דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 14 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

סכסוך השכנים בהרחבה הסתיים בפיצוי הדדי

שכנים שהתגוררו בשני מגרשים הצמודים זה לזה בשכונת ההרחבה של אחד מהמושבים במטה יהודה, הסתכסכו על רקע בניית חומת הפרדה בין המגרשים. בית המשפט שדן בפרשה קבע כי לכל אחד מהצדדים הייתה תרומה לסכסוך והורה לכל אחד מהצדדים לשלם פיצוי לצד השני.

הפרשה החלה בשנת 2014 כאשר בעלת מגרש בהרחבה החליטה לבנות חומת הפרדה בינה לבין המגרש השכן, הציגה בפני בעל המגרש השכן את הצעת המחיר שקיבלה על סך 18 אלף שקל, וביקשה ממנו לשאת במחצית עלות הבנייה של החומה בסכום של 9000 שקל. השכן הסכים לדרישה אך ביקש לעכב את מועד התשלום בשל קשיים כלכליים והשכנה הסכימה לכך.

כשלוש שנים לאחר מכן, בשנת 2017, מכר בעל המגרש (“המוכר") את המגרש והקונים ערכו מדידות חדשות שבעקבותיהם התברר שהחומה שנבנתה חורגת לשטח המגרש. בשל כך הוסכם בין המוכר לבין הקונים כי החומה תיהרס ותיבנה שוב הפעם עם תיקון של החריגה, וכי במידה והתיקון לא ייצא לפועל, יפצה המוכר את הקונים בסכום של 20 אלף שקל.

בעל המגרש פנה לשכנתו כדי להסדיר את נושא הריסת החומה ובנייתה מחדש, אך היא סירבה להיענות לבקשתו ודרשה כי ישלם את חלקו בהקמת החומה, כפי שהתחייב. בתגובה, אמר המוכר כי הוא מוכן לשלם את מחצית עלות בניית החומה ובתנאי שתוקם כראוי. השניים לא הגיעו לעמק השווה והסכסוך נותר בעינו.

במהלך 2018 נעשו עשרות ניסיונות ליישב את המחלוקת בין שני הצדדים אך ללא הועיל. על רקע הטענות לחריגה של החומה, הזמינה בעלת המגרש מודד מטעמה, כדי שיבדוק האם הטענות לחריגה אכן מוצדקות, ושילמה לו 1000 שקלים.

                                             

כשנה לאחר מכן, כאשר המגרש עבר לבעלותם המלאה של הקונים, נאלץ המוכר לפצות אותם בהתאם לתנאי החוזה בסכום של 20 אלף שקל. על רקע זה הוא תבע את שכנתו, וזאת בטענה כי בעת שהקימה את החומה היא חרגה לשטחו, דבר שגרם בסופו של דבר לכך שהוא נאלץ לשלם מכיסו פיצוי לרוכשי המגרש.

בכתב ההגנה, טענה בעלת המגרש כי התובע הסכים לשלם את ההשתתפות שלו בבניית החומה, אך לא קיים את התחייבותו, וכי כעת, לאחר שמכר את המגרש, אין לו מקום להעלות טענות כלשהן. היא דרשה מהמוכר לפצות אותה בסכום של 10,000 שקלים, המורכב ממחצית עלות החומה ובתוספת עלות המודד.

בית המשפט החליט למנות שמאי מקרקעין שיעריך את עלות הקמת החומה ואת הנזק שבחריגה של החומה למגרש התובע. בשנת 2019, קבע השמאי כי עלות בניית החומה עומדת על 26 אלף שקל ושווי החריגה למגרש עומד על 11 אלף שקל.

בית המשפט קיבל את חוות הדעת של השמאי, וקבע כי העובדה שהפיצוי שנתן המוכר לרוכשי המגרש היה גבוה משווי החריגה אינו צריך ליפול על כתפי שכנתו, וכמו כן, כי העובדה ששווי בניית החומה גבוה מהעלות בפועל אינו צריך להיטיב עם השכנה.

לאור זאת קבע הרשם הבכיר בבית המשפט בבית שמש, בנימין בן סימון, כי התובע ישלם לשכנתו סך של 9614 שקל (השתתפותו בעלות החומה בתוספת הצמדה) ואילו היא תשלם לו 11 אלף שקל בשל החריגה של החומה. ומכאן שיתרת התשלום של השכנה היא 1386 שקל לאחר הקיזוזים. בנסיבות העניין החליט בית המשפט שכל צד יישא בהוצאותיו המשפטיות .

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?