טביעת אצבע וכרטיס מגנטי. המבנה מתוכנן לעמוד בפני פיצוץ של מטענים ושל ירי, בתוכו הותקנו מצלמות חכמות שיפקחו מרחוק על התנהלות הפועלים ויוודאו שהם אינם חמושים עד המגע הראשון עם מאבטחי היישוב. היקף ההשקעה במבנה החדש מוערך ב-2 מליון שקלים.

מקובץ נהלים חדש שפירסמה המועצה המקומית הר אדר עולה כי העסקה של פועלים פלסטיניים בהר אדר תתאפשר רק לתושבים שיגישו בקשה עדכנית במזכירות המועצה. כל הפועלים יעברו בדיקה ביטחונית, לרבות גלאי מתכות, בדיקת תעודות זיהוי ואישורי עבודה ועם סיום הבדיקה ימתינו עד לאיסוף ע"י המעסיק. לא תותר הכנסת כלי עבודה על ידי הפועלים. כל פועל יפקיד את הכרטיס המגנטי שלו בידי המאבטח ויקבלו ביציאה, בתום יום העבודה.

במהלך יום העבודה ילווה כל פועל פלסטיני על ידי מעסיקו הישראלי. בכל אתר בו יועסק יותר מעובד אחד תידרש שמירה צמודה על ידי מאבטח חמוש שאושר על ידי מחלקת הביטחון, אשר ילווה את הפועלים באופן רצוף עד יציאתם מהיישוב. תיאסר תנועה רגלית של פועלים ביישוב וכל תנועה שלהם תהיה בתוך רכב המעסיק בלבד. חל איסור על העובדים הפלשתינאים לצאת מהר אדר לשאר שטחי ישראל ולא תותר כניסת טרקטורים פלסטיניים ליישוב ללא אישור מראש.

בתום יום העבודה יוביל המעסיק את הפועלים עד לשער בידו ויוודא שבמקום נמצא שומר. חל איסור להשאיר את העובד בשער ללא ליווי. השומר ילווה את הפועלים עד למעבר ב"קרוסלה" ויציאתם מהיישוב. פועלים שירצו לקחת איתם חפצים שונים יחוייבו להציג אישור בכתב מהמעסיק.

בהודעה שפירסם ראש המועצה המקומית, חן פיליפוביץ', לקראת שובם של הפועלים להר אדר, נאמר "בחודשיים האחרונים מאז הפיגוע שבו קיפחו את חייהם אור אריש, יוסף עותמן, וסולומון גברייה זכרם לברכה, שודרג וחוזק שער בידו באמצעי הגנה ובידוק מתקדמים. צוות מקצועי שמיניתי מוועדת בטחון בראשות תא"ל (מיל.) אודי שלוי השלים את עבודתו לבחינת ההתנהלות של העובדים הפלסטיניים ביישוב. המלצותיו נסקרו בישיבת המליאה האחרונה על ידי יו"ר ועדת בטחון”.

הנהלים החדשים יחזקו את הבטחון. חן פיליפוביץ'

לדברי פיליפוביץ', "נשקלו ונבחנו בכובד ראש חלופות שונות להתנהלות עובדים פלשתינאים ביישוב, בהתאם לצו אלוף והנחיות מג"ב, במטרה לחזק את הביטחון האישי בהר אדר". הוא הבטיח לתושבים שהנהלים החדשים יחזקו את הבטחון היישובי והאישי.

הודעתו של ראש המועצה נתקלה בביקורת של חברי מליאה. חבר המליאה תא"ל (מיל.) חיים מנדל-שקד מחה על כך שהחזרת הפועלים נעשתה ללא תחקיר יסודי. ״ראש המועצה הבטיח לתושבים לפני יותר מחודש, בהודעה אישית, שוועדת הביטחון תקיים תחקיר של האירוע ברמה המקומית, דבר שלא קרה עד היום, וכל הדרישות שלנו מאז לכנס את ועדת הביטחון לדון בנושא נפלו על אזניים ערלות".

חברת המליאה, ענת כנפו, הביעה אכזבה מהתנהלותו של ראש המועצה: ״פותחים את השער בלי דיון בוועדת הביטחון? בלי תחקיר? בלי דיון במועצה? בלי הליך של הפקת לקחים? למה כל זה לא קרה עד היום? ההתנהלות כל כך מאכזבת". 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?