דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 11 באפריל 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

דעה- לשמור על הטבע מול אתגר הגידול באוכלוסייה

 

 משימתו החשובה ביותר של הדור הנוכחי היא שמירה על משאבי הטבע לטובת הדור הבא. קצב הגידול הדמוגרפי בישראל עומד על כשלושה אחוזים ובשנת 2050 צפויים להתגורר בארץ כ-17.5 מיליון איש. על כן, האתגר הגדול הוא המשך תכנון אורבני מושכל לצד שמירה על הטבע והשטחים הפתוחים.

התכניות הארציות (תמ"א 1, תמ"א 35, תמ"א 31) מקדמות פיתוח אורבני עירוני. עם זאת בשנת 2003 התקבלה החלטת ממשלה לפיה "מדיניות ממשלת ישראל תתבסס על עקרונות של התנהלות פיתוח בר-קיימא המשלבים: כלכלה דינמית, שימוש מושכל במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות". לפיכך, נוצרת מציאות המתנגשת בין צורכי תכנון ארציים בבניית תשתיות בינוי ופיתוח לבין צורכי תכנון מקומיים סביבתיים. למרות זאת, דומה כי האינטרסים הפוליטיים גוברים לעתים בקבלת החלטות התכנון והבנייה והאינטרס הסביבתי נדחק הצידה.

אל מול השאלות כגון, מהם יחסי הגומלין האידיאליים המאזנים בין האדם לאדמה? מהו קצב הפיתוח הנכון ביחס לשימור ערכי הטבע? מהי נקודת האיזון הרצויה? בנקודת זמן זו, התשובה לכך היא חד משמעית: "מאבק סביבתי".

מאבקים סביבתיים מזוהים לרוב עם ה"פורום הירוק" או ארגון סביבתי אחר, אך זה המקום להדגיש כי גם השלטון המקומי הוא שותף פעיל במאבקים ולעיתים אף מוביל אותם ביד רמה על מנת לשמר את הצביון של המרחב הכפרי אל מול לחצי התכנון.

דוגמא לכך ניתן לראות במחוז ירושלים, כאשר "הלב הירוק", שהיא תכנית האב התיירותית המובילה של מטה יהודה מתנגשת בחיצי התכנוניים העירוניים של ירושלים ובית שמש. מטה יהודה נאבקה ועדיין נאבקת נגד אישורי תכניות כגון: "פיצלי שמן", שכונת "רכס לבן", "תכנית מתאר בית שמש", הגדלת השטח המוניציפלי של קרית יערים, אבו-גוש והעיר בית שמש.

לעניות דעתי, המתח שנמצא בין תכנון, פוליטיקה ואינטרסים כלכליים יתקיים כל עוד אין שיח ברור ותקיף מצד הרגולציה לתכנון בר קיימא. תצורת פני שטח המדינה ומורכבותה האנושית והפוליטית גורמים לרשת התכנון להימתח בין אינטרסים חזקים של פוליטיקה ותכנון ארצי ומחוזי, "המנצחים" את אינטרס התכנון המקומי. על כן "המאבק" המקומי חשוב על כל תוצאותיו בהעלאת מודעות ואכפתיות סביבתית, דמוקרטיה תכנונית, גיבוש ערכי יסוד ושיתופי פעולה מקומיים.

אני גאה במטה יהודה ועל הדרך שעשינו ביחד כחלק מהמאבק בתכניות השונות ונמשיך לפעול ולעשות כל שביכולתנו כדי לשמור על הבית.

(הנתונים במאמר זה מבוססים על תמ"א 49 למערכת הבריאות, אומדנים של הלמ”ס ושל הוועדה מקומית מטה יהודה)

 

מיכל נברו אדלמן, סגנית מהנדסת

הוועדה המקומית מטה יהודה

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?