דלג לתוכן העמוד
יום שני, 21 באוקטובר 2019
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מונית לכל תלמיד

בשנים האחרונות "מימנה" המועצה בעשרות מיליוני שקלים הסעות "פרטיות" של תלמידים לעשרות מוסדות חינוך מחוץ למטה יהודה. תכנית הסעות חדשה, שתיושם בשנים הקרובות, תבלום את ההידרדרות שמאיימת על יציבותה הפיננסית של המועצה.

                                                                                     

מליאת המועצה האזורית מטה יהודה דנה השבוע באחת מהשערוריות הגדולות בתולדות המועצה – שערוריית ההסעות למוסדות החינוך. במהלך הדיון חזר ראש המועצה, ניב ויזל, ודוברים נוספים על המסר: מדובר בנושא שמאיים על יציבותה הפיננסית של המועצה.

בפתח הדיון במליאה ביקש ויזל להימנע מלדון באופן שבו תפח תקציב ההסעות של המועצה, אך חברי המליאה התקשו להשתחרר מהצורך להבין, כיצד הפך אישור תמים לפתיחת אזורי הרישום למוסדות החינוך והקצאת הסעות לחמישה בתי ספר בירושלים למפלצת הבולעת תקציבים בעשרות מיליוני שקלים מדי שנה ומסכנת את עתידה הכלכלי של מטה יהודה.

בשנת 2009 קידם ראש המועצה דאז, משה דדון, את פתיחת אזורי הרישום לתלמידי מטה יהודה. דדון נימק אז את החלטתו בכך שהוא אינו רוצה לכפות על תלמידי המועצה ללמוד במוסדות החינוך שלה, והדבר יאפשר לו להתמקד בהשבחת מערכת החינוך במטה יהודה. במקביל, איפשר דדון להסיע תלמידים מאזור המזלג לחמישה בתי ספר בירושלים.

הסדק שנפרץ בנושא אזורי הרישום וההסעות הלך והתרחב עם השנים. עוד ועוד הורים ביקשו להשתמש בתקדים שנוצר ודרשו לאפשר לילדיהם ללמוד במוסדות חינוך שונים וכי המועצה תסיע את הילדים אליהם. היקף ההסעות למוסדות החינוך של תלמידי מטה יהודה החל לתפוח ככדור שלג.

עם התפתחות היישובים במטה יהודה, איכלוס שכונות ההרחבה במושבים וצמיחתה של צור הדסה, החלה לבלוט בנוף האוכלוסייה הציונית-דתית, אשר בה יש פיצול רב של זרמים ותת-זרמים, וכל אחד מהם מנהל מוסדות חינוך משלו. אוכלוסיה זו התדפקה על שערי המועצה, דרשה בתי ספר מהזרם הממלכתי-דתי והסעות בהתאם. אז התברר כי למטה יהודה אין בתי ספר מתאימים, כפתרון אושרו לתלמידים אלה הסעות למוסדות חינוך שונים, הסכר נפרץ ותקציב ההסעות הפך למפלצת הזוללת כספים בהיקפים אדירים.

כך נוצר מצב, שמאישור עקרוני, להסעת כמה עשרות תלמידים, בעיקר לירושלים ולמבשרת ציון, עלה מספר התלמידים המוסעים מידי יום ללמעלה מ-2000, כ-900 מהם לירושלים והיתר ליעדים אחרים מחוץ למיפוי, חלקם מרוחקים.

הנה המספרים: נכון לשנת 2019 מפעילה המועצה האזורית מטה יהודה כ-2000 (!) קווי הסעות מדי יום. 1300 מהם באמצעות קבלנים פרטיים (אוטובוסים, מיניבוסים, מוניות) והשאר באמצעות האוטובוסים של המועצה. עלות ההסעות השנתית הכוללת עומדת על 70 מיליון שקל. היקף ההחזרים עבור הסעות ממשרד החינוך עומד על כ-40 מיליון שקלים. הפער – 30 מיליון שקלים ממומן מקופת המועצה !!

לפני המליאה הוצגה חלוקת ההסעות ביישוב לדוגמא במטה יהודה (ללא ציון שמו): ביישוב זה לומדים 75 תלמידים והם מוסעים באופן הבא – בי"ס דרור יסודי – 11 תלמידים, עוזיאל ירושלים – 8 תלמידים, בויאר – 7, תיכון לאמנויות – 6, ליד"ה – 5, פסגת זאב – 3, קרית נוער – 3, אור תורה – 3, הר נוף בנות – 3, אוולינה תהילה – 2, צביה – 2, עירוני ג – 2, רעות – 2, הילמפרב – 2, ושאר 16 התלמידים מוסעים כל אחד למוסד חינוכי אחר. בסך הכל עבור 75 תלמידים מפעילה המועצה מדי יום 30 קווי הסעה לירושלים וחזרה, מהם 25 מוניות !!

היקף הנזק התקציבי למועצה כתוצאה ממדיניות ההסעות עמד בשנים האחרונות על 14-20 מיליון שקלים בשנה. המשמעות היא, שבשנים האחרונות ביזבזה המועצה עשרות אם לא מאות מיליוני שקלים על הסעות למוסדות חינוך מחוץ לאזורי הרישום, וחלק מהסעות אלה יכול להיחשב כהסעות פרטיות לכל דבר (מוניות הלוך-חזור לתלמיד בודד או 2-3 תלמידים).

לפני כשנה מינה ראש המועצה, ניב ויזל, את חבר המליאה דאז, פרופסור אמיר אלעמי מרמת רזיאל, לראש הוועדה שתבדוק את נושא ההסעות ותציע פתרונות. במהלך קמפיין הבחירות שלו חזר ויזל והצהיר כי הוא יקבל את מסקנות הוועדה.

הסדר הסעות החדש אושר ללא מתנגדים. מליאת המועצה האזורית מטה יהודה ינואר 2019

הוועדה של פרופ' אלעמי ישבה על המדוכה ודנה בכובד ראש בנושא ההסעות. על בסיס ההמלצות שלה אישרה מליאת המועצה את הצעת המועצה לשינויים בתחום ההסעות, שייפרסו בהדרגה על חמש שנים. להלן ההמלצות:

  1. החל משנת הלימודים הקרובה (תש"פ) לא תסיע המועצה את תלמידי כיתות א' ו-ז' אל מחוץ לאזורי המיפוי.

  2. תלמידים הלומדים מחוץ לאזורי המיפוי יוכלו להמשיך בכך במהלך חמש השנים הקרובות או עד סיום לימודיהם, בתמורה לתשלום של 150 שקלים לחודש הסעות לתלמיד.

  3. כיום לומדים תלמידי המועצה בקרוב ל-150 מוסדות חינוך ממלכתי-דתי על פי מיפוי משרד החינוך. המועצה תמשיך להסיע את התלמידים על פי המיפוי לבתי הספר שבהם לומדים רוב התלמידים. לשאר התלמידים יבוצע החזר כספי לפי ההחזרים של משרד החינוך (27.9 שקלים ליום).

  4. בכל יישוב יאושרו 3 בתי ספר לחינוך הדתי שאליהם יוסעו התלמידים באזור המיפוי. כל שאר התלמידים שיבחרו ללמוד במוסדות חינוך אחרים יקבלו החזר כספי לפי החזר משרד החינוך לתלמיד באזור המיפוי.

  5. אישור לימודי חוץ יונפק במועצה רק לאחר אישור הורי התלמיד לתשלום ההסעות בסך 150 שקל בחודש. אגרת לימודי החוץ תשולם על ידי ההורים

יש לציין כי הסעות של תלמידי חינוך מיוחד ותלמידי קב"ס נמצאים בהסדר מיוחד עם משרד החינוך ולא נכללים בתכנית ההסעות החדשה. תלמידי החינוך החרדי זכאים להחזר הסעות של 3 שקלים ביום וגם הם לא ייפגעו מהתכנית הנוכחית.

ראש המועצה, ניב ויזל, התייחס לדרישה לצמצם את יישום התכנית לשלוש שנים בלבד ואמר, "אי אפשר לעצור את זה בבת אחת. שלוש שנים זה יהיה מחיר כואב מדי". הוא התחייב כי הכספים שייחסכו מיישום תכנית ההסעות החדשה, 3-4 מיליון שקל בשנה, יושקעו בהשבחת מערכת החינוך של המועצה.

ההצעה אושרה על ידי כל חברי המליאה למעט נמנע אחד.

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?