דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 29 במאי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

יועמ"ש: אסור ליו"ר ועד מקומי להיות חבר בוועדת מכרזים

יו"ר הוועד, יאיר קמייסקי

היועצת המשפטית של המועצה האזורית מטה יהודה, עו"ד ורד כהן, פירסמה השבוע חוות דעת ובה היא קובעת כי יו"ר ועד מקומי לא יוכל לשמש כחבר בוועדת מכרזים ובמיוחד לא כיו"ר הוועדה. יש לציין כי החלטות ועדת מכרזים של ועד מקומי מועברות לידיו של יו"ר הוועד.

כהן התבקשה להתייחס לתלונה שנגעה ליו"ר הוועד המקומי בצור הדסה, יאיר קמייסקי, אשר התמנה ליו"ר ועדת המכרזים של הוועד. הנושא עלה לאחר שחבר הוועדה, תומר טיילו, הביע את התנגדותו למינוי.

   פעילת הציבור ביישוב, שלי ירמיהו, הפיצה ברשתות החברתיות תמלול של הקלטת ישיבת הוועד המקומי שביצעה, וממנה עולה לכאורה, כי קמייסקי טען שבדק את נושא המינוי של עצמו לוועדת מכרזים עם היועצת המשפטית של המועצה וכי היא, לכאורה, אישרה את המינוי.

במהלך ההקלטה נשמע קמייסקי אומר, לכאורה: “מה שחל על המועצה לא חל על הוועדים, במיוחד שוועדים לא מוציאים מכרזים גדולים...קיבלנו ייעוץ ואני אהיה חלק מוועדה זו״.

בעקבות הדיון פירסמה היועצת המשפטית של המועצה את חוות הדעת השוללת חברות של יושבי ראש ועדים בוועדת המכרזים. “ברצוני להבהיר כי אין זה מצב תקין שיו"ר הוועד המקומי, המקבל לידיו את המלצות ועדת המכרזים, יהא הוא עצמו חבר בה, והדבר אף אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין. כך גם פועלת ועדת המכרזים של המועצה, ראש המועצה אינה נמנה כאחד מחבריה”.

לאור זאת דרשה ירמיהו את התפטרותו של קמייסקי מוועדת מכרזים.

קמייסקי אמר בתגובה כי אין לו בעיה להתפטר מוועדת המכרזים. "הם עשו רוויזיה על ההחלטה הקודמת ולנו אין שום בעיה עם זה. אני לא אהיה חלק מוועדת מכרזים. זה פשוט לא מהותי. כי בסופו של בדבר כל ההמלצות של ועדת המכרזים מגיע לאישורי ולאישור הוועד".

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?