דלג לתוכן העמוד
יום שני, 10 במאי 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

איפה הפרוטוקולים של הוועדות (2) ?

                             

לאחרונה התריע "בקיצור" על כך שפרוטוקולים של ועדות המועצה האזורית מטה יהודה אינם מועלים לאתר המועצה. בחלק מהמקרים הפרוטוקולים של הוועדות אינם מעודכנים מזה 10 שנים ויותר. (איפה הפרוטוקולים של הוועדות במטה יהודה ? גליון 591).

כזכור, חלק מוועדות המועצה הן סטטוטוריות, כלומר הן מחוייבות בחוק המועצות האזוריות והמועצה חייבת להקים אותן ולהפעילן באופן שוטף. בין הוועדות הללו נמצאות: ועדת הנהלה, ועדת מכרזים, ועדה חקלאית, ועדת מל"ח, ועדת ביקורת ועוד. שאר הוועדות הן ועדות רשות, אשר מליאת המועצה מקימה אותן כדי לשפר את התנהלותה השוטפת.

מאז הפרסום עבר יותר מחודש וחזרנו לבדוק האם דבר מה השתנה. במספר ועדות חשובות וסטטוטוריות אכן הזדרזו במועצה ועידכנו את הפרוטוקולים עד לחודש מרץ 2021. הוועדות שעודכנו הן: ועדת הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת התקשרויות. פרוטוקולים של מליאת המועצה מעודכנים לחודש פברואר 2021.

עם זאת במספר ועדות חובה עדיין חסרים פרוטוקולים. כך למשל, הפרוטוקולים של ועדת תקציב מעודכנים לשנת 2010 (!!) הפרוטוקולים האחרונים של ועדת הביקורת ושל הוועדה החקלאית מעודכנים לשנת 2015 (!) , הפרוטוקולים של ועדת הסדרים מותנים מעודכנים לפברואר 2020, והפרוטוקולים האחרונים של ועדת ערר לארנונה מעודכנים לחודש נובמבר 2020.

המצב אינו טוב גם בדיווח הפומבי של חלק מהוועדות שאינן סטטוטוריות. כך למשל הפרוטוקולים של ועדת ביטחון מעודכנים לשנת 2019, ועדת תרבות-נוער-ספורט (2015), ועדת תיירות (2015), ועדת בטיחות (2014) איכות הסביבה (2014), ועדת תנועה (2012) וועדת הנצחה (2011).

תמונת המצב הזו מצביעה על כך שוועדות רבות במועצה אינן מתכנסות ואין פעילות. נשאלת השאלה, אם הוועדות הללו אינן מתכנסות – לשם מה להקים אותן, למנות להן חברי מליאה ויושבי ראש ? ואם הן מתכנסות – מדוע הדיונים שמתקיימים בהן לא מוצגים לעין הציבור ?

כאמור, אופן הפעולה של ועדות המועצה אמור להיות בשקיפות לציבור התושבים. לשם כך מוקצה מקום מיוחד באתר המועצה לפרוטוקולים של דיוני הוועדות השונות.

העובדה שלא ניתן להשיג באתר המועצה שורה ארוכה של פרוטוקולים מוועדות חובה ובהן ועדת תקציב, ועדה חקלאית, ועדת ביקורת וועדת ביטחון היא פגם בהתנהלות המועצה ויש לשאול מדוע הגורמים האחראיים אינם פועלים לתיקון המצב בהקדם.


 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?