המאבק לחיים של מירי
11/04/2014 12:25

350 משתתפים בדואתלון כפר אוריה
11/04/2014 12:24

מבצעים מיוחדים לחג
11/04/2014 12:20

פסח של אבירים ונסיכות בקניון BIG FASHION
11/04/2014 12:19

המצה הגדולה של BIG
11/04/2014 12:19

ליסוע בסופרבוס ולשלם בסמארטפון
11/04/2014 12:16

עונת הרחצה בחוף פלמחים
11/04/2014 12:10


התביעה שתכניס מיליונים

26/10/2012 14:38 מאת: מערכת האתר


החכמה הייתה לסיים בפשרה. רו"ח רם בראל. (למטה - צפי למיליוני שקלים. הפרסום ב"בקיצור", גיליון מס' 89, אפריל 2007)

התביעה הגדולה ביותר בתולדות המדינה הסתיימה בהסכם הפשרה: הרשויות המקומיות יקבלו מיליארד שקל. החלק של מטה יהודה - 22 מיליון שקל

לאחר כשלוש שנים של עיכובים, חתמו הרשויות המקומיות ומשרד האוצר, על הסכם פשרה בנוגע לכספי חלף היטל השבחה. משרד רו"ח שניהל את התביעה יזכה ב-83 מיליון שקל
 
בתחילת השבוע נחתם בטקס חגיגי במשרד האוצר, הסכם הפשרה בנושא חלף היטל השבחה, בין השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, לבין משרד האוצר ומינהל מקרקעי ישראל. משמעותו של הסכם הפשרה היא בכך, שהמדינה מכירה בהתנהלותה הפסולה כלפי הרשויות המקומיות, כפי שבאה לידי ביטוי בפסק הדין של בית המשפט המחוזי משנת 2007, ולאור זאת מסכימה להשיב סכום של מיליארד שקל מסך היקף "חלף היטל ההשבחה", שהגיע בדין לרשויות המקומיות.
ההסכם נחתם על ידי כלל הגורמים שהיו מעורבים בתביעה, שהיא הגדולה בתולדות המדינה, הסכום המקורי שלה עמד על 4.7 מיליארד שקל. בין החותמים: שר האוצר, מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל, מנכ"ל משרד הפנים, אגף התקציבים, אגף החשב הכללי, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.
בטקס החתימה השתתפו גם הגורמים המקצועיים, ובהם  רואי החשבון ועורכי הדין, שזיהו לפני כ- 12 שנים את העיוותים בחישובי "חלף היטל השבחה" של רשויות המדינה, שבעקבותיהם נמנע מהרשויות המקומיות לקבל מיליארדי שקלים.
 
חישוב מוטה
 
כזכור, הרקע לתביעה, הייתה בדיקה שיזמו קבוצה של אנשי מקצוע ובהם רואי חשבון ועורכי דין בכל נושא חלף היטלי ההשבחה המגיעים לרשויות ממינהל מקרקעי ישראל. הפרשה פורסמה בהבלטה בעיתון "בקיצור", באפריל 2007.
כמה מילות הסבר: בשנת 1973 נחתם הסכם בין הרשויות המקומיות לבין המינהל, אשר קבע כי על המינהל לשלם לרשויות המקומיות - במקום היטל השבחה - תשלום על השבחת קרקעות שלא שווקו במועד שינוי הייעוד (למשל מחצבות או תחנות דלק). התשלום כונה "חלף היטל השבחה" והוא נגזר מתקבולים מסוימים שהמינהל מקבל, עבור שיווק קרקעותיו.
מסתבר כי המינהל פירש את ההסכם בצמצום, לפי ראות עיניו, תוך יישום מדיניות חד צדדית, שפגעה קשות ברשויות המקומיות, ומנעה מהם במשך שנים ארוכות את מה שההסכם העניק להן. במלים אחרות, המינהל העדיף במקרים רבים להשאיר את הכסף בכיסו ולא להעבירו לרשויות, כפי שמתחייב מההסכם.
לפני כ-13 שנים, נכנס לעובי הקורה משרדו של רו"ח בועז מקלר, אשר חקר את הנושא. מקלר פעל גם במישור המשפטי, יחד עם משרד עורכי הדין אטיאס פרוכטר ושות' . במסגרת זו הוגשו בשנת 2000 לבית המשפט המחוזי בתל אביב, מספר תביעות משפטיות, הנוגעות לכ-200 רשויות מקומיות. התביעות דנו בשלל המחלוקות בין הרשויות למינהל, בנושא חלף היטלי השבחה.
יצוין כירו"ח רמי בראל, שריכז את הצוות המקצועי שטיפל בתביעה של קבוצת הרשויות הגדולה ביותר, שמנתה 142 רשויות מקומיות, הוא חבר מושב שורש ונציג מושב שורש במליאת המועצה.
בחודש ינואר 2007, לאחר שבע שנים של דיונים, פסקה שופטת בית המשפט המחוזי, רות רונן, כי על המדינה להשיב את הכספים לרשויות המקומיות. השופטת מתחה ביקורת על התנהלות המינהל, פירטה אחת לאחת את התקבולים שמהם היה על המינהל להעביר את תשלום חלף היטל השבחה והורתה למינהל לשלם את הסכומים המתחייבים בתוספת ריבית והצמדה.
היקף הסכום
הסכום שנפסק לרשויות המקומיות במסגרת התביעה, היה על סך של 2.7 מיליארד שקל. בנוסף לכך, העריכו רואי החשבון שליוו את התביעה, כי ישנם סכומים נוספים שלא כומתו, בהיקף של 2  מיליארד שקל נוספים.
 
מגעים לפשרה
המדינה מיהרה לערער לבית המשפט העליון ומאז התנהלו מגעים בניסיון להגיע לפשרה מוסכמת. בראש צוות המגעים מטעם השלטון המקומי עמד ראש עיריית מודיעין, חיים ביבס ומטעם מרכז המועצות האזוריות, ראש מועצה אזורית דרום השרון, ד"ר מוטי דלג'ו.
לפני כשנה הגיעו הצדדים להסכם עקרונות, לפיו הרשויות יוותרו על הקביעות בפסק הדין של השופטת רונן, ובמקום זאת יקבלו סך של 1 מיליארד ₪ . אבל אז נוצרה בעיה נוספת שמנעה את סיום ההליך.  המדינה, למרות שכלל לא הייתה צד להתקשרות בין הרשויות למייצגים, התנגדה להסכמים עליהם חתמו הרשויות המקומיות עם משרדי רואי החשבון ועורכי הדין שניהלו עבורם את התביעה. המדינה דרשה להפחית  בשכר הטרחה של המייצגים, שעמד על ממוצע של כ 17%, קרי כ-170 מיליון שקלים.
לאחר מו"מ ארוך, הוחלט על ידי המייצגים והמדינה, להפקיד בידי בית המשפט העליון את סוגיית שכר הטרחה של רואי החשבון ועורכי הדין. בית המשפט העליון, בהרכב של שלושה שופטים, בראשות הנשיא גרוניס, קבע למייצגים שכר טרחה בסך 83 מיליוני ₪, אשר ישולמו ישירות ע"י המדינה במזומן. מרגע שהוסר מכשול זה, התקדמו הצדדים לסיום ההסכם.
 
המידע הוסתר
 
פנינו לרו"ח רם בראל, על מנת לקבל את הפרטים בנוגע לפשרה האמורה. “המינהל נהג לסווג עסקאות שנעשו במקרקעין במאות קודים שונים", הסביר בראל, “למעשה גם לאנשי מקצוע כגזברים ברשויות, כמעט ואין סיכוי להבין את צורת הרישום של המינהל. נדרש ידע רב וניסיון, אותו הביאו רואי החשבון, על מנת לנתח את הזכאות  של הרשות בחלף היטלי השבחה. זאת ועוד, המינהל נוהג מזה שנים להעביר רק מידע על העסקאות שבגינן הוא מזכה בחלף היטל השבחה ולא לתת מידע על עסקאות שנעשו בתחומי הרשות ובהן לא הופרש חלף היטל השבחה, בכך הלכה למעשה, הקשה המינהל על הרשויות, לבדוק את התקבולים להן הן היו זכאיות".
- כמה אמורה לקבל המועצה האזורית מטה יהודה ?
"כלל הרשויות מקבלות את הסכומים, מחולקים לארבעה תשלומים שנתיים, כשהם צמודים למדד. גם מטה יהודה אמורה לקבל סך של כ- 22 מיליוני ₪, בארבעה תשלומים שנתיים שווים".
רו"ח בראל הוסיף כי יש תבונה בהחלטת המדינה, השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות לסיים בפשרה, על אף שבידי הרשויות היה פסק דין של מיליארדים רבים, למעשה אף אחד מהצדדים לא רצה לקחת סיכון בהחלטת בית המשפט העליון .
רו"ח בראל שיבח את כל שעסקו בפשרה ונתנו ממרצם ובראשם את ראש העיר מודיעין חיים ביבס, ד"ר מוטי דלג'ו מדרום השרון וכמובן אגף התקציבים, שיוצג ע"י סגן מנהל האגף, ראובן קוגן, והחשב הכללי שיוצג ע"י סגן החשב, אושיק בן עטר.
על פי הערכה של מקורבים לתביעה, יקבל כל אחד מרואי החשבון ועורכי הדין המעורבים בתביעה, שכר טרחה בהיקף של כמה מיליוני שקלים.


 הוספת תגובה          הדפסת כתבה      שליחת כתבה לחבר    

תגובות:כל הזכויות שמורות 2009©

הקמת פורטל וקידום אתרים בגוגל
מסחר אלקטרוני