דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 18 ביוני 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

ירידה בחובות ארנונה של נציגי ציבור ועובדי מועצה

בדו"ח הביקורת לשנת 2015 של מועצה אזורית מטה יהודה נמצא כי ארבעה חברי מליאת המועצה חייבים סכום כולל של 594 אלף שקל, גידול של כ-5% ביחס לשנה קודמת ואילו, שלושה עובדי מועצה, חייבים סכום של 137 אלף שקל, ירידה חדה של כ-60% ביחס לשנה קודמת.

מהמועצה האזורית מטה יהודה נמסר בתגובה כי במהלך הזמן שחלף מאז הסדירו שניים מחברי המליאה את חובם, למעט חוב שאושר על ידי ועדת הנחות מטעמים של פשרה ופטורים. באשר לשני חברי המליאה האחרים, אחד משלם על חשבון החוב, ואילו השני טרם הסדיר את החוב, חרף פנייה חוזרת ונשנית של מחלקת הגבייה.

באשר לשלושת עובדי המועצה נמסר כי יש להם הסדר תשלומים בקיזוז משכרם ובהוראות קבע.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?