דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 04 במרץ 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

ביהמ"ש ביטל מכרז לסלילת כבישים במטה יהודה

בית המשפט קבע כי פגמים בניהול מכרז לסלילת כבישים ביישובי מטה יהודה מחייבים לבטל את המכרז. המועצה האזורית ושתי חברות שזכו במכרז חוייבו להחזיר לחברה העותרת הוצאות משפט גבוהות והמועצה אף חוייבה לשלם את אגרת התביעה.

בית המשפט דן בעתירה של חברת 'עלפי אבי, עפר פיתוח ואספלט בע"מ', אשר טענה כי ועדת המכרזים של המועצה האזורית מטה יהודה שהתכנסה בפברואר 2018 ודנה לביצוע במכרז "לעבודות אחזקה, פיתוח ושיפוצים של דרכים" ביישובי המועצה, הכריזה על שתי זוכות וזאת למרות שהצעותיהן היו פסולות מסיבות מנהלתיות.

העותרת, חברת עלפי אבי, טענה כי במכרז לסלילת כבישים זכו שתי חברות אחרות, 'נתיבי רם בע"מ', ו'אליהו שייה בע"מ', למרות שהיה מקום לפסול את הצעותיהן מחמת אי עמידה בתנאי הסף של המכרז. לטענת העותרת בהצעתה של נתיבי רם בע"מ נפל פגם משום שהגישה ערבות בנקאית "מיטיבה" (שתאריך התפוגה שלה ארוך מזה הנדרש במכרז), ובהצעתה של אליהו שייה בע"מ נפל פגם משום שלא צירפה המלצות שנדרשו כתנאי סף.

המכרז פורסם במאי 2017 וההליכים לקביעת הזוכה נמשכו זמן רב. במהלך יוני 2017 נפתחה תיבת המכרזים והיועץ המקצועי מצא כי להצעות חסרים מסמכים שונים. המועד להגשת המסמכים החסרים הוארך ובהתאם היו המגישים צריכים להאריך את תוקף הערבות הבנקאית עד סוף 2017.

רק שלוש חברות מבין המציעות בחרו להשלים את הגשת המסמכים. הליך הבדיקה התמשך עוד והמועצה ביקשה שתוקף הערבות הבנקאית יוארך פעם נוספת, הפעם עד ה-15.2.2018.

נתיבי רם בע"מ בחרה לשלוח ערבות עד ה-30.6. משום שלטענתה, חששה כי ההליכים בוועדת המכרזים יימשכו והניחה, בתום לב, כי אין בהארכה היזומה כל פגם. לטענת נתיבי רם בע"מ, במועצה אישרו את קבלת הערבות ולא העירו דבר לגבי הפגם בתוקף.

למרות, שהיועצת המשפטית של המועצה קבעה כי הערבות של נתיבי רם בע"מ היא פגומה, החליטו חברי ועדת המכרזים לאשר את ההצעה בנימוק שהערבות הראשונה והשנייה היו תקינות וכי התוקף השגוי אינו מהותי לצורך הזכייה במכרז.

בקשר להצעה של אליהו שייה בע"מ, קבעו חברי הוועדה כי החברה תוכל להשלים את הצגת שלוש ההמלצות הנדרשות במכרז במועד מאוחר יותר.

לאור הניקוד של היועץ המקצועי, החליטה הוועדה לבחור בשתי ההצעות שזכו בניקוד הגבוה ביותר ולדחות את ההצעה השלישית של עלפי אבי בע"מ. וזו עתרה, כאמור, בדרישה לפסול את ההחלטה.

בפסק דין שניתן בחודש אוקטובר 2018 על ידי סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, השופט יורם נועם, נקבע כי פגם בערבות בנקאית מהווה פגם מהותי המחייב פסילה של ההצעה במכרז.

בנוגע לאי עמידה בחובת הגשת שלוש המלצות כנדרש, קבע השופט נועם כי הדרישה להציג המלצות היא תנאי סף וכי מדובר בפגם מהותי שלא ניתן למחול עליו.

לאור זאת קבע השופט כי המכרז נפסל וכי המועצה רשאית להחליט האם לחזור ולהמשיך בהליכי המכרז שבוצע או לפרסם מכרז חדש. הוא חייב כל אחת מהנתבעות (המועצה ושתי החברות הזוכות) לשלם הוצאות לחברה התובעת בסך 50 אלף שקלים, והוסיף כי המועצה תחזיר לתובעת את דמי אגרת התביעה.

מהמועצה האזורית מטה יהודה נמסר בתגובה: "פסק הדין לא קבע את ביטול המכרז, אלא קבע כי 2 מציעים אשר נבחרו על ידי ועדת המכרזים הקודמת אינם עומדים בתנאי הסף ולא ניתן לבחור בהצעתם. אשר על כן, מכרז זה עדיין נדון בוועדת המכרזים הנוכחית וכפי שהורה בית המשפט. מועצה אזורית מטה יהודה מתנהלת לפי קביעות פסק הדין בלבד".

סלילת כבישים (אילוסטרציה)

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?