דלג לתוכן העמוד
יום שני, 13 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

הוועדה המחוזית: היום לא היינו מאשרים את תכנית המקב"ת

הוועדה הגאוגרפית דנה השבוע בעתידה של צור הדסה. רעיון הסיפוח של ירושלים ירד מהפרק לעת עתה, אך במטה יהודה דורשים למצוא פתרון מיידי לניהול היישוב

השבוע (4.3) התקיים אחד הדיונים החשובים ביותר לעתיד של צור הדסה. הוועדה הגאוגרפית המחוזית של משרד הפנים זימנה דיון שעסק במעמד המוניציפלי של היישוב, שהוא כיום היישוב הגדול ביותר בישראל, הנמצא במסגרת של מועצה אזורית ומנוהל על ידי ועד מתנדב. במהלך הדיון הציגו כל הדוברים את הבעייתיות הקיימת כיום בניהול היישוב וקראו, כל אחד בדרכו, להסדיר את המעמד של היישוב בהקדם.

יו"ר הוועדה הגאוגרפית, רות יוסף, אמרה כי האופציה של סיפוח צור הדסה לירושלים לא נמצאת בשלב זה על השולחן אך אין להסיק מכך, שבמידה ולא יימצא כל פתרון אחר, ההצעה לספח את צור הדסה לירושלים לא תחזור ותעלה כאפשרות.

ראש המועצה האזורית מטה יהודה, ניב ויזל, היה ראשון הדוברים. הוא הדגיש כי המצב הנוכחי שבו מועצה אזורית צריכה לנהל יישוב בן 11 אלף תושבים אינו יכול להימשך. ויזל הדגיש כי מטה יהודה תתנגד בתקיפות לניסיונות לספח את צור הדסה לירושלים ועל ועדת הגבולות לפתור את הבעיה באמצעות הכרזת צור הדסה כרשות מקומית נפרדת או באמצעות מתן משאבים מתאימים למטה יהודה כדי לנהל את היישוב בנפרד משאר היישובים במועצה.

ויזל אמר כי במהלך ארבע השנים האחרונות הוא חזר ובדק את האפשרות להקים אגף נפרד במטה יהודה שיעסוק בענייני צור הדסה, אך לדבריו האפשרות הזו אינה מעשית מסיבות טכניות.

במהלך דבריו הצביע ויזל על כך שצור הדסה גורמת לעלייה במדד הסוציו-אקונומי של מטה יהודה ובשל כך נמנע מהמועצה לקבל תקציבי איזון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בשנה.

סגן ראש המועצה, שלומי מגנזי, הממונה על תיק צור הדסה, סקר בהרחבה את הקשיים שאיתם מתמודד היישוב בהתנהלות היומיומית שלו וזאת כאשר הוא מנוהל על ידי ועד מקומי מתנדב ונעדר כלים מתאימים. מגנזי סיפר כי שימש כיו"ר ועד מקומי ביישוב במשך כשש שנים וכי התפקיד מחייב משרה מלאה.

מגנזי ציין כי צור הדסה התמודדה בשנים האחרונות עם בניית 1100 יח"ד בשכונת הסנסן וצפויה להתמודד עם תכניות בנייה נוספות בהיקף של 3000 יח"ד וכי אין שום אפשרות לוועד מקומי לפקח על תכניות אלה. מגנזי ציין כי ליישוב אין הכנסות מארנונה מניבה וכי כלל היקף השטח המסחרי ביישוב עומד על 3500 מ"ר.

נציג משרד השיכון, מתכנן המחוז, אילון ברנהרד, הפתיע את הנוכחים בדיון, כאשר אמר כי המצוקה של היישוב צור הדסה מובנת למשרד השיכון וכי המשרד נוהג בצור הדסה באופן שונה מאשר יישובים אחרים בארץ. לדוגמא, סיפר ברנהרד, שתשתיות בצור הדסה מוצגות לוועד המקומי לצורך קבלת אישור, וזאת למרות שאישורים כאלה ניתנים רק על ידי רשות מקומית מוכרת.

ברנהרד טען כי לצור הדסה הגדולה, כולל שכונת המקב"ת, מתוכננות כ-70 אלף מ"ר של ארנונה מניבה, ובה שטחי תעסוקה, מסחר ודיור מוגן. לדבריו, משרד השיכון כיבד את כל הסעיפים שנדרשו בהסכם שנחתם עם מטה יהודה להקמת שכונת הסנסן וציין כי המשרד מעוניין לחתום על הסכם חדש אך מטה יהודה מעכבת אותו. הוא חיזק את הדוברים שלפניו והדגיש כי על משרד הפנים למצוא פתרון לניהול היישוב, והמצב הנוכחי של ועד מקומי מתנדב אינו יכול להימשך.

נציג הוועדה המחוזית ירושלים, סגן מתכננת המחוז, חן פרנקל (שגדל ומתגורר בצור הדסה) אמר בישיבה כי הוועדה המחוזית ירושלים לא הייתה מאשרת היום את תכנית המקב"ת (מכרז קרקע בלתי מתוכננת) בצור הדסה.

פרנקל ציין כי מבחינה תכנונית הוועדה המחוזית רוצה לראות יישוב בעל אופי כפרי בין שתי הערים הגדולות, ירושלים ובית שמש, ולכן אין כוונה להמשיך ולהגדיל את היקף הבינוי ביישוב. הוא הדגיש כי הוועדה אינה רואה את ההיתכנות של הקמת שטחי מסחר ותעסוקה נרחבים באזור צור הדסה וזאת לאור המיקום הבעייתי של היישוב. הוא חיזק את דברי קודמיו על הצורך למצוא פתרון ליישוב במסגרת של המועצה האזורית מטה יהודה, וזאת בכפוף להסדר מוניציפלי ראוי.

נציג עמותת "תושבים למען צור הדסה", עו"ד אמיר זהר, אמר כי צור הדסה הוקמה כמרכז שירותים של אזור המזלג והיא חלק בלתי נפרד מהמועצה האזורית. הוא ציין כי היישוב מחובר בעבותות למטה יהודה, רבים מתושבי היישוב עובדים במועצה, ותלמידי אזור המזלג לומדים במוסדות החינוך של היישוב.

זהר הדגיש כי למטה יהודה יש הכנסות ארנונה מניבה ממקורות רבים ושונים והדבר מאפשר לה להשקיע בכל תושב סכום של כ-8500 שקל בשנה בממוצע. לדבריו, מהלך של בידוד צור הדסה ממטה יהודה יביא את היישוב לקריסה תקציבית והיקף ההשקעה לתושב יצנח ל-3000 שקל בממוצע.

זהר טען שאין סיבה להפוך את צור הדסה ליישוב עצמאי וכי כל הפתרונות לניהול היישוב ניתנים לביצוע במסגרת המועצה האזורית, וזאת באמצעות אגף נפרד במועצה והקמת חברה כלכלית ייעודית. הוא טען כי הקולות הקוראים במטה יהודה לפיצול היישוב נובעים מחששות מהעוצמה הפוליטית שנצברת ביישוב ומתפיסה מוטעית, הגורסת כי ללא צור הדסה יישאר למטה יהודה יותר תקציב פנוי.

זהר עמד על כך שבמידה וצור הדסה תופרד ממטה יהודה עליה לקבל חלק מהכנסות הארנונה המניבה. ההצעה זכתה לתגובה חריפה מצידו של ראש המועצה שהצהיר כי מטה יהודה לא תסכים למסור מ"ר אחד בנוי לרשויות אחרות.

יו"ר הוועדה, רות יוסף, סיכמה את הישיבה ואמרה כי הוועדה מעוניינת להחליט בתוך פרק זמן של חודשים ולא של שנים. היא ציינה כי במידה והוועדה תמליץ על הקמת רשות עצמאית בצור הדסה, ההחלטה תבוצע באופן מיידי והיישוב יועבר לניהול של ועדה ממונה למשך 4-5 שנים.

רות יוסף ביקשה מהנוכחים בישיבה להגיע לישיבה הבאה עם הצעות מעשיות לפתרון של אופן ההתנהלות של צור הדסה וקבעה מועד נוסף לישיבה בעוד כחודשיים.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?