דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 16 בינואר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

החלטות רמ"י

פטור מתשלום דמי רכישה בעת הורשה במשק משפחתי

מועצת מקרקעי ישראל קיבלה החלטה בישיבתה האחרונה (2.11.2020) לפיה הורשה במשק המשפחתי (במושב) תהיה פטורה מתשלום דמי רכישה. עד לתיקון ההחלטה, הורשה לא הייתה פטורה מתשלום דמי רכישה, אלא אם כן נעשתה לקרוב, כהגדרתו בהחלטה. תיקון ההחלטה מאפשר אף הורשה למי שאינו קרוב, ללא תשלום דמי רכישה

 

הארכת תוקף החלטות לנחלות לא מאוישות

המועצה החליטה על הארכת תוקפן של ההחלטות הדנות בנחלות שאינן מאוישות במושבים. בשלהי שנת 2013 תוקנה החלטת מועצה אשר הוארכה בשנת 2015 והסדירה את הטיפול בנחלות הלא מאויישות במושבים. במסגרת מדיניות זו ניתנה תקופה לאיוש נחלות בנגב ובגליל וכן הוספה אפשרות לביטול נחלות והמרתן למגרשים זמינים לבנייה. תוקפן של החלטות אלו עד לסוף שנה זו 2020.

 

הארכת מועדים בתחום התיירות

הרשאות לשימוש זמני שהוענקו למיזמים תיירותיים, במסגרת הוועדה המשותפת של הרשות ומשרד התיירות, שפג תוקפן בין השנים 2019-2021, יוארכו בשנתיים. תיקון זה אושר היום על ידי מועצת מקרקעי ישראל.

אורכה זו צפויה לאפשר למפעילי התיירות הרלוונטיים להמשיך ולהפעיל את המיזם בהליך מזורז, שיאפשר לפצות על התקופה בה המיזמים לא פעלו בשל מגבלות הקורונה.

החלטה זו מצטרפת להחלטת הנהלת רמ"י בדבר מתן אורכות בהרשאות לתכנון. הרשאות תכנון שניתנו במסגרת הוועדה המשותפת למשרד התיירות ולרשות מקרקע ישראל, והמועד האחרון שניתן לגביהם חל בשנת 2020 – יזכו לארכה של שנה. בסמכות רמ"י להחיל זאת גם במקרים בהם המועד האחרון שניתן לגביהם חל לפני שנת 2020.

                                                               

נחלה חקלאית במטה יהודה (אילוסטרציה, לתמונה אין קשר לידיעה)

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?