דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 21 בינואר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מהם השימושים החקלאיים המותרים בקרקע החקלאית?

בסעיף 1 לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), הוגדרה קרקע חקלאית כ- "קרקע שנועדה לשמש לייצור תוצרת חקלאית, לגידול פרחים, למשתלה, לגידול בעלי חיים או להחזקתם או למרעה להם או להחזקת ציוד חקלאי או מלאי חקלאי".

בשורה של פסקי דין, נקטו בתי המשפט השונים בפרשנות מצמצמת לעניין השימוש המותר בקרקע החקלאית.

במסגרת תיק רע"פ 4594/04 (ברא"ז נ' מדינת ישראל), נידונה שאלת הפעלת עסק מסוג רכיבה על סוסים. בית המשפט קבע כי יש לעשות הבחנה בין "עסק לגידול סוסים" המהווה שימוש חקלאי מותר לבין "עסק של חוות רכיבה על סוסים" המהווה פעילות נלווית, ואינה מהווה שימוש חקלאי מותר, שכן אין בפעילות עסקית של חוות רכיבה על מנת לגרום לייצור חקלאי בקרקע החקלאית.

במסגרת תיק ר"ע 30/86 (פ.א.ב. שרותים בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל), קבע בית המשפט, כי "עסק לאחסון חומרי הדברה לחקלאות" אינו מהווה שימוש לייצור חקלאי המותר במשק חקלאי. במסגרת פסק הדין קבע כב' נשיא בית המשפט שמגר, כי רק שימוש הקשור באופן מובהק לייצור החקלאי יכול להיחשב כשימוש מותר לייצור חקלאי.

                                                     

בהתאם לפסקי דין שניתנו בעניין השימוש החקלאי, נקבע בנוסף כי לא ניתן לייחס שימוש חקלאי לעסקים מהסוגים הבאים: שריפת עצים לשם הכנת פחמים, מחסן למכירה ו/או אחסנת עצים מעובדים, חנות לממכר בעלי חיים ו/או בעלי כנף, פנסיון כלבים, חנות לממכר צמחים, חנות לממכר כלי עבודה או גינון, מרכז מבקרים למכירת תוצרת חקלאית וכיו"ב.

מאידך, נקבע כי מחסן למיון ביצים ובתי אריזה המיועדים לתוצרת חקלאית המיוצרת בסמוך, מהווים שימושים בקרקע הדרושים באופן ישיר לייצור חקלאי. בהקשר זה יש להדגיש, כי מחסן מיון או בית אריזה המשמשים גופים חיצוניים אשר אינם מהווים חלק מתהליך הייצור של החקלאי - לא ייחשב כשימוש שנועד לייצור חקלאי.

המגבלות בשימוש בקרקע החקלאית הינן לאור העובדה, כי מסירת הקרקע החקלאית למתיישב הייתה מתוך הנחה כי המתיישב יעסוק בחקלאות ולא "יספסר" בקרקעות המדינה.

חשוב להדגיש ולהבהיר כי אין באמור לעיל, על מנת לגרוע מהשימוש הלא חקלאי (פל"ח) המותר הנובע מהחלטות רמ"י השונות ו/או מתוכניות מאושרות אשר יש בהן להסדיר את הפעילות הלא חקלאית או הפעילות הנלווית לפעילות החקלאית וזאת בכפוף להסדרת השימוש מול המוסדות המיישבים והגורמים הרלוונטיים.

הערה: האמור לעיל, נאמר בתמציתיות ובכלליות ואין לייחס לו משום ייעוץ משפטי, לכל מקרה ספציפי, יש לקבל ייעוץ משפטי מתאים.

אבירם בווני, עו"ד ונוטריון

הכותב היינו עו"ד ונוטריון המתמחה בדיני מושבים, אגודות שיתופיות, משקים חקלאיים, בנים ממשיכים, צוואות, ירושות, משפחה, מקרקעין ותחום האזרחי המסחרי.

ליצירת קשר: רח' הרצל 5 בית שמש טל: 077-2110185 פקס: 077-2110186 נייד: 050-3752033 דוא"ל: abavani.law@gmail.com

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?