דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 22 בפברואר 2018
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

דיירי עמידר ותיקים ששוכנו במבשרת ציון ובית שמש יוכלו לרכוש את המגרש הסמוך לדירתם ללא מכרז

מועצת מקרקעי ישראל בראשות היו"ר, שר האוצר, משה כחלון החליטה לאחרונה לתקן עוול היסטורי ולהסדיר את מצבם של בעלי בתים שהוקצו בראשית המדינה לעולים חדשים ביישובי עולים באזורי פיתוח. בין היישובים שייהנו מהתיקון בחדש בחוק נמנים גם מבשרת ציון ובית שמש.

מדובר בדיירים אשר שוכנו עם קום המדינה ע"י חברות משכנות (עמידר, עמיגור, פרזות) בישובים המדוברים ורכשו זכויות במבנים אך לא בשטח הסמוך להן. זאת, משום שבמרבית המקרים, בעת הקצאת הדירות המקוריות לא הייתה כלל תכנית תקפה אשר הייתה רלבנטית לשטח.

לאחר שהושלמו ההליכים התכנוניים ונעשתה חלוקה למגרשים נוצר, פעמים רבות, מצב בו הדירה עומדת על מגרש אחד אשר לרוב נרשם על שם בעל הזכויות בדירה, ובסמוך לו נמצא מגרש פנוי. מגרש זה, הגם שלא הוקצה הוחזק בפועל על ידי בעל המגרש המקורי במשך שנים ארוכות. במקרים רבים, מגרשים אלו שלמעשה לא היו תחת אחריותו של איש הפכו מוזנחים מאוד ושימשו כמחסנים במקרה הטוב וכמגרשי גרוטאות במקרה הפחות טוב.

החל מסוף שנות השמונים ועד לשנת 2000 התקבלו מספר החלטות של מועצת מקרקעי ישראל לדורותיהן שאפשרו לבעלי הזכויות בדירות ביישובי עולים ובאזורי פריפריה לרכוש את זכויות גם במגרש הפנוי הסמוך. בפועל, בגלל הגדרות בעייתיות בחוק התכנון והבנייה, נוצר מצב מעוות שבו בשכונה או ברחוב אחד, חלק מהדיירים זכו למגרש נוסף וחלק לא. נוכח סירוב רשות המקרקעין להקצות את המגרש הנוסף, הוגשו כנגדה תביעות משפטיות ומתנהלות התדיינויות בבתי משפט במספר רב של תיקים.

במשרד האוצר, האחראי כיום על מינהל התכנון, דנו בטענות שהועלו על ידי דיירים רבים, כי לא היו מודעים לכך שהמגרש הפנוי אינו חלק משטח החכירה וכי הלה שימש בפועל במשך כל השנים חלק בלתי נפרד מחצר ביתם, טענות שאף התקבלו בחלק מפסקי הדין, מוצע לאפשר רכישת הזכויות במגרש הנוסף, לפרק זמן מוגבל, בהתאם לכללים המפורטים בהחלטה זו.

שר האוצר, המשמש גם כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל, משה כחלון אמר : "לאחר עשרות שנים של קיפוח והתעלמות מהמצוקה של האוכלוסיות הללו, הגיע הזמן שממשלת ישראל תסתכל גם אליהם. הם שווים לא פחות מאוכלוסיות אחרות שקיבלו קרקעות בפטור ממכרז מאז קום המדינה. אני רואה בזה לא פחות מתיקון עוול וצדק חברתי". 

מבשרת ציון

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?