דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 16 ביוני 2019
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

נציג בית נקופה מנע אישור ועדת ביקורת לוועד המקומי במושב

אירוע יוצא דופן במליאת המועצה האזורית מטה יהודה שהתקיימה בשבוע שעבר: נציג מושב בית נקופה, דוד אבו, מנע את אישור ועדת הביקורת של המושב וזאת כשהוא חושף כי היה לו, לכאורה, סיכום מוקדם עם מבקר המועצה, יואל ינון. באופן חריג מדובר גם בהתנגדות להחלטתה של הנהלת המועצה.

צו המועצות המקומיות קובע כי נציג מושב במליאת המועצה אינו מייצג את ענייני המושב אלא עליו להתנהל באופן "ממלכתי". בנושא מינוי ועדות ביקורת לוועד המקומי, לנציג המושב אין אפשרות להתערב בנושא ולקבוע את הרכב הוועדה.

דוד אבו

הסמכות למינוי ועדות ביקורת נתונה למבקר המועצה. במהלך ישיבת המליאה תקף אבו את מבקר המועצה, וטען כי דרש ממנו שלא להעלות את נושא מינוי ועדת הביקורת במושב בית נקופה וזאת משום שהוא רוצה להציג מועמדים נוספים לוועדה. “אני דיברתי איתו, הוא אמר לי שאין בעיה...אני ביקשתי והוא הבטיח לי שזה לא עולה..הוא אמר לי בפירוש שהוא לא מעלה את זה היום".

מבקר המועצה אמר בתגובה כי לנציג היישוב במליאה אסור להתערב במינוי ועדת הביקורת ביישוב שלו משום שיש בזה "ניגוד עניינים”. לדברי המבקר הוא לא סיכם דבר עם אבו.

על רקע הרצון של הנהלת המועצה לאשר את הוועדות ביישובים השונים, דרש אבו להצביע על אישור כל ועדת ביקורת בנפרד. כאשר עלתה להצבעה הוועדה של בית נקופה אישרו רוב חברי המליאה את דרישתו ומנעו את אישורה. בכך בעצם עצר אבו את מינוי ועדת הביקורת ביישובו.

יואל ינון

נציג עמינדב במליאת המועצה, שמעון קינן, תקף את עמדת סגן ראש המועצה, בני אלירז: "פעם ראשונה שבה המליאה אינה מאשרת בקשת ראש המועצה לאשר, ופעם ראשונה שמליאה אינה מאשרת החלטת הנהלה...העניין החמור ביותר הוא שסגן ראש הרשות וממלא מקומו מצביע כנגד המלצת ראש הרשות ומבקר המועצה...מה היה קורה אם סגן ראש הממשלה היה מצביע כנגד עמדת ראש הממשלה בכנסת? “.

קינן קרא לראש המועצה: “כחבר הנהלה וכחבר מליאה וכשליח ציבור מבקש ממך לנקות הארוות כפי שהבטחת. להעמיד את האנשים על מקומם גם במחיר של שליחתם הביתה”.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?