דלג לתוכן העמוד
יום שני, 13 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

הצוואה – הדרך להבטיח את ניהול העיזבון

בעריכת צוואה, אדם יכול להבטיח מה ייעשה בעיזבונו לאחר פטירתו בהתאם להעדפותיו ושיקול דעתו הבלעדי וללא כל מעורבות של גורם חיצוני

אילוסטרציה

מה היתרונות בעריכת צוואה?

לעריכת צוואה יתרונות רבים. בעריכת צוואה, אדם יכול להבטיח מה ייעשה בעיזבונו לאחר פטירתו בהתאם להעדפותיו ושיקול דעתו הבלעדי וללא כל מעורבות של גורם חיצוני. כותב הצוואה מכונה "המצווה". בהתאם לחוק הירושה, קיימות כמה אפשרויות לעריכת צוואה.

צוואה בכתב יד: צוואה זו תיכתב בכתב ידו של המצווה במסגרתה יצווה את כל שברצונו לצוות מה ייעשה בעיזבונו לאחר פטירתו. הצוואה כולה צריכה להיות בכתב יד של המצווה בציון תאריך הצוואה וחתימת המצווה.

צוואה בעדים: צוואה זו נערכת במעמד שני עדים בגיל מעל 18, אשר הם או בן/ת זוג אינם נהנים/זוכים בהתאם לצוואה. על העדים להיות נוכחים בזמן שהמצווה מצהיר וחותם כי זוהי צוואתו. בנוסף, על העדים להצהיר בכתב ובחתימת ידם, כי היו עדים לחתימת המצווה על הצוואה.

צוואה בפני רשות: צוואה בפני רשות היא צוואה הנערכת בפי נוטריון או שופט או חבר בית דין דתי או רשם (להלן: 'נציג הרשות'). עריכת צוואה זו יכול ותתבצע הן בדרך של אמירת הצוואה בע"פ בפני נציג הרשות והן בדרך של הגשת הצוואה בכתב לנציג הרשות. לאחר עריכת צוואה זו, נציג הרשות יזהה את המצווה באמצעות תעודה מזהה, יקריא בפניו את צוואתו ולאחר הצהרת המצווה כי זוהי צוואתו, יאשר נציג הרשות בחותמו ובחתימת ידו, כי המצווה הצהיר בפניו כי זוהי צוואתו.

צוואה בעל פה: צוואה זו נקראת אף "צוואת שכיב מרע" שכן, האפשרות לערוך צוואה זו ניתנת אך ורק לאדם שהוא שכיב מרע (נוטה למות/ גוסס), או שהוא רואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות (אדם הנמצא בסכנה כגון: רעידת אדמה, סופת שלגים, חייל במלחמה – מבחן סובייקטיבי) ואין באפשרותו לערוך צוואה באחת מן הדרכים האחרות המנויות לעיל. צוואת שכיב מרע חייבת להיאמר בפני שני עדים המבינים את שפתו של המצווה. (במקרה זה, מותר שהעדים או בני זוגם יהיו זוכים/נהנים מהצוואה). בסמוך לצוואת שכיב מרע, העדים חייבים לרשום ולחתום בזיכרון דברים את דברי המצווה בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה בהזדמנות הראשונה שתזדמן להם לעשות כן. את זכרון הדברים הנ"ל, עליהם להפקיד במשרדי הרשם לענייני ירושה. חשוב לציין, כי ככל שחלפו 30 ימים מהיום שבו השתנו הנסיבות בהן נערכה הצוואה (למשל: במקרה בו האדם שהיה גוסס החלים באורח פלא), הרי שהצוואה שניתנה בע"פ מתבטלת ואין לה כל תוקף משפטי.

ביטול צוואה: ככלל, צוואה רגילה ניתנת לביטול או שינוי בכל עת ע"י המצווה. המצווה אינו מוגבל בביטולים ו/או בשינויים של צוואותיו. כפועל יוצא מכך, צוואתו האחרונה של המצווה היא זו אשר יהיה לה תוקף משפטי מחייב ובלבד שנערכה בהתאם לדין.

צוואה הדדית: צוואה זו מיועדת לבני זוג נשואים המעוניינים להבטיח כי עם פטירתם כל רכושם יעבור לבן הזוג שנותר בחיים. האפשרות לערוך צוואה הדדית, מגשימה את רצונם הלגיטימי של בני הזוג לרשת האחד את השני ללא כל תלות ביתר היורשים ע"פ דין. בצוואה הדדית, קיימת הסתמכות של בני הזוג, כל אחד על צוואתו של השני. ראוי לציין, כי עריכת צוואה זו מתירה נוכחות של שני בני הזוג בעת עריכתה וזהו חריג לכלל האוסר את נוכחותו של נהנה/ זוכה בעת עריכת הצוואה.

ביטול צוואה הדדית: ככלל בני הזוג רשאים לציין בצוואה ההדדית הוראות בדבר אפשרויות ביטולה של הצוואה ההדדית ואולם, אין הם יכולים לשלול את זכותם לבטל את הצוואה ההדדית בעוד שניהם בחיים. בן הזוג המבקש לבטל את הצוואה ההדדית, יכול לעשות כן במשלוח הודעה בכתב לבן הזוג השני, לפיה, הצוואה ההדדית מבוטלת. עם קבלת בן הזוג השני את ההודעה בדבר בטלות הצוואה ההדדית, שתי הצוואות ההדדיות מתבטלות בו זמנית. במקרה שאחד מבני הזוג נפטר, ובן הזוג שנותר בחיים מעוניין לבטל את הצוואה ההדדית טרם חלוקת העיזבון, הרי שיהא עליו להסתלק מכל חלק אשר הגיע לו על פי הצוואה ההדדית לטובת היורש ע"פ דין של בן הזוג שנפטר. אם בן הזוג מעוניין לבטל את הצוואה ההדדית לאחר שחולק העיזבון, הרי שיהיה עליו להשיב לעיזבון את החלק שירש ובאין אפשרות שכזאת, יהא עליו להשיב את השווי של החלק שירש על פי הצוואה ההדדית.

ראוי לציין, כי צוואה שנערכה ע"י קטין (מתחת לגיל 18) או על ידי מי שהוכרז כפסול דין או שנערכה על ידי אדם שלא ידע להבחין בטיבה של הצוואה - בטלה.

מינוי מנהל עיזבון: אדם רשאי לקבוע בצוואתו מי ינהל את עיזבונו לאחר פטירתו וידאג לכך כי צוואתו תקויים. בד"כ, מינוי מנהל עיזבון מתבקש כאשר קיימות הוראות מורכבות בצוואה או כאשר ישנו רכוש רב בצוואה האמור להיות מחולק לזוכים/יורשים או כאשר המצווה קובע בצוואתו כי הזוכה/היורש יהיה זכאי לזכות בנכס מסוים במועד מאוחר ועד הגיע המועד, יש צורך לנהל את הנכס (כגון השכרת נדל"ן השקעות במניות וכיו"ב). מנהל העיזבון יכול ויהיה עו"ד או אחד מהיורשים או צד שלישי אחר עליו סומך המצווה. יצוין, כי פעילות מנהל העיזבון מפוקחת ע"י לשכת האפוטרופוס הכללי בדרך של הגשת פרטת העיזבון מידי שנה וזאת לאורך כל תקופת ניהול העיזבון.

מה הדין כאשר אדם לא ערך צוואה? במידה ואדם ימנע מעריכת צוואה בעודו בחיים, הרי שעיזבונו יתחלק בין יורשיו הטבעיים, בהתאם לקדימויות המצוינות בחוק הירושה התשכ"ה, 1965 (בן זוג, ילדים, הורים אחים וכו') ולכן, ככל ואדם מעוניין כי רכושו יתחלק בהתאם לרצונו רצוי ומומלץ לערוך צוואה במסגרתה הוא יבטא את רצונו בכל הקשור לעיזבונו לאחר פטירתו.

הצוואה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין ולכן על מנת להקטין את הסיכויים לפסילת צוואה או ביטולה לאחר פטירתו של המצווה, קיימת חשיבות להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום הצוואות והירושות.

(האמור לעיל, נאמר בתמציתיות ובכלליות ואין לייחס לו משום ייעוץ משפטי, והבוחר לעשות זאת, עושה זאת על אחריותו בלבד. לכל מקרה ספציפי, יש לקבל ייעוץ משפטי מתאים)

 

אבירם בווני, עו"ד ונוטריון

הכותב היינו עו"ד ונוטריון המתמחה בדיני מושבים, אגודות שיתופיות, משקים חקלאיים, בנים ממשיכים, צוואות, ירושות, משפחה, מקרקעין ותחום האזרחי המסחרי.

ליצירת קשר: רח' הרצל 5 בית שמש טל: 077-2110185 פקס: 077-2110186 נייד: 050-3752033 דוא"ל: abavani.law@gmail.com

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?