דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 02 באפריל 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

היטל הניקוז החדש: בתי מגורים ישלמו 3.2 אגורות למ"ר

מליאת המועצה האזורית מטה יהודה אישרה בישיבתה האחרונה להטיל מס חדש על תושבי המועצה: היטל ניקוז. המליאה אישרה את התעריף הנמוך ביותר למגורים, 3.2 אגורות למ"ר, והעלות הצפויה לכל בית אב במועצה תסתכם בשקלים בודדים לשנה.

כפי שכבר נכתב בשבוע שעבר, מטה יהודה נכללת במסגרת שתי רשויות ניקוז. הרשות העיקרית היא שורק-לכיש, הכוללת 29 רשויות מקומיות, מהם 9 ערים, 11 מועצות אזוריות ו-9 מועצות מקומיות. הרשות מטפלת בעשרה נחלים ובהם שניים שעוברים בתחום מטה יהודה: נחל האלה ונחל שורק. רשות נוספת שמטה יהודה חברה בה היא רשות הניקוז ירקון.

במסגרת אחריותה של רשות הניקוז היא מטפלת בבדיקה ואישור של תכניות סטטוטוריות באגן ההיקוות שורק-לכיש, קידום תכניות למניעת שטפונות ולפיתוח תכניות אקולוגיות ונופיות לאורך הנחלים, וגישור בין הרשויות המקומיות בתחום הניקוז.

הרשויות המקומיות שחברות ברשות הניקוז מתקצבות אותה מדי שנה לפי “מכסות ניקוז”, המבוססות על חישוב של היקף המ"ר הבנוי והיקף השטח הפתוח שבשטח הרשות. עד עתה שילמה מטה יהודה את עלות "מכסת הניקוז" מתקציבה השוטף, וכעת מעוניינים במועצה לעגן את העלות השנתית במסגרת של היטל.

בהתאם לנוסח המוצע, המועצה תטיל היטל ניקוז על כל מחזיקי הנכסים בארנונה, וזאת בהתאם לתעריפים שנקבעו בהמלצות של התחשיב הכללי ובהתאם להנחיות משרד הפנים.

לפי נתוני המועצה עלות מכסות הניקוז שהיא תשלם במהלך 2019 לרשות הניקוז, כולל הוצאות גבייה, מסתכמת ב-1.24 מיליון שקל. היקף השטח הבנוי ברחבי המועצה שיחויב בהיטל הניקוז עומד על כ-4.2 מיליון מ"ר ושטח הקרקע הפתוח עומד על כ-68 אלף דונם.

ההמלצה של רשות הניקוז הייתה, כי בתי אב ישלמו כ-14.5 שקלים לשנה ועבור השטחים הפתוחים ייגבה סכום של כ-3.5 שקלים לדונם לשנה. כאמור ראש המועצה, ניב ויזל, ציין בדבריו לפני המליאה, כי החוק אושר כבר לפני שלוש שנים והוחלט לגבות מהתושבים את התעריף הנמוך ביותר.

לאור זאת, הציעה המועצה להטיל על כל בית אב היטל ניקוז שנתי בסך של 3.2 אגורות למ"ר ועל קרקע פתוחה בסך של 17.25 שקל לדונם. המשמעות היא שבית ממוצע במטה יהודה שגודלו כ-200 מ"ר שיושב על שטח של כחצי דונם, ישלם היטל ניקוז בהיקף של כ-7 שקלים בשנה ועבור השטח הפתוח תוספת של עוד כ-9 שקלים בשנה. מליאת המועצה אישרה את ההצעה עם נמנע אחד.

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?