דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 11 באפריל 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

ביהמ"ש בהחלטה תקדימית: יש לפרסם את פסקי הדין בביהמ"ש למשפחה וביה"ד הרבני

יש לפרסם את כלל פסקי הדין בבתי המשפט למשפחה ובבתי הדין הרבניים – מבלי להסגיר את פרטי הצדדים, כך הורה לאחרונה בית המשפט המחוזי בחיפה. מדובר בהחלטה תקדימית המהווה פריצת דרך בחשיפת ההתנהלות של בתי המשפט בעוסקים בענייני אישות ומשפחה.

ההחלטה התקדימית התקבלה במסגרת מאבק משפטי ארוך אותו ניהלה אישה נגד בן זוגה לשעבר, שבמרכזו היא טענה למסוכנותו המינית. שופטת ביהמ"ש למשפחה סירבה לבקשת האישה לפסול מומחה למסוכנות מינית אשר מונה לזוג ע"י בית המשפט. בקשת רשות ערעור (בר"ע) שהגישה האישה לביהמ"ש המחוזי בחיפה נדחתה על הסף ובאת הכוח של בן הזוג לשעבר, עו"ד איריס צור, ביקשה היתר לפרסם את ההחלטה וכן החלטות נוספות שניתנו בתיק.

 

מהפך בגישה לפרסום

 

לבקשה זו התנגד בא כוחה של האישה, אשר טען, כי אין לפרסם את ההחלטות בתיק משום שהן נוגעות לענייניהם הפרטיים של בני הזוג לשעבר, משום שפסק הדין עומד להתהפך בערעור אותו הוא מתכונן להגיש, ומשום שאין עניין לציבור בסכסוך שפרץ בין בני הזוג לשעבר. בתשובה להתנגדויות אלה, הוציאה השופטת אספרנצה אלון, החלטה מנומקת, העשויה לחולל מהפכה של ממש בדיני המשפחה בישראל.

בהחלטתה מציינת השופטת אלון, כי אכן קיים מתח בין עיקרון פומביות הדיון לזכות להגנה על הפרטיות ולשם הטוב של הצדדים, אך חרף כך, לא רק שיש לפרסם את ההחלטות בתיק, אלא יש לתת פומבי לכל פסקי הדין של בתי המשפט לענייני משפחה ושל בתי הדין הרבניים, וזאת באופן גורף, תוך כמובן הטלת חיסיון על פרטים העלולים לחשוף את זהות הצדדים.

בכך הפכה למעשה השופטת אלון את ברירת המחדל הנתונה לבתי הדין הרבניים ובתי המשפט למשפחה, מאי פרסום גורף של החלטותיהם ופסקי הדין שלהם כל עוד לא ניתן היתר, להיתר גורף לפרסום - כל עוד לא נאסר הדבר.

עו"ד איריס צור (צילום: מירי אנג'ל)

חשיבות פומביות הדיון

 

לדברי השופטת אלון, קיימת לפומביות הדיון חשיבות מכרעת בתקינות ההליך המשפטי - גם אם מדובר בעיקרון יחסי ולא מוחלט, שלעיתים יש לסייגו אל מול אינטרסים אחרים. לדבריה, חלק ניכר מפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה ובמיוחד של הערכאות הדיונית, אינו מפורסם. "משכך, תחום דיני המשפחה נמצא בחשכה יחסית לשאר התחומים הנדונים בבתי המשפט בישראל".

השופטת מציינת בפסק דינה ש"דיני המשפחה הם מהתחומים הרגישים ביותר שעוסק בהם המשפט", וכי החוק בישראל אכן קובע כי אין לפרסם פסקי דין בענייני משפחה, אלא שבעשור האחרון החלו מנשבות רוחות של שינוי, הן מכיוון האקדמיה והן מכיוון הרשות המחוקקת.

השופטת אלון מזכירה בפסק דינה את, לפיה "כל פסקי הדין וההחלטות שניתנו בדלתיים סגורות על ידי בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט לנוער, יפורסמו באופן שימנע גילוי זהותו של בעל דין או קטין".

בפסק דינה מביאה השופטת אלון את דברי ההסבר להצעת חוק בתי המשפט שהוגשה ב-2010, שם נטען שמרבית פסקי הדין וההחלטות של בתי המשפט לענייני משפחה, אינם חשופים לביקורת ציבורית לגיטימית וצודקת. בדברי ההסבר נטען עוד כי ראוי שכל פסקי הדין יפורסמו ויהיו נגישים לציבור, מבלי שלשופט הדן יהיה שיקול דעת בעניין.

"פרסום החלטות ופסקי דין בדיני משפחה הינו עניין חשוב כשלעצמו, בעל תכלית עצמאית, וזאת ללא תלות בחשיבות המשפטית או הציבורית של פסק הדין עצמו", קבעה השופטת אלון והוסיפה, "הידע המשפטי המתהווה בפסיקותיו של בתי המשפט הינו ידע חברתי כללי, ולא של מאן דה הוא פרטי - הנגשתו מאפשרת לציבור המתדיינים ולבאי כוחם ללמוד לעומק מצבים משפטיים, לנתחם ולעשות בהם שימוש".

"עיקרון פרסום הדיון באופן רחב ומלא מאפשר את פיתוח המשפט, וביקורת אקדמאית מקצועית המסוגלת לנתח את הפסיקה, מאפשרת להצביע על כשליה, חוזקותיה ותוצאותיה", ממשיכה השופטת ומציינת בפסק הדין, "זו ביקורת שיש בה כדי לשמש תמריץ לשינוי חקיקה ולשינויי מדיניות, שינוי קביעת הלכות משפטיות קיימות, וקביעת הלכות משפטיות חדשות".

 

ביקורת ציבורית לגיטימית

"חשיבות פרסום החלטות או פסקי דין תקף גם לגבי אלה שבוטלו, או יבוטלו, ע"י ערכאות ערעור", קבעה השופטת אלון. "פרסום החלטות ופסיקה רחבה ככל הניתן יאפשר לימוד הסוגיות המשפטיות, יהווה חלק מליבת הידע המשפטי בתחום, יאפשר הערכה אקדמאית וזיהוי מגמות בפסיקה, חידוד של דוקטרינות משפטיות, שינוי עתידי בנושאים שיש לשנותם וביקורת ציבורית רחבה, וייתן תמונה מלאה של המצב המשפטי הנהוג כיום בדיני משפחה בישראל".

לסיום נימקה השופטת אלון, כי מרבית ההחלטות ופסקי הדין לענייני משפחה, עיקרם דיני נפשות וממון הרלבנטיים לכל אדם בישראל. החלטות ופסקי דין אלה אינם חשופים לביקורת ציבורית לגיטימית וצודקת, והיעדר פרסומם פוגע בכל סוכני המשפט ובשיטת המשפט כולה. "פרסום החלטות ופסקי דין חיוני לתפקודה התקין של מערכת המשפט ולהצלחתה, וראוי שכל פסקי הדין יפורסמו ויהיו נגישים לציבור, תוך איזון ושמירת אינטרסים העומדים מנגד", מסיימת השופטת אלון את פסק דינה המהפכני.

לאור כל זאת, דחתה השופטת אספרנצה אלון את התנגדותו של בא כוח האישה והתירה לפרסם את החלטתה זו והחלטות נוספות שניתנו בתיק על ידי ביהמ"ש למשפחה.

לדברי עוה"ד צור, מדובר בהחלטה תקדימית שעתידה לחולל מהפכה בתחום דיני המשפחה: "החלטת ביהמ"ש המחוזי מהווה תקדים מחייב לבתי המשפט לענייני משפחה, ולבתי הדין הרבניים, ומעתה למעשה יאלצו שופטים ודיינים המעוניינים להותיר את החלטותיהם חסויות – לנמק מדוע הם נוהגים כך".

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?