דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 15 באוגוסט 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מטה יהודה תשלם לירושלים 1.5 מיליון שקל בהסכם פשרה

הסכם פשרה בתביעה של עיריית ירושלים כנגד מטה יהודה בנושא גביית אגרת לימודי חוץ. לפי ההסכם תשלם מטה יהודה 1.5 מיליון שקל לכיסוי חובות העבר ותתחייב לשלם החל משנת הלימודים תש"פ את האגרה עד ל-1.7 בכל שנת לימודים.

כזכור, לפני כשנה תבעה עיריית ירושלים את המועצה האזורית מטה יהודה בסכום של כ-2 מיליון שקלים בטענה שהמועצה לא העבירה לה את התשלום בגין אגרת לימודי החוץ עבור התלמידים ממטה יהודה שלומדים בירושלים.

רשות מקומית הקולטת תלמידים מרשות מקומית אחרת במוסדות החינוך שבתחומה, זכאית לגבות מהרשות המקומית השולחת, בה מתגורר התלמיד, "תשלום עבור תלמידי חוץ". התשלום מיועד לכיסוי החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על ידי משרד החינוך או על ידי משרדי ממשלה אחרים. התעריפים בשנת הלימודים תשע"ט היו: תלמיד בגן הילדים ובבית הספר היסודי: 670 שקל, תלמיד בחטיבת הביניים: 856 שקל, תלמיד בחטיבה העליונה: 860 שקל.

מהסכם הפשרה עולה כי מטה יהודה תשלם 1.55 מיליון שקל כחוב עבור האגרה שלא שולמה עד סוף שנת תשע"ח.

בנוסף התחייבה מטה יהודה להתייחס לרשימת התלמידים שתועבר אליה מדי שנה על ידי עיריית ירושלים, וזאת עד ה-1.7 ולשלם את הסכום המוסכם בתוך 45 ימים.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?