דלג לתוכן העמוד
יום שני, 10 במאי 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

פרויקט לקידום נוער במטה יהודה זכה לצל"ש

מרכז ההשכלה של היחידה לקידום נוער במועצה האזורית מטה יהודה, זכה בציון לשבח (צל"ש) על הפעלת תכנית ההתערבות החינוכית "חממה". "חממה" היא תכנית התערבות חינוכית-טיפולית והשכלתית שמטרתה לקדם ולשלב מחדש תלמידים בגילאי 17-14 המאופיינים בנשירה סמויה וגלויה. זו השנה השנייה שהתכנית פועלת בהצלחה בבית הספר התיכון 'ברנקו וייס עין נקובא - עין ראפה', ואף הניבה הישגים משמעותיים. התכנית מתמקדת בחיזוק לימודי, חינוכי-טיפולי וחברתי יחד עם התחייבות של בית הספר לקלוט את התלמידים בחזרה בסיום התכנית. הסיוע הלימודי לבני הנוער ב"חממה" מתקיים במסגרת היחידות לקידום נוער בבית הספר במשך כששה חודשים, על ידי מורים מבית הספר ומתכנית היל"ה. התכנית מתוקצבת על ידי משרד החינוך ומנוהלת על ידי מינהל מחלקת החינוך במטה יהודה בראשותו של ניב בר גיא. בתאריך 2.2.2020 צפויה להיפתח תכנית "חממה" נוספת בבית ספר הר טוב לכיתות ט'.


 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?