דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 28 בפברואר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

בשורה כפולה לבעלי הנחלות במושבים

ביום ה- 15.12.20 אישרה מועצת מקרקעי ישראל מסלול מיוחד להסדרת שימושים חורגים במושבים. במסגרת המסלול החדש, התקבלה החלטה, לפיה, תינתן הנחה נוספת של 20% בדמי השימוש בעד תקופת העבר, בה השימושים בנחלה לא היו מוסדרים.

המסלול החדש יתנהל מול האגודה החקלאית וניתנת בו חשיבות ללקיחת אחריות ומעורבות מלאה של האגודה, בכל הליך ההסדרה והתשלום של השימושים המפרים. היקף ההסדרה הכולל צריך לכלול את הסדרת כלל השימושים המפרים בחלקות ב' ו- ג', ואת הסדרת לפחות 80% מהמשקים בהם יש הפרות בחלקות א'.

בנוסף, מועצת מקרקעי ישראל האריכה בשנתיים נוספות (עד ליום 31.12.2022) את ההטבה שניתנה לבעלי נחלות אשר הגיעו לגיל פרישה. בהתאם להחלטה זו, בעל משק חקלאי שהגיע לגיל פרישה, והחל בהליך הסדרה, ישלם לרמ"י דמי שימוש ראויים עבור תקופת שימוש שלא תעלה על 4 שנים גם אם השימוש נעשה במשך יותר שנים. בנוסף להארכה הנ"ל, החליטה מועצת מקרקעי ישראל כי ההנחה תינתן לבעל זכויות בנחלה שהגיע לגיל 62 . יצוין, כי בעל זכויות בנחלה שטרם הגיע לגיל 62 ומעוניין להסדיר את השימושים החורגים ישלם לרמ"י דמי שימוש עבור תקופה של 7 שנים !

                              

בהקשר זה יצוין, כי התשלומים בגין דמי השימוש הראויים אשר רמ"י תובעת מבעלי הנחלות, הם במסגרת ההליך האזרחי, וזאת מכח היותה בעלת הקרקע. דמי התשלום הראויים נקבעים על בסיס ההפרות של בעל הזכויות בנחלה את התנאים שנקבעו בהסכם המשבצת עליו חתומה האגודה, דהיינו מכח התחייבות חוזית אזרחית.

יובהר כי אין בהגעה להסדר בהליך האזרחי מול רמ"י על מנת למנוע מהוועדה המקומית לתכנון ובניה לנהל כנגד בעל הנחלה הליך פלילי נפרד, במסגרתו יוגש כתב אישום על עבירות בנייה או שימושים חורגים. לא מן הנמנע כי במסגרת גזר הדין הנוגע לעבירות אלה, יפסוק בית המשפט כי על בעל הנחלה יוטל קנס ו/או צו הריסה לבניה שנבנתה בסטייה מהיתר. תשלום הקנס כאמור או ביצוע צו ההריסה למבנה שנבנה ללא היתר, הינם בנוסף לתשלום דמי השימוש הראויים אשר ייקבעו על ידי בית המשפט וישולמו לרמ"י במסגרת ההליך האזרחי.

עוד החלטה מעניינת שהתקבלה ע"י מועצת מקרקע ישראל בשבוע שעבר הינה הקמת ועדה שתבחן ותשקול את האפשרות להתיר השכרת יחידות דיור בחלקת המגורים במשק (פעולה שהייתה אסורה עד כה). הועדה המורכבת מנציגי משרד המשפטים, משרד האוצר, מנהל התכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשם האגודות השיתופיות, רשות מקרקעי ישראל וקק"ל, תבחן גם את סוגיית החלת הנחות האזור על שימושי התעסוקה הלא חקלאית (פל"ח) וכן תשקול את הרחבת רשימת השימושים המותרים להשכרה במסגרת תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים במושב.

 

(האמור לעיל, נאמר בתמציתיות ובכלליות ואין לייחס לו משום ייעוץ משפטי, והבוחר לעשות זאת, עושה זאת על אחריותו בלבד. לכל מקרה ספציפי, יש לקבל ייעוץ משפטי מתאים)

אבירם בווני, עו"ד ונוטריון

מתמחה בדיני מושבים, אגודות שיתופיות, משקים חקלאיים, בנים ממשיכים, צוואות, ירושות, משפחה, מקרקעין ותחום האזרחי המסחרי.

ליצירת קשר: רח' הרצל 5 בית שמש טל: 077-2110185 פקס: 077-2110186 נייד: 050-3752033 דוא"ל: abavani.law@gmail.com 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?