דלג לתוכן העמוד
יום שני, 08 במרץ 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

סכסוך במושב: בעלי נחלה מסרבים להחזיר קרקע לאגודה

נחלה חקלאית במטה יהודה (אילוסטרציה, לתמונה אין קשר לידיעה)

ועד האגודה החקלאית של מושב נווה מיכאל (רוגלית) תובע מבעלי נחלה במושב לפנות מגרש, שלטענת הוועד, השתלטו עליו תוך שהם מנצלים טעות רישומית במפות המדידה של המושב.

מכתב התביעה שהוגש לבית המשפט השלום בבית שמש עולה כי במהלך 1996 קידם ועד האגודה את תכנית ההרחבה של המושב ב-63 מגרשים נוספים, לפי מפתח של מגרש לכל נחלה חקלאית.

בשנת 1997 פורסמה התכנית, והתברר כי המתכנן שגה, וכי בתכנית נפלו טעויות רבות ובהן גם סיפוח מגרש של משק שלא היה מאויש לנחלה של משק סמוך לו. כתוצאה מכך, האסיפה הכללית לא אישרה כדין את התכנית הפגומה.

לטענת האגודה, ממועד גילוי הטעות בוצעו פעולות כדי לתקן את השגיאות בתכנית ובהן החלפת חברת המדידות והכנת תכנית חדשה כבסיס לרישום המשבצות. חברת המודדים החדשה נפגשה עם בעלי הנחלות, נאמר בכתב התביעה, והגיעה עם רובם להסכמה על התיקונים הנדרשים אך בעלי הנחלה שזכתה ב"סיפוח" שטח לא לה, סירבו להגיע לכל פשרה.

"למרות פניות לנתבעים להסכים לבצע תיקון בדרכי שלום, הם מתנגדים לכל תיקון טעות שמטרתו לתקן את המעוות", נאמר בכתב התביעה, “הגישו ערערים והתנגדויות כנגד התכנית החדשה, עיכבו את אישור התכנית, גרמו לתובעת (ועד האגודה) להוצאות ואינם מסלקים את ידם מן השטח".

 

נחלה לא מאוישת

 

מכתב התביעה עולה כי סמוך למשק הנתבעים הייתה נחלה שלא הייתה מאוישת בשטח של 1.85 דונם ושטח ציבורי פתוח (שצ”פ) בשטח של 2 דונם. התכנית הפגומה צירפה בטעות את שטח הנחלה הלא מאוישת והשצ"פ לשטח של הנתבעים. כך נוצר מצב ששטח המשק של הנתבעים צמח לפתע פי 3 (!!) משטח שאר הנחלות במושב.

בוועד האגודה מדגישים כי הטעות בתכנית המדידה גרמה להחלפת חברת המדידות. “התברר לחברי אגודה רבים כי 'תכנית 1996' גרמה לעיוותים רבים, גריעת שטח ממגרשים והוספת הגריעה למגרשים אחרים, ללא ידיעת החברים וללא אישור האגודה".

בעקבות המדידה החדשה התכנסה האסיפה הכללית של האגודה מספר פעמים ואישרה את המדידה החדשה לצורך רישום המשבצות תוך שמירה על איזון בין הנחלות, חרף ההתנגדות של בעלי הנחלה המוגדלת.

בתום הליך האישור של תכנית המדידה החדשה בפני האסיפה הכללית, הגישה האגודה את התכנית לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של מטה יהודה. בעלי הנחלה המוגדלת הגישו התנגדות אשר נדחתה על ידי הוועדה המקומית. בתגובה הגישו בעלי הנחלה ערר לוועדה המחוזית אשר קבעה כי אין בסמכותה לדון בנושא וכי הדבר צריך להידיין בערכאות משפטיות.

 

"האגודה התעוררה באיחור"

 

בכתב התשובה שלהם טוענים בעלי הנחלה המוגדלת כי הם מחזיקים בקרקע כדין וזאת לאחר שהליכי שינוי התב"ע בוצעו על ידי אנשי מקצוע ששכרה האגודה עצמה.

לטענתם, ועד האגודה התעורר רק עשר שנים לאחר שהתב"ע המקורית אושרה, וכי הדבר התרחש לאחר שנחלה אחרת "לטשה עין" לשטח שסופח, וכי לבעלי הנחלה האחרת "כוח פוליטי רב" במושב.

"השינוי היחידי המהותי הוא נטילת שטח והעברתו ל...והכל בשם 'טובת הציבור' ", טוענים בעלי הנחלה המוגדלת,, ומבקשים מבית המשפט לדחות את התביעה על הסף.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?