דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 03 בדצמבר 2023
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

חדש: פטור מהיתר בנייה לממ"דים בבתים צמודי קרקע

המועצה הארצית לתכנון ובנייה ורמ"י הכריזו על שורה של הקלות לבניית ממ"דים בכל הארץ

 


המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה השבוע (17.10(  להרחיב את התוכנית המאפשרת מסלול מהיר להקמת ממ"דים מיישובי גבול הצפון ליישובים בכל חלקי הארץ. הרחבה זו קובעת כי ניתן להוציא היתר בנייה להקמת ממ"ד בכל הארץ, גם אם הדבר אינו תואם את התוכנית המפורטת.

בנוסף, החליטה המועצה הארצית לתו"ב על מתן פטור מהצורך בהיתר בנייה ממ"דים בבתים צמודי קרקע ולמבני מגורים בני 2 קומות, שקווי הבניין שלהם אכן מאפשרים את הקמת הממ"ד, זאת בהתאם לבדיקה של עורך התוכנית.

כמו כן, אישרה המועצה תקנות שיאפשרו מסלול מהיר לטובת חיזוק בניינים קיימים בפני רעידות אדמה, ללא תוספת זכויות בנייה. במצב שנוצר כיום, ברוב המקרים, לא ניתן לחזק מבנים ללא תוספת שטח. אישור התוכנית והתקנות יאפשרו לחזק את הבניינים בהליך מהיר.

במקביל, הוחלט לאשר באופן מיידי פתיחת מחלקות חדשות וממוגנות בבתי החולים ובהם גם בבית החולים "איתנים" בירושלים וזאת באמצעות פטור מהיתר בנייה.

בדברי ההסבר של המועצה נאמר כי "על מנת לתת מענה לחיילים או אזרחים אשר ידרשו לאשפוז עקב המלחמה, נדרש משרד הבריאות להיערך ולהקים מחלקות אשפוז נוספות. כדי לאפשר את פתיחת המחלקות באופן מיידי, המועצה החליטה לתת פטור מהיתר בנייה להקמת מבנים אשר ניתן לגביהם אישור מנכ"ל משרד הבריאות כי הם נדרשים". במועצה הבהירו כי הוא הפטור הוא מהיתר בנייה בלבד, והבינוי חייב להתאים לתוכניות המפורטות המאושרות למוסד הרפואי, בליווי אדריכל.

גם בהנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) התגייסו כדי להקל על המשק בשעת החירום שנכפתה עליו עקב מלחמת "חרבות הברזל" וקיבלו שורה של החלטות ובהם עידוד בנייה של ממ"ד. להלן פירוט של ההקלות:

ממ"ד - רשות מקרקעי ישראל מבקשת להדגיש כי לא יידרש אישור הרשות ותשלום דמי היתר בבניית ממ"ד עד לשטח 20 מ"ר בכל הארץ. כמופרט בסעיף (5)5.5.49 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

דחיית תשלום שוברים לתשלום - כל שובר תשלום שמועד פירעונו בין ה-8/10/23 לבין 29/11/23, תינתן אורכה לתשלום הסכום הנקוב בשובר ללא צורך בקבלת שובר עם תאריך מעודכן עד ולא יאוחר מיום 30/11/23 ללא תוספת הצמדה וריבית ומבלי שדחיית התשלום תחשב איחור ו/או הפרה של תנאי העסקה/ המכרז.

מפרטים כספיים - לקוח המחזיק בידו מפרט כספי שהמועד האחרון להחזירו חתום לרשות הוא בין התאריכים 7.10.23 ועד 29.11.2023, יוכל להחזירו חתום לרשות עד ולא יאוחר מיום 30.11.2023, מבלי שהדבר ייחשב כאיחור.

דחיית סגירת מכרזי קרקע - אושרה דחיית מועדי סגירת כלל מכרזי הקרקע ל – 15/11/2023 ואילך.

פריסת תשלומים במכרזים (הוראת שעה) - הנהלת הרשות תעלה לאישור מועצת מקרקע ישראל הצעה פריסת תשלומים במכרזים בכל הארץ. במסגרת ההצעה תינתן אפשרות לפרוס את תשלום התמורה עבור הקרקע לשלושה תשלומים ללא ריבית והצמדה. כמוכן, הנהלת הרשות תעלה הצעה בפני הות"פ להרחיב פריסת התשלומים גם בגין הוצאות הפיתוח, בהתאמה.

אורכות להשלמת הסכמי בנייה - בהסכמים בהם המועד האחרון להשלמת הבנייה נקבע בין 1.1.2023 לבין 31.12.2023, תינתן ארכה להשלמת הבנייה עד ה-31.12.2023 ללא תשלום דמי ארכה עבור התקופה מ-1.10.2023 עד 31.12.2023.

הארכת תוקף שומות - תוקף השומות הוארכו בשישה חודשים.

השגה על שומות - שומות ו/או החלטה בהשגה שהמועד להשיג עליהן חל מיום 6.10.2023 ו ועד ליום 31.12.2023, תוארך ב- 90 ימים.

הסכמי הרשאה לתכנון - אושרה דחיית מועדי הסכמי הרשאה עד ליום 31.12.2023. הוראה זו לא חלה על הסכמי הרשאה שתקופת ההרשאה פגה לפני יום 07.10.2023.

את פירוט ההחלטות ניתן לראות באתר "רשות מקרקעי ישראל". 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?