דלג לתוכן העמוד
יום שני, 21 בספטמבר 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

הישג למטה יהודה: קיבלה אישור כ"רשות יציבה"

המועצה האזורית מטה יהודה מצטרפת לרשימה המכובדת של רשויות יציבות במדינת ישראל לשנת 2018, לאחר שעמדה בדרישות מחמירות בתחום מאזן התשלומים וניהול הכספים, כך הודיע השבוע משרד הפנים.

בישראל פועלות 257 רשויות מקומיות ומשרד הפנים מסווג אותן לשלוש קבוצות עיקריות: רשויות איתנות, רשויות יציבות, וכל השאר.

הרשימה היוקרתית ביותר היא של הרשויות האיתנות, והיא כוללת 29 רשויות אשר מצבן הכלכלי מעולה והן לא זכאיות כלל למענק איזון. מבין כל הרשויות המקומיות באזור סובב ירושלים אין אף רשות שנמצאה זכאית להימנות על רשימה זו.

הרשימה השניה כוללת את 48 הרשויות היציבות אשר הן רשויות מקומיות שעמדו בשורה של תנאים מקדימים ובהם: רשויות מאוזנות בתקציב השוטף, ניהול כספי תקין, שיעור גירעון מצטבר כולל תב"רים שלא עולה על 12.5% מהתקציב השוטף, שיעור גביית ארנונה נטו מעל 90%, הוצאות שכר מתחת ל-30% והוצאות מינהל כספי עד 13% מהתקציב השוטף, עומס מלוות שאינו עולה על 50% מהתקציב ועוד.

עוד נדרש מרשות יציבה לעמוד בשורה של תנאים ניהוליים ובהם: מתן תמיכות לפי קריטריונים, מחיקת חובות לפי נוהל, מסירת עבודות רק לאחר פרסום פומבי, מתן הנחות ארנונה חריגות, וללא ליקויים מהותיים במערך השכר.

מבין שש הרשויות המקומיות באזור סובב ירושלים (ירושלים, בית שמש, מטה יהודה, מבשרת ציון, אבו גוש, קרית יערים) נמצאה רק מטה יהודה כזכאית לתואר "רשות יציבה".

ההישג החדש מבטיח למטה יהודה גם את פרס ניהול התקין לשנת 2018. בעשור האחרון זכתה מטה יהודה שש פעמים בפרס הניהול התקין, בשנים 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 ו-2018.

כניסה למועדון "הרשויות היציבות" מאפשרת לרשות המקומית שורה של הקלות מצד משרד הפנים ובהן: אישור של תקציב הרשות בתוך 30 ימים, הקלות בנושאי גיוס כ"א ומתן שכר, פטור מדיווח בנושאים שונים ועוד.

גזבר המועצה, משה אוחיון, אמר כי מדובר בהישג שיקל על המועצה: “כרשות יציבה אנו זכאים ליותר עצמאות בפעולות שלנו. בנוסף, הבנקים מסתכלים אחרת על רשות יציבה ומעוניינים לתת לה הלוואות בתנאים נוחים. אני שמח על ההכרה בנו, אשר מעניקה לנו גם את פרס הניהול התקין, ומאמין שגם בשנת 2019 אנו נעמוד בכללים המחמירים לקבלת התואר המכובד".

 

ניב ויזל, ראש המועצה האזורית מטה יהודה : "אני גאה בעובדי המועצה הפועלים בצורה שקופה ונכונה ובכך מהווים דוגמא להתנהלות ראויה. אני מודה לכל העוסקים במלאכה ואפעל על מנת שנמשיך להתנהל בצורה הטובה ביותר לרווחת תושבי האזור".

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?