דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 14 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מטה יהודה מתנגדת בתוקף לתוכנית רכס לבן

לטענת המועצה, המהלך יוביל לפגיעה חמורה בשטחים חקלאיים, בשטחים פתוחים רגישים ובאופי יישובי הסביבה. ראש המועצה: "לא ניתן להרוס את הריאה הירוקה האיכותית במדינת ישראל"

פינת חמד ברכס לבן (צילום: החברה להגנת הטבע)

עוד עימות בסדרת העימותים של הוועדה המחוזית ירושלים עם המועצה האזורית מטה יהודה. הפעם מדובר בדיון בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה , שהתקיים השבוע, במסגרתו הגישה מטה יהודה התנגדות חריפה לתוכנית הבינוי ברכס לבן.

בערר המוגש על ידי היועץ המשפטי של הוועדה המקומית מטה יהודה, עו"ד אייל מאמו, נטען כי תוכנית רכס לבן תגרום לפגיעה חמורה בשטחים חקלאיים, בשטחים פתוחים רגישים ובאופיים של יישובי הסביבה.

עוד טוענת מטה יהודה כי האישור שניתן לתוכנית נעשה בחוסר סמכות, בחוסר סבירות, ובניגוד לאמות מידה בסיסיות במשפט המנהלי בכלל ובדיני התכנון והבנייה בפרט.

מעבר לכך, מתוך מסמך ההתנגדות של המועצה לתוכנית, עולות טענות קשות בדבר הפגיעה בזכות הציבור לעיון מאחר ולא הוצגו באתר האינטרנט של מינהל התכנון כלל המסמכים שחובה היה להעמיד לעיון הציבור. זאת ועוד, עולה טענה כי זכות הטיעון של הציבור נפגעה בשל כך שתקופת ההפקדה לא הוארכה לתקופת המרבית שהחוק מאפשר.

לבסוף, הטענה החריפה ביותר שעולה מתוך מסמך ההתנגדות היא כי הוועדה אינה רשאית לדון ולהכריע בהתנגדויות שהוגשו לתוכנית המופקדת מאחר שהיא כבלה את שיקול דעתה והביעה עמדה נחרצת כי יש לאשר את הבנייה המוצעת ברכס לבן, וזאת עת המליצה לדחות את ההתנגדויות שהוגשו לשינוי לתמ"מ, ועת הפקידה את התוכנית לפני שניתן תוקף לשינוי לתמ"מ.

מדרונות רכס לבן מהווים מכלול נוף ומורשת ייחודי, אזור טיולי טבע ופנאי חשוב במערכת השטחים הפתוחים המקיפים את ירושלים ומהווים נכס אקולוגי, חברתי, תרבותי וריאה ירוקה לתושבי ירושלים, המועצה האזורית מטה יהודה והסביבה כולה. אזורים אלו מהווים חיץ ירוק בין העיר הבנויה לבין היישובים החקלאיים אורה ועמינדב המצויים בתחום מטה יהודה, חיץ הנדרש לשמירה על אופיים של יישובים אלה בהיותם מוגדרים כ"מכלול כפרי מוגן" בתוכנית המתאר הארצית.

ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב ויזל: "המועצה האזורית מטה יהודה מתנגדת בתוקף לתוכנית רכס לבן במתכונתה הנוכחית, שהרי יש בה כדי להרוס את כל שעמלנו לבנות לאורך השנים. אנחנו לא ניתן להרוס את הריאה הירוקה האיכותית במדינת ישראל ונילחם בהחלטות הוועדה בכלל הערכאות והאמצעים העומדים לרשותינו".

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?