דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 22 בפברואר 2018
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

גרניט: תקציב הוועד אינו שקוף

חבר ועד צור הדסה, בני גרניט, שהוא כיום גם האופוזיציונר היחידי בין חברי הוועד, טוען כי יו"ר הוועד, שלומי מגנזי, מסרב להציג את תקציב הוועד במלואו בשקיפות הראויה. הוא מאיים כי במידה ולא יקבל את הפירוט המלא של תקציב הוועד הוא יפנה למשר הפנים.

לטענת גרניט, הוועד אישר תקציב כללי ללא פירוט של סעיפים רבים המופיעים במינוח "כללי". הוא הצביע במיוחד על הניסוח הכללי שבו אושר תקציב הבטחון וקבע כי לא ניתן להבין מניסוח זה, היכן מושקעים כספי הציבור. יש לציין כי תקציב הבטחון של ועד צור הדסה הוא חריג בהיקפו ביחס ליישובים בתוך הקו הירוק ועומד על 1.8 מליון שקל בשנה. לטענת גרניט, מדובר בתקציב מוגזם ומופרך מכל בחינה, שיש לבחון אותו בדקדקנות מחדש.

גרניט פנה בנושא זה למבקר המועצה האזורית מטה יהודה, יואל ינון, שקבע בתגובתו כי לא נפל פגם בהתנהלות של ועד צור הדסה. "החל משנת 2014 משרד הפנים (אגף לביקורת ברשויות המקומיות) קבע פורמט אחיד להגשת דוחות כספיים ותקציבים של הוועדים המקומיים. הפורמט הינו פורמט מחייב ואחיד לכל הוועדים המקומיים במועצות האזוריות ולא ניתן לבצע שינויים או להגיש את התקציב לאישור חברי הוועד ואישור מליאת המועצה בפורמט אחר. מבדיקתי עולה כי ועד צור הדסה פעל בהתאם לכללים ולפורמט של משרד הפנים".

גרניט אמר בתגובה כי לכל אזרח ובמיוחד לכל חבר ועד מקומי יש את הזכות לקבל פירוט מלא של תקציב הוועד שבו הוא חבר. "הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי. היא תנאי בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות והאחרות של אדם בכל תחומי החיים", ציטט גרניט מדו"ח מבקר המדינה. לדבריו, הוא שוקל להתלונן בנושא לפני הגורמים המוסמכים במשרד הפנים.

גרניט

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?