דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 29 במאי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

רמת בית שמש: עוד 1000 דירות בדרך

חברת רוטשטיין דיווחה השבוע (31.12.18), כי חתמה על עסקת קומבינציה עם בעלי קרקע פרטיים לרכישת הזכויות בקרקע בשטח כולל של כ-62 דונם בבית שמש. החברה מתכוונת להקים על השטח שכונה חדשה בהיקף של כ-1000 יחידות דיור וכ-10,000 מ"ר שטחי מסחר.

בהתאם לתב"ע הקיימת, קיימות בקרקע זכויות בנייה של כ-640 יח"ד. בהתאם להסכם, יפעלו בעלי הקרקע הפרטיים (המוכר) להגדלת כמות יחידות הדיור בפרויקט כך שתתאפשר בסופו של תהליך בנייתן של כ-1,000 יח"ד במסגרת הפרויקט. עוד סוכם, כי ככל שלא תאושר בקשת ההגדלה או שתאושר בשיעור מופחת, החברה תבצע את הפרויקט בהתאם לתב"ע הקיימת ולתנאים המפורטים בהסכם.

הפרויקט, בשכונת רמת בית שמש, צפוי להיבנות במספר שלבים. החברה צופה כי סך ההכנסות הצפויות בכל שלבי הפרויקט, בהנחה שבקשת ההגדלה תאושר במלואה, יסתכמו לכמיליארד שקל (לא כולל מע"מ).

המוכר יהיה זכאי לקבל חלק מהיחידות למגורים בבנייה רוויה בהתאם לשיעור קומבינציה של 32.5% וכן חלק משטחי המסחר בהתאם לשיעור קומבינציה של 45%. ההסכם מותנה בקבלת אישור עקרוני מבנק מלווה להסכם ולמתן ההלוואה לבעלים, בתוך 30 ימים מיום חתימת ההסכם, וכן בחתימת הבעלים על הסכם עם רשות המסים.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?