דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 10 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

אושרה להפקדה תכנית המע"ר של צור הדסה

הוועדה המחוזית ירושלים אישרה להפקדה בישיבתה השבוע (4.11) את תכנית המרכז העירוני (מע"ר) של צור הדסה. המע"ר המתוכנן יוקם בשטח מתחם המקב"ת (מכרז קרקע בלתי מתוכננת) מצפון לכביש 375. במסגרת התכנית הוברר כי הוועדה מתכננת לקדם את התכנית להרחבת כביש 375 לדו-מסלולי לכל כיוון וכי היא צופה כי התנועה לאורך הכביש תייצר רעש משמעותי. יש לציין כי אישור סופי לתכנית המע"ר יגיע רק לאחר שלב ההתנגדויות.

תכנית המע"ר שאושרה מציעה יצירת מרכז אזרחי לישוב צור הדסה, הכולל מגוון שימושים, לרבות מרכז תחבורה, שטחי ציבור ושירותים מוניציפליים, מסחר ותעסוקה, תיירות, ובנוסף תוספת שטחים למגורים ולדיור מיוחד.

המרכז עתיד לשרת את הישוב וסביבתו, יישען על מערך תנועתי הכולל כביש טבעת פנימי לישוב בהתאם לתכנית המתאר, במטרה ליצור מערכת תנועה כלל יישובית. לטענת הוועדה המע"ר יתרום להמשך פיתוח הישוב כישוב המלוכד סביב מרכז אחד ויתרום לרווחת האזור.

לאור נתונים שקבעו כי התכנית לבנות בחלק של המקב"ת הסמוך לתוואי העתידי של כביש 39 אינה ישימה, אישרה הוועדה להגביה בניינים לאורך כביש הטבעת הצפוני לגובה של 12 קומות, בצפיפות של 13.4 יח"ד לדונם נטו והגדילה את היקף הבינוי בחלק זה של המקב"ת ל-870 יח"ד (לעומת 720-750 יח"ד בתכנית המקורית). יש לציין כי במשרד השיכון התנגדו להצעה וטענו כי הקמת מבנים בגובה כזה תפגע קשות באופיו הכפרי של האזור, אך ההתנגדות נדחתה.

הוועדה קבעה כי הבנייה במע"ר תותנה בשלביות ביצוע וזאת בהסתמך על תכנית המתאר של צור הדסה ובכלל זה בתחום הביוב והתחבורה. יש לציין כי הפתרונות המתוכננים לביוב ולתחבורה צפויים לעכב את הבנייה במתחם למספר שנים.

התכנית של המע"ר קובעת כי השלמת ביצוע המעבר התת קרקעי להולכי רגל מתחת לדרך מס' 375 ,המחבר את אזור המע"ר עם הישוב הקיים יהיה תנאי לאכלוס יחידות הדיור המוצעות בתכנית.

הוועדה חזרה ואישרה כי תנאי להפקדת תכנית המע"ר להתנגדויות יהיה השלמת הסקר ההידרו-גיאולוגי הנדרש על מנת לצמצם את הסיכון לפגיעה במעיינות וכי יש לאשר את ממצאי הסקר האקולוגי מול רט"ג.

תכנית מתאר צור הדסה (שרטוט כללי)

לאור הרעש הצפוי להגיע מהתנועה על כביש 375 המורחב קבעה הוועדה כי במבנים הסמוכים לכביש לא ייבנו חדרים בשימוש רגיש (חדרי שינה, סלון וכד') בחזיתות הפונות לכביש. כמו כן, החזיתות הפונות לכביש ייבנו במתכונת בולעת רעש כגון מרפסות שקועות, פאנלים בולעים בתקרות המרפסת, כניסות צד למרפסות וכדו'. כמו כן, תנאי להפקדת התכנית יהיה הכנת חוות דעת סביבתית הבוחנת את מטרדי זיהום האוויר והרעש הצפויים כתוצאה מהרחבת כביש 375 והוראות להפחתתם, בהתאם להנחיות היחידה הסביבתית שורק ובאישורה.

רכז הרי יהודה בחברה להגנת הטבע, אברהם שקד, שנכח בישיבה למרות שסיים את תפקידו בשבוע שעבר, אמר כי הוועדה דנה בהבאת תכנית המע"ר להפקדה בלי שהתמלא התנאי המשמעותי להשלמת סקר הידרו-גיאולוגי כפי שנדרש בעבר. “ אני לא מבין את הטמטום של משרד השיכון, ואיך שוב לא ממלאים את הוראות תכנית המתאר ומציגים עבודה שלמה לפני הפקדה?”. שקד הבהיר בחברה להגנת הטבע לא מתנגדים למע"ר אך עומדים על כך שתתבצע עבודת סקר הידרו-גיאולוגי. “כל העמק של המקב"ת מלא בורות ודולינות, זהו עמק קרסטי ואפשר לנקז לשם את המים, שחלקם יגיעו כנראה לעין קובי וחלקם יגיעו לוואדי פוכין".

כאמור, לאחר האישור בוועדה המחוזית והשלמת הדרישות שציינה הוועדה צפויה תכנית המע"ר להיות מפורסמת להתנגדויות הציבור.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?