דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 22 באפריל 2018
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

זינוק של 56% בהוצאות הבטחון ב-2016

למרות ההוצאות האדירות על שמירה לוועד יש עדיין עודף של מאות אלפי שקלים בקרן לבטחון שממשיכה לצמוח

ועד צור הדסה אישר בישיבתו האחרונה את תקציב הוועד לשנת 2016, שהסתיימה בעודף של כ-200 אלף שקל. הדו"ח חושף זינוק של 56% בהיקף הוצאות הבטחון שעמדו על 1.75 מליון שקל (!). רו"ח של הוועד ציין כי לוועד יש עודפי כספים משמעותיים בקרן הביוב, המים והבטחון.

היקף התקציב הכולל של ועד צור הדסה בשנת 2016 עמד על 11.6 מליון שקל, גידול של 7% ביחס לשנת 2015. יש לציין כי ב-2016 הוועד לא קיבל תמיכה תקציבית מהמועצה האזורית מטה יהודה וכל הכנסות הוועד מגיעים ממקורות עצמיים: מסי ועד מקומי והכנסות ממקורות אחרים.

פחת המים של הוועד שהיווה מקור להפסדי עתק בהיקף של יותר מ-1.5 מליון שקל והגיע להיקפים של עד 30% (!) מכלל צריכת המים ביישוב, הוקטן באופן דרמטי לכ-10%. יש לציין כי עדיין מדובר בפחת מים גבוה בהתייחס לפחת המים המקובל ברשויות מקומיות העומד על 5%-7% בלבד.

היקף הגבייה של מסי הוועד והיטל הבטחון ממשיך לשמור על אחוז מרשים: 97% גבייה במסי הוועד ולמעלה מ-100% גבייה של היטל הבטחון. בסך הכל היו הכנסות הוועד ב-2016 גבוהות ב-2% מהמתוכנן והסתכמו ב-11,582,000 שקל.

היקף ההוצאות על שכר עובדים עמד על כ-660 אלף שקל, זינוק של 100 אלף שקל (20%) ביחס ל-2015.

פערים משמעותיים ביותר נרשמו בתקציב הבטחון הנשען על גביית היטל שמירה. כזכור, 'בקיצור' פירסם כי ועד צור הדסה גובה ב-2017 את היטל השמירה הגבוה בישראל - 7.55 שקל למ"ר. ב-2016 גבה הוועד סכום של 1.36 מליון שקל כהיטל שמירה והוציא סכום אדיר של 1.75 מליון שקל. זהו גידול של 56% (!) ביחס להוצאות הבטחון בשנת 2015. אפילו ביחס לתקציב הבטחון המתוכנן בתקציב לשנת 2016, מדובר בגידול של 40%.

למרות ההוצאות העודפות בתחום הבטחון, לוועד יש עודף כספי ניכר בקרן לבטחון. בסוף 2016 עמד העודף בקרן על כחצי מליון שקל. לפי דיווחים של יו"ר הוועד, שלומי מגנזי, כתוצאה מהגבייה של אגרת השמירה העודפת ממשיכים להצטבר בקרן הבטחון כספים נוספים גם במשך 2017.

רואה החשבון של הוועד, ירון שמיר, אמר כי לא התגלו בעיות בסדרי מינהל תקין בהתנהלות התקציבית של הוועד. לדבריו, על הוועד לתת את הדעת על הצטברות כספים בקרנות הביוב, המים והבטחון. בקרן הביוב הצטבר סכום של 1.7 מליון שקל, בקרן המים סכום של 527 אלף שקל ובתחום הבטחון כאמור סכום של יותר מחצי מליון שקל.

לדברי רואה החשבון פחת המים הגבוה נותר הבעיה המרכזית של ועד צור הדסה. “בהתאם לנתונים חלה ירידה בפחת המים, כמובן שעל ירידה זו יש להעמיק במהלכים שונים על מנת לוודא כי הירידה נמשכת", סיכם שמיר.

עודף בתקציב הבטחון. שלומי מגנזי

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?