דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 06 באוגוסט 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

גבעת יערים: גביית יתר של מס הוועד בעקבות טעויות בחישוב

בי"המש קבע כי נפל פגם בתחשיב המועצה של מס הוועד המקומי במושב גבעת יערים והורה להשיב לתובע את הסכומים שנגבו ביתר משנת 2018 ואילך

מושב גבעת יערים (אילוסטרציה, לתמונה אין קשר לידיעה)

תושב גבעת יערים, עו"ד זכריה אבידר, זכה לאחרונה בעתירה שהגיש כנגד המועצה האזורית מטה יהודה, וכנגד הוועד המקומי של מושב גבעת יערים. אבידר ביקש מבית המשפט לקבוע כי החלטת המועצה מיום 23.1.18 בדבר תיקון תעריף מס הוועד בטלה ומבוטלת וכוללת כפל חיוב, והעלאה לא חוקית של מסי הארנונה.

 

80% למועצה ו-20% לוועד

 

ברקע התביעה עומדת החלטת המועצה האזורית משנת 1994 שבה נקבע כי דמי הארנונה הנגבים על ידי המועצה יתחלקו בסך של 80% למועצה ו-20% לוועד המקומי. הוועד יוכל לגבות את החלק שלו ישירות מתושבי היישוב, ובמידה ויבקש מהמועצה לעשות זאת, אזי יקוזז מהסכום שתגבה המועצה כדמי גבייה בשיעור של כמה אחוזים.

בגבעת יערים החליטו על מתכונת של גבייה עצמאית, כאשר מסך מסי הוועד שאושרו ליישוב קוזזו אותם 20% שנגבו במסגרת דמי הארנונה בכללית. בשנת 2000 ביטל הוועד המקומי את הנוהג הזה, והחליט לגבות את מלוא המס המקומי תוך קביעה ש-20% שנגבים במסגרת הארנונה הכללית הם בבחינת "מענק" מהמועצה.

 

כספי וועד מקומי

 

שלושה מתושבי המושב הגישו תביעה בנידון לבית משפט השלום בירושלים (ת"א 7155/02) וטענו, בין היתר, כי שתי הפעולות הללו גרמו לעלייה של עשרות אחוזים בשיעור הארנונה הכללית ששילמו, וזאת בניגוד לחוק.

בשנת 2005 קיבלה השופטת ש' רנר את התביעה וקבעה כי הכספים שנתקבלו מהמועצה אינם מהווים מענק אלא הם חלק ממס הוועד. היא הוסיפה וקבעה כי, הוועד והמועצה לא היו רשאים לשנות את שיטת החישוב של גביית הארנונה לשנים 2001-2000, וכן שהשינוי גרם להעלאה חריגה של שיעור הארנונה, ללא שהתקבל אישור הגורמים המוסמכים לכך.

לאור החלטת בית המשפט, ביום 7.5.06 שינתה המועצה האזורית מטה יהודה את הכללים הנוגעים לגביית דמי הארנונה וקבעה כי הוועדים המקומיים ביישובי המועצה יקבלו רק 15% מדמי הארנונה, וזאת במקום 20% שהועברו בשנים קודמות.

בנוסף קבעה המועצה כי הקיזוז מסך דמי מס הוועד שהיה נהוג בגבעת יערים, אינו תקין, והדגישה כי בנוגע למדיניות ההחזר ליישוב: "אנחנו כמועצה נצמצם השירותים לישוב גבעת יערים, למעט החיוניים, על מנת לממן את ההחזר".

העלאה לא חוקית של המס

 

תושב גבעת יערים, עו"ד זכריה אבידר, עתר כנגד החלטה זו לבית המשפט, (עת"מ 48910-02-19 אבידר נ' מועצה אזורית מטה יהודה ואח') וטען כי הפחתת הסכום המועבר מהמועצה לוועד ל- 15% במקום 20% כבעבר, יוצרת העלאה לא חוקית של סכום הארנונה. בעקבות דיון שהתקיים בעתירה, הודיעה המועצה כי לאחר בדיקה מחודשת היא החליטה לתקן את שיעור מס הוועד המקומי לשנת 2006 , כך שינוכו ממס הוועד 20% מהסכום שגובה המועצה עבור ארנונה.

כשנה לאחר מכן קיבל בית המשפט לעניינים מנהליים את העתירה וקבע, כי הסכום שמעבירה המועצה לוועד מהווה חלק ממס הוועד ואין לראות בסכום זה דמי ארנונה השייכים למועצה. מכאן שגם אין למועצה יכולת להעניק את הסכום הזה כ"מענק" לוועד במסגרת שיקול דעתה.

בית המשפט הדגיש, כי החלטתה של המועצה להפחית את הסכום שהיא מעבירה לוועד יוצרת העלאה לא חוקית של שיעור הארנונה שגובה המועצה עבור עצמה, משום שהיא מהווה תוספת על ההעלאה המותרת למועצה על פי חוק ההסדרים.

 

נתק בין הארנונה למס הוועד

 

המועצה מיהרה לבקש משרי הפנים והאוצר לאשר את הקביעה שדמי הארנונה שהיא גובה אינם כוללים מס ועד מקומי, והשרים נענו לבקשה ואישרו שהחל משנת 2008 ואילך, יהיו דמי הארנונה של מטה יהודה "בגין ארנונה כללית בלבד ואינו כולל חיוב בגין מס ועד מקומי ו/או כל חיוב אחר". בקשה מקבילה שהגיש הוועד המקומי של גבעת יערים להעלאה חריגה של תעריפי מס הוועד המקומי נדחתה על ידי השרים.

בשנת 2016 הזמינה המועצה את הוועד המקומי של גבעת יערים לשימוע, וזאת בטענה כי הוועדה לא עידכן כנדרש את מסי הוועד המקומי וכי "התעריף אשר נגבה כיום ביישוב גבעת יערים...12.45 שקל למטר - עד 100 מ"ר ו – 2.39 שקל למטר מעל 100 מ"ר" אינו תקין ולפי הדין, לאחר עדכון ההצמדה, על היישוב לגבות "21.76 שקל למטר - עד 100 מ"ר ו- 10.87 שקל למטר מעל 100 מ"ר".

לאחר דין ודברים שהתנהל בין המועצה לוועד המקומי הורתה המועצה לוועד "לתקן לאלתר את תעריף מס הוועד לשנת 2018 ואילך, בהתאם לתעריף החוקי, העומד נכון לשנת 2017 על סך 15.36 שקל ל- 100 מ"ר הראשונים ו- 7.61 שקל לכל מ"ר נוסף".

 

תחשיב מוטעה במועצה

 

הנחיית המועצה עוררה שוב את התנגדותו של עו"ד זכריה אבידר אשר מיהר להגיש עתירה לבית המשפט ובה נטען כי ההנחייה מוטעית משום שהיא מבוססת על תחשיב הכולל הנחות שגויות שהזניקו את התעריפים ב-41%. לטענתו, יש לתקן את הנחות היסוד לתחשיב ולהעמיד את תעריפי מס הוועד לשנת 2018 על 10.88 שקל למ"ר עד 100 מ"ר ו- 1.3 שקל לכל מ"ר נוסף.

בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים קיבל את העתירה באופן חלקי וקבע כי אכן נפל פגם בתחשיב המועצה, אשר הסתמכה על סכומים שונים מאלה שקבע בית המשפט בשנת 2006.

בית המשפט קיבל גם את טענתו של אבידר, כי החל משנת 2008, ברגע שנותק הקשר בין דמי הארנונה לבין מס הוועד המקומי, היה על מס הוועד המקומי לקטון באותם 20% אשר נגבו במסגרת דמי הארנונה הקודמים, משום שאחרת מדובר בכפל גבייה.

לאור זאת קבע בית המשפט כי, הבסיס ממנו מתחיל התחשיב לשרשור מס הוועד לאורך השנים, עמד בשנת 2008 (לאחר הפחתת אותם 20% מהארנונה שגבתה המועצה באותה שנה) על 10.39 שקל למ"ר למאה המ”ר הראשונים, ו- 1.981 שקל לכל מ"ר נוסף. ומכאן, שבשנת 2017 היה התעריף של מס הוועד צריך להיות: 12.680 שקל למ"ר למ"ר למאה המ”ר הראשונים ו- 2.412 שקל לכל מ"ר נוסף. כלומר, בתחשיב המועצה נפלה שגיאה.

השופט אלי אברבנאל דחה את טענת המועצה והוועד המקומי ל"שיהוי" בהגשת התביעה וקבעה כי הוכח שאבידר התריע בפני המועצה וניסה להגיע להסכמות לפני שהגיש את התביעה.

לסיכום, בית המשפט הורה לתקן את התחשיב למס הוועד המקומי של מושב גבעת יערים החל משנת 2000 וזאת בקיזוז 20% מדמי הארנונה של אותה שנה, ולתקן בהתאם את הסכומים שנקבעו למס ועד לשנת 2017. כתוצאה מכך יש להשיב לאבידר (ובמשתמע מכך גם לשאר התושבים ביישוב) את הסכומים שנגבו ביתר משנת 2018. בית המשפט קבע כי המועצה והוועד המקומי ישלמו לאבידר 3000 שקל כהוצאות משפט.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?