דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 12 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

תקציבי פיתוח ליישובים: 650 אלף שקל

מליאת המועצה האזורית מטה יהודה אישרה את ההצעה להמשיך במדיניות הקצאות של תקציבי פיתוח מיוחדים לכל יישוב במועצה. התקציב שיוקצה לכל יישוב יעמוד על 650 אלף שקל למשך הקדנציה הנוכחית.

מדיניות הקצאת התקציבים המיוחדים לפיתוח לכל יישוב החלה בשנת 2009. בשלב ראשון הוקצה לכל יישוב מיליון שקלים וב-2013 הוקצה חצי מיליון שקל לכל יישוב.

הסמכות איזה פרויקט יבוצע בעזרת תקציב הפיתוח המיוחד היא של הוועד המקומי. עבודות הפיתוח נעשות בפיקוח מלא של אגף הפיתוח במועצה.

סגן ראש המועצה, בני אלירז, אמר כי המועצה קיבלה את הצעתו של חבר המליאה, נציג זנוח, חיים כהן, והקצתה עוד 5 מיליון שקלים למענק חיזוק לצמצום פערים ביישובים (כל היישובים למעט צור הדסה והיישובים הערביים). המועצה תקים ועדה מיוחדת שתדרג את היישובים לפי מדדים מסויימים ותקבע מי מהם יהיה זכאי למענק חיזוק נוסף על מענק הפיתוח.

פיתוח ישובים

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?