דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 24 בספטמבר 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

תכנית: הקמת ארגון נוער סביבתי במטה יהודה

הוועדה לאיכות הסביבה של המועצה האזורית מטה יהודה מתכוונת לקדם הקמת ארגון נוער סביבתי, אשר יתמקד בשימור ערכי איכות הסביבה, אקולוגיה וטבע במרחב של סובב ירושלים. עוד מתכוונים בוועדה לנסח "אמנת איכות סביבה" מועצתית.

אמנת איכות סביבה מועצתית. ירמי דוד

יוזם הרעיון הוא חבר הוועדה, נציג צרעה במליאת המועצה האזורית, ד"ר רן כוחן. לדבריו, לנוכח הריבוי ההולך וגובר באיומים סביבתיים, הוועדה תעסוק בשמירה על ערכי איכות הסביבה ושמירה על מגוון ביולוגי, התורמים לאיכות חיים ולתרבות הפנאי של תושבי המועצה, בדור הזה ובדורות הבאים.

במסגרת הצעה לפעילות הוועדה 2019-20, שהגיש כוחן ליו"ר הוועדה, ירמי דוד, הוצגו הנושאים בהן תעסוק הוועדה בשנה הקרובה ובהם: זיהום אוויר, מים וקרקע, מניעת רעשים ומטרדים סביבתיים, טיפול הולם בפסולת ובמחזור הפסולת, הסדרת ביוב וניקוז, מניעת פגיעה בחזות הנוף, טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים, חינוך והסברה.

לדברי כוחן על הוועדה "להשפיע, ככל שניתן, על סדר היום ועל המדיניות הסביבתית של המועצה”. במסגרת זו הוא מציע להקים ולתקצב "ארגון נוער סביבתי" קהילתי בתמיכת הוועדים המקומיים ביישובים ובהנחיה של הגוף האחראי על איכות הסביבה במועצה.

נושא נוסף שמבקשים בוועדה לקדם הוא חתימה על "אמנה לאיכות הסביבה" שתאושר במליאת המועצה ושעליה יהיו חתומים: ראש המועצה, חברי המליאה, עובדי המועצה, מנהלי מוסדות החינוך, ראשי הוועדים המקומיים והחקלאיים, מפעלי תעשיה, נציגי ארגונים סביבתיים, נציגי תנועות הנוער ועוד. יישום האמנה יוטל על המחלקה לאיכות הסביבה במועצה.

בוועדה לאיכות הסביבה מתכוונים לקדם שורה של נושאים ובהם: ניצול של מוצרי פסולת ובחינת דרכים להפיכת פסולת ממטרד למשאב (מחזור), פיקוח על זיהום של מפעלי תעשיה, קידום אקולוגיה חקלאית, חינוך סביבתי והסברה קהילתית, צמצום נפח הפסולת היישובית וקידום הפרדת פסולת, שימור וטיפוח מקורות מים והתייעלות אנרגטית במבני ציבור.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?