דלג לתוכן העמוד
יום רביעי, 28 באוקטובר 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

חדש: תושבי מטה יהודה בוחרים את האתרים ההיסטוריים והמבנים לשימור

מטה יהודה מובילה מהלך לגיבוש תכנית לשימור אתרים, שתעוגן בתכנית המתאר החדשה. חברי הוועדה לשימור אתרים, קיימו בשנה האחרונה סיורים ב-57 יישובי המועצה, לקראת שילוב האתרים במרקם הפיזי של מטה יהודה. התהליך לווה על ידי משרד 'אופק אדריכלים', שסקר את כל המבנים והאתרים ההיסטוריים ברחבי המועצה ובהם גנים פתוחים, בתי כנסת, מבנים ושדרות.

חברי הוועדה מתכנסים אחת לחודש ודנים בקידום התכנית ובהם סגן ראש המועצה ויו"ר וועדת השימור, נימי יפה, מהנדסת המועצה, חגית טרופיאנסקי ישראל, מנהל מחוז ירושלים במועצה לשימור אתרים, איציק שוויקי ונציג ציבור.

הוועדה עורכת בימים אלה דיונים בהמלצות משרד האדריכלים ובחודשים הקרובים תפורסם רשימת האתרים המומלצת לתושבים. עם קבלת משוב מהיישובים, יסתיים באופן רשמי הסקר שנפתח לפני כשנה ותגובש רשימה סופית של אתרים לשימור, שתוכנס לתכנית המתאר החדשה, על מנת למנוע הרס ולשמש כלי עבודה לעוסקים בנושא השימור.

תושבי מטה יהודה המעוניינים להציע הצעות לאתרים היסטוריים או למבנים לשימור, מוזמנים לפנות לוועדים המקומיים או לאגף הפיתוח של המועצה.

התנהגות סביבתית

"למועצה יש חזון להטמעת דפוסי התנהגות סביבתיים בכל בית אב", אמר השבוע ראש המועצה, משה דדון, "התכנית לשימור אתרים, היא חלק נוסף במדיניות שהתוויתי לעידוד אורח חיים מקיים וגובשה כחלק מהעלאת המודעות של הציבור לנושא זה. כל זאת תוך הליך שיתוף ציבור כמקובל וכנהוג במטה יהודה".

תכנית לשימור אתרים, היא תכנית שנועדה לשמור על אתרים בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית . הרגישות לערכם של אתרים אלה גדולה, אך עדיין נמשכת הפגיעה באתרים רבי ערך, בשל הידרדרות מצבם של מבנים במשך הזמן, בעקבות תנופת הפיתוח ועקב חוסר המודעות של הציבור למבנים לשימור בסביבתו. תכנית זאת באה כתוספת לתכנית משנת 1991 .

בכל רשות מקומית , פועלת ועדה לשימור אתרים ובסמכותה לקבוע אלו אתרים נועדו לשימור, לחייב בתחזוקת האתר את בעל האתר או להפקיעו , אם הוועדה סוברת שנשקפת סכנה לאתר. במקרה של הפקעה הוועדה רשאית למכור את האתר או להשכירו, בתנאי שיובטח שימור האתר על ידי הרוכש או השוכר.

למרות קיומן של ועדות לשימור ברשויות המקומיות, פעמים רבות הורסים יזמים וקבלנים מבנים לשימור, למרות החוק, תוך ידיעה שייאלצו לשלם קנס גבוה. בדרך כלל משתלם ליזם לשלם את הקנס ובלבד שהבית 'המטריד' ייהרס ויפנה את מקומו ליוזמות חדשות.

התכנית החדשה במטה יהודה, נועדה לתת בין היתר לתת מענה לנקודה רגישה זו. מהפך משמעותי בתחום, התחולל בחודש מרץ 2009 , כאשר בית המשפט לעניינים מקומיים ב חיפה , פסק פסיקה תקדימית, על פיה אדם שהרס מבנה לשימור ב בת גלים , ייאלץ לשלם את הקנס הגבוה ובמקביל לבנות את הבית מחדש בתוך שנה‏ .

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?