דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 28 בפברואר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

המחוזית ממליצה על הרחבת היישובים עין נקובא ועין ראפה

הוועדה המחוזית ירושלים החליטה להמליץ למועצה הארצית על הפקדת תכנית המתאר הכוללנית לישובים עין נקובא ועין ראפה. תכנית המתאר קודמה על ידי הוועדה המקומית של מטה יהודה בראשותה של מהנדסת המועצה, האדריכלית מיכל נאור-ורניק ונמצאת על שולחן הוועדה המחוזית מזה כשנתיים.

העבודה על התכנית התאפשרה בעקבות החלטת הממשלה לתקצב תכנון על אדמות פרטיות בכפרים הערביים, שבעקבותיה תקצב משרד השיכון והבינוי את העבודה על תכנית המתאר החדשה.

לעין ראפה ולעין נקובא מאפיינים תיירותיים בולטים: תרבות ומורשת ייחודיים, מיקום על אם הדרך לירושלים, ובלב סביבה שמורה עתירת ערכי טבע, נוף ומורשת. תכנית המתאר מבקשת לממש את חזון התושבים ואת פוטנציאל הפיתוח התיירותי.

תכנית המתאר החדשה תאפשר בשני הישובים הקמה של יחידות אירוח ועסקים, תתווה ציר נופי תיירותי חדש שיאפשר תנועת מטיילים בין נקודות העניין ומיזמי התיירות, ותייצר שני מוקדים ראשיים לתיירות : במתחם הכניסה ובעין לימון. היא תחליף תכנית מתאר מ-2005 שלא יושמה בשטח בשל אי היתכנות.

במסגרת התכנית הוצע לפתח שני מתחמים חדשים לבניית 600-800 יחידות דיור לתושבי הכפרים. כמו כן, התכנית מסמנת עתודת קרקע להקמת אזור תעסוקה ומסחר, מייצרת פוטנציאל לשטחים ציבוריים עליהם יוקמו מבני חינוך, מבני ציבור וגינות ציבוריות, ומסדירה את המרקם הקיים היום בכפרים, תוך תוספת זכויות בנייה ושימושים.

בהחלטת הוועדה המחוזית נאמר כי הוועדה שוכנעה כי בשל הנסיבות החברתיות הייחודיות של אוכלוסיית היישובים קיים קושי במתן מענה לצרכי תושביו בתחום יישובים אחרים במחוז ירושלים, וקיימת נחיצות במתן מענה בתחום היישובים עצמם. לאור זאת הוועדה המחוזית ממליצה למועצה הארצית לתכנון ובניה להתיר חריגה מתכנית המתאר הארצית ולאפשר ביישובים עין נקובא ועין ראפה תוספת יחידות הדיור בהיקף העולה על המגבלות שנקבעו ליישובים אלה בתכנית המתאר הארצית.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?