דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 15 באוגוסט 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מטה יהודה תשיב דמי פיקדון כולל רבית והצמדה שנגבו שלא כדין כחלק מבקשות להיתרי בנייה

בית המשפט העליון אישר בשבוע שעבר הסכם פשרה בין המועצה האזורית מטה יהודה לבין תושב המועצה, רון לנדאו, שתבע אותה במסגרת של תביעה ייצוגית על סך מוערך של נזקים בהיקף של 39 מיליון שקל. במסגרת ההסכם התחייבה המועצה להשיב כספים שנגבו כ"דמי פיקדון" מתושבי המועצה במסגרת הליך של בקשה להיתרי בנייה.

לנדאו טען באמצעות עו"ד שלומי ברכה ועו"ד דרור רוזנבלום כי במשך שנים החתימה מטה יהודה כל תושב שביקש להוציא היתר בנייה על "כתב שיפוי והתחייבות". כתב זה כלל התחייבות להפקיד סכום כספי למקרה שיפגע בשטחים ציבוריים ובתשתיות קיימות אגב ביצוע עבודות הבנייה שעבורן ביקש היתר. בבקשה נטען שכל תושב חויב להפקיד סכום כספי בסכום שונה, הנע בין 10,000 שקל ל-35,000 שקל. הסכום הושב לידי מבקש היתר הבנייה רק לאחר קבלת טופס 4.

לנדאו עצמו, טען כי חויב להפקיד סכום של 25,000 שקל כתנאי לקבלת היתר הבנייה, והסכום הושב לו רק כחלוף 4.5 שנים ממועד ההפקדה, בערכו הנומינלי. לדבריו, במרוצת השנים הוגשו אלפי בקשות היתר להערכתו וכי דמי הפיקדון נגבו שלא כדין, ועל המועצה להפסיק מלגבות את דמי הפיקדון, ויש לחייבה להשיב את כל הסכומים שגבתה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

בתגובה הודיעה מטה יהודה כי בעקבות פניה שנעשתה אליה בחודש יולי 2017 על ידי אחד התושבים, שהסב את תשומת לבה לכך שדמי הפיקדון הוחזרו בערכם הנומינלי, החליטה להשיב את הסכומים בתוספת ריבית של 1%. מאוחר יותר, בעקבות פניה של תושבת אחרת, החליטה המועצה לחדול מגביית דמי הפיקדון, כבר בחודש מאי 2018.

בתחילה החליט בית המשפט המחוזי לדחות את הבקשה של לנדאו לתביעה ייצוגית אך מאוחר יותר התקבלה הבקשה. התביעה הייצוגית נדונה בבית המשפט העליון על ידי כבוד השופטת ענת ברון.

בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין קבעה השופטת כי היא מקבלת את הודעת המועצה האזורית מטה יהודה על כך שתשיב לתושבים הזכאים את כל דמי הפיקדון שנגבו מהם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ב-24.7.2018 . המועצה התחייבה לפעול לאיתור כל התושבים הזכאים לכספים אלה ולהחזיר את הכספים הללו בתוך 30 ימים.

בית המשפט עדיין לא קבע את גובה שכר הטרחה והחזר הוצאות המשפט ממנו ייהנו התובע ועורכי דינו.

עו"ד שלומי ברכה פנה השבוע במכתב לוועדים המקומיים ביישובי מטה יהודה, הפנה את תשומת ליבם לפסק הדין של בית המשפט העליון וקרא להם לעדכן את התושבים ביישוביהם על זכותם לקבל את דמי הפיקדון כולל רבית והצמדה עד לתאריך 21.12.2019. תושב שלא קיבל את הכספים המגיעים לו מוזמן לפנות למשרד עו"ד "ברכה-רוזנבלום-שדות" כדי שיסייעו לו בבדיקת זכאותו לכספים.

אילוסטרציה

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?