דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 25 במרץ 2018
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

הוועד: אישור 550 יח"ד בסנסן תמורת עוקף כביש 375

ועד צור הדסה הודיע כי ייענה לבקשת משרד הבינוי והשיכון ויסכים שלא להתנגד להליכי השיווק של המגרשים בשטח ב/2 במתחם הסנסן, וזאת בתמורה לקידום חלופות להרחבת כביש 375 בקטע הסמוך לצור הדסה. בכך פותח ועד צור הדסה לראשונה סדק בחומת ההתנגדות הגורף לשיווק יחידות דיור נוספות בצור הדסה.

כזכור, בחודש יולי האחרון הגישה עמותת תושבי צור הדסה התנגדות לתכנית המתאר של היישוב. ההתנגדות מבוססת על דו"ח תחבורתי הקובע כי צירי התחבורה לצור הדסה וממנה צפויים להיסתם בתוך פחות משלוש שנים. בהתנגדות מודגש כי לא ניתן לבצע כל בינוי נוסף אחר בצור הדסה עד לפתרון בפועל של הבעיה התחבורתית, וזאת לפי החלטה של ועדת הערר הארצית ופסק דין שניתן בעניין.

את ההתנגדות בשם עמותת תושבי צור הדסה הגיש עו"ד אמיר זהר, תושב היישוב. בכתב ההתנגדות המשתרע על 21 עמודים הוא מפרט שורה של ליקויים חמורים בתכנית המתאר המוצעת וגם הצעה מהפכנית לפתרון תחבורתי אשר יאפשר לקדם את הבנייה במתחם המקב"ת.

העמותה מציעה לקדם שינוי תחבורתי, לפיו במקום להרחיב את כביש 375 בקטע שבין השער המערבי לשער המזרחי של היישוב, ולהפוך אותו לכביש ארבע-מסלולי, שיחצה את היישוב לשני חלקים נפרדים, יבוצע מעקף ממזרח לצור הדסה ולמבוא ביתר, על התוואי המאושר של כביש 39. המעקף יאפשר הסטת התנועה הבין עירונית מסביב לישוב. אימות פתרון זה יהפוך את כביש 375 לשדרה המרכזית הטבעית של צור הדסה, אשר תכלול פעילויות מסחר ופנאי.

בהמשך לדיון שקיים ועד צור הדסה לאחרונה במשרדו של סמנכ"ל בכיר במשרד השיכון, גדי מרק, עלה שוב הרצון של משרד הבינוי והשיכון לקדם את שיווק יחידות הדיור שנותרו במתחם הסנסן. מדובר ב-550 יח"ד שעתידות להיבנות מדרום לכביש 375, בקטע שבין השער המזרחי של היישוב לבין תחנת הדלק יער ביתר. במשרד השיכון הציעו לוועד כי בתמורה להיענות לשיווק המגרשים הם יממנו יועץ תחבורתי שימליץ על פתרון מוסכם לתכנית להרחבת כביש 375 .

בדיון שקיים ועד צור הדסה בבקשה של משרד השיכון נקבע כי, הוועד יסכים לקידום תוכנית ב/2 בלבד, כנגד ביצוע הליך תכנון באחריות משרד השיכון של אחת מהחלופות הבאות: החלופה הראשית ביצוע כביש עוקף צור הדסה, וחלופה משנית, רק אם לא מתאפשרת החלופה הראשונה: שיקוע כביש 375 וקירוי הכביש באופן מלא בכל המקטע הנושק לצור הדסה באופן שיאפשר מעבר הולכי רגל ורכבים מעל המקטע המקורה. מובהר כי הוועד אינו מושך את ההתנגדויות שהגיש לתוכנית המתאר ולתוכנית המקב"ת ”.

תכנית המעקף המוצע על תוואי כביש 39

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?