דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 21 בינואר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

האם הצהרה והתחייבות של אחד ההורים מספקת לצורך קביעת בן ממשיך?

אילוסטרציה צילום כריס טרנר

כידוע, לשם קביעת בן ממשיך במשק החקלאי, יש צורך בחתימה של שני ההורים על הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעביר את המשק לבן הממשיך לאחר פטירתם. ואולם, מה הדין כאשר רק אחד מההורים חתם על ההצהרה וההתחייבות?

שאלה זו נידונה בבית המשפט בתל אביב במסגרת תיק תמ"ש מס' 71010/97. בשנת 1955 קיבלו ההורים את המשק החקלאי מהסוכנות היהודית. במהלך השנים חתם האב על הצהרה והתחייבות לפיה הוא מאשר כי בנו ייקבע כבן ממשיך במשק וכי הוא מסכים שבנו יקים את בית מגוריו בתחום המשק.

האב נפטר בשנת 1985 ובשנת 1990 הועברו מלוא הזכויות במשק לאשתו, אשר נפטרה אף היא בשנת 1996.

בין היורשים, הבן הממשיך ואחיותיו, התגלע סכסוך שבגינו, הגישו האחיות תביעה, שבה ביקשו למנוע את העברת הזכויות במשק לבן הממשיך.

כמו כן, ביקשו האחיות להורות כי, המשק יועבר לאחד היורשים בהתאם לסעיף 20 ג' לחוזה המשבצת ובהתאם לעקרונות הקבועים בסעיף 114 לחוק הירושה.

האחיות נימקו את התנגדותן להעברת הזכויות בכך שהרישום של הבן הממשיך בסוכנות ובמנהל לא היה כדין, שכן האם מעולם לא הסכימה ואף לא חתמה על מסמך המאשר את מינוי הבן כבן ממשיך במשק החקלאי.

מנגד, הבן ביקש לדחות את התביעה תוך שהוא טוען כי מינויו לבן ממשיך היה בידיעת ובהסכמת אימו המנוחה.

הסוכנות תמכה בטענות הבן הממשיך, תוך שהיא טוענת כי האב המנוח חתם על כתב המינוי וההתחייבות אף בשם האם, וזאת בהתאם לנוהג שהיה קיים לפיו, בעניין מינוי בן ממשיך האב היה פועל אף בשם האם.

בנוסף טענה הסוכנות, כי לאחר שהזכויות במשק עברו לאם, היא לא פעלה לביטול המינוי של הבן הממשיך ומשכך, הבן הממשיך זכאי כי הזכויות במשק יירשמו על שמו.

רשות מקרקעי ישראל והמושב הודיעו כי אינם מתערבים בסכסוך שבין הצדדים וכי יכבדו כל החלטה של בית המשפט בעניין, בכפוף לכך שהמשק יימסר ליורש אחד, בהתאם לעקרונות הקבועים בסעיף 114 לחוק הירושה.

לאחר שנשמעו טענות הצדדים, החליט בית המשפט לקבל את תביעת האחיות, תוך שהוא קובע כי הבן הממשיך לא הצליח להוכיח שמינויו היה בידיעת ובהסכמת האם, וכי ללא חתימת האם על מסמך בכתב לא ניתן ליתן תוקף למינויו כבן ממשיך.

לפיכך קבע בית המשפט, כי יש להעביר את הזכויות במשק בהתאם לעקרונות הקבועים בסעיף 114 לחוק הירושה. לאור העובדה כי האחיות לא עתרו בתביעה לקבל לידן את המשק החקלאי, קבע בית המשפט כי המשק יימסר לבן הממשיך בכפוף לכך שיפצה את האחיות בהתאם להערכת שמאי.

הערת המחבר: הסכמת שני ההורים למינוי בן ממשיך וחתימתם על הצהרה וכתב התחייבות הם הכרחיים כיום. הסוכנות היהודית לא מאפשרת למנות בן ממשיך ללא חתימת שני ההורים והבן הממשיך על הצהרה וכתב התחייבות. יתרה מכך, ככל וההורים מעוניינים לבטל את המינוי של הבן הממשיך, נדרשים שניהם לחתום על תצהיר ביטול בצירוף תצהיר ביטול של הבן הממשיך.

אבירם בווני, עו"ד ונוטריון

הכותב היינו עו"ד ונוטריון המתמחה בדיני מושבים, אגודות שיתופיות, משקים חקלאיים, בנים ממשיכים, צוואות, ירושות, משפחה, מקרקעין ותחום האזרחי המסחרי.

ליצירת קשר: רח' הרצל 5 בית שמש טל: 077-2110185 פקס: 077-2110186 נייד: 050-3752033 דוא"ל: abavani.law@gmail.com

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?