דלג לתוכן העמוד
יום שני, 10 במאי 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

תושבת גבעת יערים לא שילמה ארנונה מ-2012 בטענה שלא התקבלה החלטה בערר שהגישה

                      

                      אילוסטרציה

בעלת נכס במושב גבעת יערים (פרטיה שמורים במערכת) הפסיקה לשלם ארנונה החל משנת 2012 וזאת על רקע טענתה כי המדידות שנעשו בביתה לא היו מדויקות וכי הגישה ערר על חיוב הארנונה. מסתבר, כי במשך שבע (!) שנים רצופות נדון עניינה של בעלת הבית בוועדות הערר של המועצה, כאשר במקביל לא ברור האם המועצה נקטה בהליכי גבייה ואכיפה כלשהם כלפי התושבת.

שערוריית הארנונה הזו נחשפה במסגרת שתי החלטות של ועדת הערר לארנונה של המועצה האזורית מטה יהודה אשר פורסמו החודש.

 

ערר על המדידה

 

מהפרטים שפורסמו בהחלטות עולה כי בינואר 2014 הגישה בעלת הנכס ערר ביחס לחיוב הארנונה שהושת עליה בשנת 2012. בערר היא טענה שהמדידות שבוצעו בביתה לא היו מדוייקות וכי שטח הבית קטן יותר מהשטח שמופיע בחיוב הארנונה.

הדיון בערר עבר שתי ועדות ערר שונות אשר דנו בעניין במשך מספר שנים, בין השאר בשל בקשות רבות שהגישה העוררת שהקשו על ניהול ההליך.

בסוף שנת 2020 הוקמה ועדת ערר לארנונה חדשה בראשותו של עו"ד מוש חוג'ה והחברים עו"ד אשרף אל-שייך ואייל דניאל. בינואר 2021 קיימה הוועדה דיון בערר הוותיק ושמעה את בקשתה של העוררת להמשיך את הדיון מנקודת ההפסקה שבה הוא נעצר.

הוועדה סירבה לבקשתה של העוררת וקבעה כי לא ניתן להמשיך דיון מוועדה לוועדה וכי הוועדה הנוכחית תדון בערר מתחילתו ותגבש את החלטתה.

העוררת טענה כי גודל הבית שחוייב בארנונה ב-2012 היה 286 מ"ר בעוד שבפועל גודל הבית הוא 220 מ"ר בלבד. היא אישרה שהיא אינה משלמת ארנונה כלל משנת 2014 וזאת למרות שגם לפי טענתה, עליה לשלם ארנונה לפחות עבור שטח הבית שאינו נתון במחלוקת, קרי אותם 220 מ"ר.

 

התחמקות מביקור

 

ועדת הערר החדשה ביקשה לערוך סיור בביתה של העוררת אך זו התחמקה מלקבוע מועד לסיור בתירוצים שונים.

מחלקת הארנונה של מטה יהודה עמדה על דעתה ששטח הבית הוא 286 מ"ר וזאת בהסתמך על מדידה של מודד מוסמך שבוצעה בבית בשנת 2012. בנוסף טענה מטה יהודה כי יש לדחות את הערר על הסף משום שלא הוגשה השגה על השומה בשנת 2012 והערר הוגש לאחר שחלף המועד האחרון להגשתו.

העוררת טענה מנגד כי הגישה את הערר במועד אך לא התקבלה תשובה מהוועדה ולכן יש לקבל אותו במלואו.

ועדת הארנונה דחתה את הטענות הללו וקבעה כי אין צורך לדון בהן כלל משום שהוועדה דנה בערר במלואו.

 

מחלוקת מצומצמת

 

במהלך הדיון התברר כי שני הצדדים מסכימים שבמהלך חודש דצמבר 2012 ביקר בבית של העוררת מודד וקבע כי שטח הבית עומד על 286 מ"ר.

העוררת טענה כי המועצה קבעה באופן שרירותי את גודל הנכס וזאת ללא סמכות וללא שהיא מתחשבת בהיתר הבנייה המקורי לנכס, אך מנגד היא לא הציגה מדידה נגדית של הנכס שסותרת את המדידה של מודד המועצה. רק ב-2016 הציגה העוררת מדידה נגדית, שהתייחסה אך ורק לקומת המרתף של הנכס, ובה נקבע כי שטח המרתף עומד על 75 מ"ר בעוד שהמודד של המועצה קבע כי שטח המרתף הוא 105 מ"ר.

חברי ועדת הערר קבעו כי ברור מאופן המדידה עולה השטח שהוחרג שנמצא בתוך המעטפת החיצונית של המרתף ויש גישה אליו מתוך הבית. כמו כן, נטען כי גם במקרה זה, שטח הבית שאינו נמצא במחלוקת עומד על 246 מ"ר וכי לא ניתן להבין מדוע העוררת אינה משלמת את הארנונה עבור החלק הזה במשך השנים שחלפו.

הוועדה שבה ומינתה מודד שיחזור ויבדוק את המדידה הקודמת של המועצה – אך העוררת התחמקה בתירוצים שונים מקביעת ביקור בנכס שיאפשר לבצע מדידה עדכנית.

 

המדידה הנכונה

 

"אי שיתוף הפעולה מצד העוררת פועל לרעתה, ולמעשה סותם את הגולל על טענותיה כנגד המדידה המתוקנת...”, קבעה הוועדה והוסיפה, "לפיכך, לא נותר בפני הוועדה אלא לקבוע שהמדידה המתוקנת היא הנכונה ויש להעמיד את גודל הנכס לצורך חיובי ארנונה...על 286 מ"ר".

על העוררת הוטלו הוצאות סמליות בסך 1500 שקל בלבד וזאת לאחר שהוועדה קבעה כי "מדובר בסכום מופחת שאינו תואם את ריבוי ההליכים וריבוי הבקשות מצד העוררת", אך נובע מתוך רצון להתחשב במצבה הקשה.

בהליך נוסף שבו דנה הוועדה ביחס לטענות שהעלתה העוררת לעניין חיובי הארנונה לשנים 2017-2020, היא חזרה ודחתה את כל הטענות וקבעה כי העוררת לא עמדה בנטל הצגת המסמכים הרלבנטיים לעניין, וחייבה אותה בהוצאות בסך 500 שקל.

במועצה האזורית מטה יהודה לא הגיבו לשאלות "בקיצור" בנושא זה.

 

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?