דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 25 במרץ 2018
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מבקר המדינה: משרד הפנים נדרש לפעול בנושא העסקת מקורבים בעיריית בית שמש

יותר ממחצית (53%) מעובדי עיריית בית שמש בגדר קרובי משפחה. בין היתר 50 בני זוג, 28 הורים, 96 אחים ו-22 דודים. סגן ראש המועצה, מאיר בעלעיש, כיהן כיו"ר ועדת כוח אדם כשקרוב משפחתו, יוסי כהן, משמש כמנהל כוח אדם בעירייה

היקף העסקת המקורבים בעיריית בית שמש הוא חמור וההימנעות של העירייה מלפעול בנושא גובלת בעבירה על טוהר המידות, כך עולה מדו"ח מבקר המדינה על הרשויות המקומיות שפורסם היום. המבקר דורש ממשרד הפנים להפעיל את סמכותו כדי לכפות על עיריית בית שמש לפעול לתיקון המצב החמור.

מן הדו"ח עולה כי בשנים האחרונות כבר קיבלה עיריית בית שמש הערות על נושא העסקת המקורבים אך דבר לא נעשה בנושא.

פקודת העיריות מטילה מגבלות על העסקה של קרוב משפחה. חוזר מנכ"ל משרד הפנים מ-2014 הסביר שהדבר "נועד למנוע פגיעה בסדרי מנהל תקינים ובעקרונות השוויון בשל העדפתם של קרובי משפחה של בכירי הרשות המקומית (נבחרים או עובדים)".

נכון למועד כתיבת הדו"ח לשנת 2017 היו יותר ממחצית (53%) מעובדי עיריית בית שמש בגדר קרובי משפחה. מדובר ב-568 עובדים מתוך 1,078 עובדי העירייה. מדובר בין היתר ב-50 בני זוג, 28 הורים, 96 אחים ו-22 דודים.

מדו"ח מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא ,בנושא ניהול כוח האדם בעיריית בית שמש ,עולה כי למרות הערות שקיבלו בעבר לא היססו בעירייה להעמיד נבחר ציבור, סגן ראש העיר מאיר בלעיש, בראשות ועדת כוח אדם וזאת למרות שהוא עצמו קרוב משפחה של מנהל כוח האדם בעירייה, יוסי כהן.

מן הדו"ח עולה שהמבקר ומשרד המשפטים קבעו בראשית העשור כי בגלל קרבת המשפחה אסור לבלעיש לעסוק בענייני כוח אדם וכתוצאה מכך הוא נאלץ לעזוב את תפקיד יו"ר ועדת כוח האדם. למרות זאת ב-2014 שב והתמנה בלעיש לחבר בוועדת כוח האדם, והשתתף בישיבות שעסקו בקבלת עובדים. במספר מיקרים עובדים התקבלו למרות שלא היו המתאימים ביותר אחרי שהוא ציין שהוא מכיר אותם. מבקר המדינה קובע שאם בלעיש ימשיך לעסוק בענייני כוח אדם יהפוך הדבר ל"פגיעה בטוהר המידות".

כאמור, ל-568 עובדי עיריית בית שמש, שהם 53% מתוך 1078 עובדי העירייה, יש קרובי משפחה בעירייה. מתוכם בין 329 עובדים, שהם 30.5% מעובדי העירייה יש קרבת משפחה שעליה מטילה פקודת העיריות מגבלות. מדובר בין היתר ב-50 בני זוג, 28 הורים, 96 אחים ו-22 דודים. אבל יש גם 54 גיסים ו-55 גיסים של בן זוג. המבקר קובע כי "על אף ההיקף הנרחב של תופעת העסקת קרובי משפחה בעיריית בית שמש, העירייה לא עשתה מיפוי עובדים בעלי קרבת משפחה ולא בדקה את אופי הקרבה ביניהם".

מבקר המדינה מציין כי הוא "רואה בחומרה את גרירת הרגליים של העירייה בכל הנוגע לאיתור תופעת העסקת קרובי משפחה המועסקים אצלה ולצמצומה".

המבקר קובע כי "ממצאי ביקורת המעקב העלו שורה ארוכה של ליקויים בעריית בית שמש, חלקם חמורים וחלקם אף מתחום טוהר המידות". הוא דורש ממשרד הפנים "לשקול הפעלת כל הסמכויות העומדות לרשותו" כדי ליצור שינוי עמוק בהתנהלות העירייה.

יש לציין כי ראש עיריית בית שמש, משה אבוטבול, הוא תומך עקבי וידידו של שר הפנים הנוכחי, ח"כ אריה מכלוף דרעי, שבעבר הורשע בעבירות על טוהר המידות, ריצה עונש מאסר ממושך וכיום נחקר שוב במשטרה בקשר לעבירות על טוהר המידות.

 

משה אבוטבול. ראש עיריית בית שמש


 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?