דלג לתוכן העמוד
יום שני, 19 בנובמבר 2018
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

"הייתי מצפה ממבקר המדינה להגן על חושפי השחיתויות"

עו"ד אילנית גוהר החלה בתפקידה כמבקרת המועצה לפני כחמש שנים. במהלך שנות עבודתה במועצה כתבה עו"ד גוהר דו"חות ביקורת רבים ובהם הציפה בעיות בהתנהלות הנהלת המועצה עליהן אחראי ראש המועצה גם בתוקף תפקידו כראש המועצה וגם במעורבות אישית שלו. דוחות אלו צוינו לשבח בישיבות של ועדות הביקורת של המועצה ומהן היה אמור ראש המועצה להסיק מסקנות ולתקן את הליקויים הרבים שנמצאו.

לצערי, למרות הדו"חות המקצועיים ולמרות הערך המוסף האדיר שיכלה הייתה הנהלת המועצה להפיק מדו"חות אלו, חלק מהדו"חות לא הגיע כלל לדיון במליאת המועצה וזאת למרות בקשותי הרבות, כיו"ר ועדת הביקורת.

במהלך התקופה, וכפי הנראה בעקבות דו"חות הביקורת המקצועיים, הגיעו יחסי מבקרת המועצה עם ראש המועצה לשפל אשר גרם לראש המועצה לנסות ולפטר אותה. חברי המועצה הבינו את משמעות הצורך של ראש המועצה לפטר את עו"ד גוהר וכך נמנעו פיטוריה.

בעקבות פניה של המבקרת למבקר המדינה, ובעקבות התנהלותו של ראש המועצה כלפי המבקרת, הוציא מבקר המדינה צו הגנה זמני כחושפת שחיתויות.

בנוסף, עקב התנהלות ראשי רשויות נוספים כלפי מבקרים פנימיים, נערך דיון בנושא זה בוועדה לביקורת המדינה. בדיון הוזכרה במיוחד ההתנהלות מול מבקרת המועצה של מבשרת ציון והעוזר המיוחד של מבקר המדינה אף הצהיר כי "בקרוב צפויה המבקרת לקבל צו הגנה".

לצערי, מבקר המדינה התעכב בהוצאת צו הגנה קבוע, התנהלותו של ראש המועצה כלפי מבקרת המועצה רק החמירה ובין היתר הוא לא טרח להגיב לדו"חות הביקורת שהוצאו ע"י המבקרת. להבנתי, בנסיבות אלו לא הייתה כל ברירה ומבקרת המועצה נאלצה להגיע לפשרה ולפרוש מתפקידה, זאת למרות שהצהירה לא פעם שהיא אינה מוכנה לפרוש ומצפה לקבל צו הגנה קבוע.

כאזרח מדינת ישראל וכאיש מקצוע שעוסק בביקורת, צר לי על ההתנהלות האמורה, כולל של מבקר המדינה. אני אישית הייתי מצפה ממבקר המדינה שתפקידו להגן על חושפי השחיתויות, להמעיט בהמלצות להסדרי פרישה ולהשתמש בתדירות גבוהה יותר במתן צווי הגנה קבועים לחושפי השחיתויות. חשיבותם של צווי הגנה לחושפי שחיתויות חשובה לאין ערוך ממתן פיצוי כספי עקב עוגמת נפש, ובעלת משקל רב בהמשך עבודתם המקצועית של המבקרים הפנימיים בגופים ציבוריים, ובאי תלותם.

כתושב מבשרת ציון וכחבר מועצה/יו"ר ועדת הביקורת של המועצה אני חש כי עם הפסקת עבודתה של מבקרת המועצה עו"ד גוהר, לא נותרו שומרי סף במועצה ולצערי המועצה חשופה לתקלות בהתנהלות, ללא פיקוח נאות והקפדה על נהלי עבודה ועל שמירת נכסי המועצה כראוי.

בועז כהן

 

בועז כהן, רו"ח

יו"ר ועדת הביקורת

מבשרת ציון

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?