דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 20 ביוני 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מטה יהודה פועלת להגדלת מספר הפונים למוקד המועצה

לאחר פרסום הנתונים המרשימים לפעילות מוקד המועצה 8108* במהלך שנת 2015, פירסמה המועצה האזורית מטה יהודה תכנית עבודה רחבת היקף לפעילות המוקד בשנת 2016, במרכזה עומד יעד גידול של 10% במספר התושבים הפונים למוקד. כדי לעמוד ביעד השאפתני מתכוונים במועצה להפוך את המוקד לכלי המחבר בין התושבים לאגפים על מנת ליצור אחידות בקשר עם הציבור.

לצורך כך ייבנו ממשקי עבודה חדשים בין המוקד לכל מחלקות המועצה, ייערך פורום מנכ"ל אחת לחודש לדיון בנושאי מוקד, יתקיים סקר שביעות רצון בקרב התושבים, תיכתב תוכנית עבודה רשותית המשלבת ונשענת על המלצות ותמונת המצב החודשית המועברת על ידי המוקד, יתווסף כוח אדם, ירועננו הנהלים לביצוע עבודה מקצועית במוקד ועבודת המחלקות בתחום השירות לתושב ותגובש תפיסת הביטחון במוקד תוך יצירת נהלים בתחום. בנוסף, יעבור צוות המוקד הכשרות בנושאים שונים באופן קבוע כדי להמשיך ולהתמקצע בנושאים של חירום, תודעת שירות ומצבי מצוקה.

לטובת קידום פעילות המוקד יערכו פגישות שוטפות עם מזכירות ומנהלי מחלקות, יבוצעו טלפונים למנהלי בתי ספר וליושבי ראש ועדים ביישובים באופן קבוע, יתקיימו פגישות בין מנהלי המוקד למנהלי האגפים ועוד.

"מוקד המועצה הוא לב ליבו של השירות לתושב", נמסר מהנהלת המועצה, "לשם כך אנו עוקבים אחר הביצועים ומחליטים החלטות. ישנם דפוסי עבודה שהתאימו מאוד לשנים החולפות אבל עם הזמן הפכו לפחות רלוונטים. תכנית העבודה לשנת 2016 מציבה יעדים חדשים שיסייעו לנו להדק את הקשר עם התושבים ולהיטיב עמם את השירות".

מימושה של תכנית העבודה למוקד המועצה בשנת 2016 עומד בקנה אחד עם מדיניות המועצה לבסס מועצה חזקה ואיתנה תוך אחריות ניהולית לביצוע מדיניותה, לעמוד בתכנית חומש רב תחומית מבוססת תכנון אסטרטגי, למתג את המוקד באופן רב תחומי כמוקד המייצג מועצה מובילה באיכות החיים, להעניק שירות איכותי לתושב, ליצור שקיפות ושיתוף במידע ובידע, להגביר את הזיקה, תחושת השייכות והגאווה של התושבים, לפתח את המענה האנושי כבסיס למתן שירות מקצועי ואמין לתושבים, לפתח כלים היוצרים שיתופי פעולה וסנכרון בין התושבים, היישובים והמועצה ולקדם את ניהול הפניות ביישובים.

"כאשר התושבים פונים למוקד מתבצע רישום מסודר מרגע הפניה ועד הסיום בטיפולה", מסכמים במועצה, "השינויים הנוכחיים במוקד נועדו להגביר את השימוש שעושים התושבים במוקד בתחומים שונים. מדי שנה מתקבלות במוקד אלפי שיחות, והמטרה היא להגדיל את מספר הפניות תוך צמצום זמני המענה ועמידה בתקנים שהולמים כל ארגון מקצועי המעניק שירות ללקוחותיו".

חלק מהרצון להעניק שירות איכותי לתושב. מוקד מטה יהודה

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?