דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 22 באפריל 2018
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

צור הדסה: מכון הסניקה נטוש וביוב מסוכן ממשיך לזהם את הסביבה

ביוב - מכון סניקה - זרימה חופשית של ביוב (4.1.2018)

 

קריסת מכון הסניקה של צור הדסה ממשיכה להוות איום חמור על בריאות הציבור. במהלך סוף השבוע האחרון המשיכו שפכים רבים לזרום מהמכון אל נחל סנסן. תושבים שביקרו במכון הסניקה במהלך סוף השבוע דיווחו כי שער המכון פרוץ, המשאבות אינן עובדות והביוב הגולמי זורם לנחל. מוועד צור הדסה נמסר כי, נכון להיום (7.1) המכון עובד כנדרש. 

 

תשתית לקויה

 

מכון הסניקה הקטן של צור הדסה, שבתכנון המקורי היה אמור לטפל בשפכים של כמה מאות משפחות בלבד, נמצא תחת עומס יתר מזה שנים ארוכות.

במרץ 2013, התרה מנהל היישוב דאז, בני גרניט, בקבלנים שהשתתפו בסיור של משרד השיכון ביישוב, כי יפעל שלא לתת היתרי בנייה למי שירכוש מגרשים במתחם הר סנסן ביישוב, עד שלא יימצא פתרון לבעיית הביוב של המתחמים החדשים. ראש המועצה דאז, משה דדון, אמר כי עמדתו של גרניט תואמת את עמדת המועצה בעניין.

זמן קצר לאחר מכן נטש גרניט את תפקיד יו"ר הוועד ביישוב ואת מקומו תפס שלומי מגנזי. בשנתיים שלאחר מכן שווקו המגרשים במתחם וניתנו היתרי בנייה ל-1100 יחידות דיור.

 

ביוב - מכון סניקה - זרימה חופשית של ביוב (6.1.2018)

 

לחצים לאיכלוס

 

שלוש שנים מאוחר יותר, במרץ 2016 , החלו הלחצים של משרד השיכון על המועצה האזורית מטה יהודה לאכלס את הדירות שבנייתן הסתיימה במתחם הסנסן. מ"מ ראש המועצה, ניב ויזל, אמר בתגובה כי המועצה לא תעניק אישורי אכלוס (טופס 4) לדירות במתחם הסנסן וזאת עד שמשרד השיכון לא ישלים את עבודות הפיתוח. במועצה טענו כי יו"ר הועד, שלומי מגנזי, חותר מתחת למדיניות זו ופועל לאשר את איכלוס הדירות.

בישיבה עם נציגי הדיירים  (15.3.2016)  שאמורים להיכנס לדירותיהם במתחם, אמר מגנזי: "כפי שעלה בסיור ב-10.3 , עלי להבהיר כי בתוך תקופה קצרה יחסית של 3-4 שבועות, ניתן יהיה להשלים הדרוש ולאפשר לתושבים החדשים של צור הדסה להיכנס לבתיהם...וכולי תקווה שאכן נוכל לבשר בקרוב לרוכשים את הבשורה המיוחלת: מתן אישור לכניסה לבתיהם החדשים”.

גורמים במטה יהודה הפנו למגנזי אצבע מאשימה בטענה כי במעשיו ובמכתביו הוא זה שקידם את האכלוס בסנסן. “מדוע הוא מנהל פגישות עם הדיירים? מדוע הוא מנהל משא ומתן עם משרד השיכון? מדוע הוא כותב מכתבים ובהם הוא מודיע כי ניתן לאכלס את הדירות בתוך כמה שבועות? הרי הדברים אינם בסמכותו. ההתערבות של מגנזי רק מזיקה", תקפו במועצה את יו"ר ועד צור הדסה. לבסוף נכנעו במועצה האזורית ובוועד המקומי ללחצי משרד השיכון ואישרו את איכלוס הדירות כבר לקראת חודש פברואר 2017 .

חמישה חודשים לאחר מכן, באוגוסט 2017, התפטר המפקח מטעם המועצה על עבודות הפיתוח בשכונת הסנסן, אורן מלמד. במכתב ההתפטרות ששלח הוא ציין בין שאר הסיבות להתפטרותו, כי מסיבה בלתי מובנת מתעכבת השלמת חיבור קו הביוב החדש למתקן הסניקה של היישוב צור הדסה והפעלתו.

 

ביוב - מכון סניקה - שער פרוץ (6.1.2018)

 

האיכלוס מתקדם

 

במשרד השיכון כנראה לא התרגשו ממכתבו של מלמד והמשיכו בשלהם. יו"ר צור הדסה, שלומי מגנזי, שאיים לעכב את היתר האיכלוס של יחידות דיור נוספות בשכונה, לא עמד בלחצים ואישר את האיכלוס של יחידות דיור חדשות. גם במועצה האזורית חתמו על טפסי האיכלוס. אולם המצב של התשתיות ביישוב הלך והחמיר ונקודת התורפה, מכון הסניקה הקטן, החל לקרוס לעתים קרובות.

בשבועיים האחרונים התברר כי מכון הסניקה קרס לחלוטין. המשאבות המיושנות לא עומדות בעומס העצום של קרוב ל -2000 יחידות דיור. בוועד המקומי אמרו בתגובה כי קיבלו תקציב של 2.2. מליון שקל ממשרד השיכון לשיפוץ כולל של מכון הסניקה וכי צוות מקצועי מטפל בבעיה הנקודתית של המכון הקורס.

חרף הודעות הוועד, הבעיה של מכון הסניקה לא טופלה. במהלך השבוע האחרון זורם ביוב גולמי היישר לנחל סנסן ומזהם את הנחל ואת שמורת הסנסן. תלונות שנשלחו ליחידה האזורית לאיכות הסביבה "שורק" לא נענו.

תושבים בצור הדסה שביקרו במכון הסניקה במהלך סוף השבוע האחרון מצאו את שער המכון פרוץ לרווחה ודיווחו כי משאבות המכון לא עבדו בכלל. הביוב הגולמי מוזרם היישר לנחל ומזהם באופן מסוכן את הסביבה ואת מי התהום. לדבריהם, התעלמות הרשויות מהמצב החמור היא עבירה פלילית ועל המשרד לאיכות הסביבה לפעול באופן מיידי לתיקון המצב.

יו"ר ועד צור הדסה, שלומי מגנזי, מסר בתגובה: "לאחר עבודה במשך כשנתיים סוף סוף הצלחנו להביא את משרד השיכון להוציא מכרז לשדרוג המכון סניקה בעלות של כ 2.2 מיליון שקל. המכרז פורסם וב- 15.1.18 ייבחר הקבלן הזוכה. עד לשדרוג, לצערנו, נדרשנו לעבודות במכון שגרמו לגלישות וכך במשך כשבוע וחצי קבלן עובד במכון לתיקון התקלות באופן זמני. למרות מזג האויר הסוער עבדו במכון עד כניסת שבת וגם היום בוצעו עבודות וכעת המכון עובד באופן תקין. לפי המכרז, הקבלן הזוכה ישפץ וגם ייתן תחזוקה ל 3 שנים למכון, בכך נסיים את הפרשה של הגלישות. אציין כי בכל עבודה שבוצעה והמכון גלש הבאנו ביוביות לשאיבה כל עוד ותנאי השטח אפשרו זאת. הועד השקיע למעלה מ-100,000 שקל בעבודות בתקופה זו סכום שיוחזר ממשרד השיכון לכשיהיה קבלן זוכה. כאמור, המכון עובד כיום כנדרש".  

 

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?