דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 11 באפריל 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מגנזי: אזור התעשייה בביתר עלית הוא מנוע צמיחה ליישוב

ועד צור הדסה שב וקבע כי הוא תומך בתכנית של ביתר עלית להקים אזור תעשייה באזור "היער האנגלי", בסמוך למעבר הגבול שבין שני היישובים. בהחלטת הוועד נאמר כי אזור התעשייה המתוכנן צפוי להוות "מנוע צמיחה" לצור הדסה.

כזכור, בסוף חודש מרץ 2020 חשף 'בקיצור' את התכנית שמקדמת עיריית ביתר עלית להקמת מרכז עסקים ראשי (מע"ר) במתחם היער האנגלי הסמוך לתחנת הדלק יער ביתר שישתרע על שטח של כ־800 דונם משני צדיו של כביש 375, סמוך לתחנת הדלק 'יער ביתר', ויהווה למעשה בעתיד כניסה מערבית לעיר ביתר עילית. בפברואר 2020 הופקדה התכנית של היער האנגלי להתנגדויות וכוללת גם אפשרות לתעשייה כבדה ומזהמת, מרכז תחבורה, בית קברות, מתקנים הנדסיים ועוד. הגופים הירוקים הזדעקו לנוכח התכנית החדשה וטענו כי היא כוללת בתוכה כשלים משמעותיים.

בעמותת תושבי צור הדסה טענו כי התכנית עשויה לשבש לחלוטין את התכנית להקמת מע"ר בצור הדסה ולאיים על אופי החיים ביישוב. ועד צור הדסה קיבל את עמדת עמותת התושבים למען צור הדסה והחליט להגיש התנגדות לתכניות של אזור התעשייה של ביתר עלית המכונה 'היער האנגלי'.

בנובמבר 2020 התקיים דיון בהתנגדויות שהוגשו לתכנית אזור התעשייה. יו"ר הוועדה המקומית לתו"ב של ביתר עלית, ראש העיר מאיר רובינשטיין, טען כי אזור התעשייה יסייע לחלץ אלפים מתושבי ביתר עלית ממעגל האבטלה.

נציג ועד צור הדסה בדיון היה היועץ המשפטי של הוועד, עו"ד ענר חפץ, אשר הסתפק בהצגת הנקודות הבעייתיות העיקריות של התכנית בתחום התחבורה, הביטחון, זיהום האוויר והביוב.

לעומת העמדה "הרכה" של הוועד, הציגה עמותת התושבים צור הדסה בראשותו של חבר הוועד, יאיר קמייסקי עמדה הרבה יותר מיליטנטית וטענה כי, "ברור שכל המפעלים האלה לא יעסיקו תושבים מביתר עלית אלא פועלים פלסטינים, וכי לא תקום תעסוקה נקייה בסמיכות למפעלים מזהמים, אלא להיפך...הדבר יעודד הקמת מפעלים מזהמים נוספים".

בהחלטה הנוכחית של ועד צור הדסה נאמר: "רעיון השותפות בין צור הדסה בתוך הקו הירוק עם ביתר עילית מעבר לקו הירוק מאפשר מפגש הזדמנויות...וצור הדסה תהא שותפה, תרוויח מקורות הכנסה...לאזור תעשייה זה יכולת לשמש כמנוע צמיחה לצור הדסה".

  בשיחה עם סגן ראש המועצה האזורית מטה יהודה והממונה על תיק צור הדסה, שלומי מגנזי, הוא אמר : "היכולת שלנו למנוע את הקמת אזור התעשייה היא אפסית, במיוחד שמדובר בתכנית שהמינהל האזרחי מקדם, אבל אפשר לנהל מו"מ ולשפר את מצבנו ולהפוך את זה לתמריץ עבורנו".

לדברי מגנזי, צור הדסה יכולה להישען על המפעלים שיוקמו באזור התעשייה של ביתר עלית וזאת על ידי "הקמת משרדים קדמיים בתוך הקו הירוק למפעלים שנמצאים מחוץ לקו הירוק". לצורך העניין, כך טוען מגנזי, צור הדסה מבקשת להרחיב את שטחה אל השטחים הצמודים לביתר עלית ונמצאים כיום באחריות מטה יהודה.

יש לציין כי מדובר במהלך בעייתי שאין לדעת כיצד יסתיים, משום שהרחבת גבולות צור הדסה עדיין לא נידונה והקמת "משרדים קדמיים" היא בחזקת ספקולציה שאין לדעת כמה ממנה הוא בר מימוש וישים בפועל.

בהחלטת הוועד צויין כי היועמ"ש של הוועד מנהל מו"מ עם היועמ"ש של עיריית ביתר עילית בכדי, "להגיע להבנות שישפיעו על שיתוף הפעולה שלנו מול ביתר עילית, מבלי לגרוע מנושאי ההתנגדות שהועלו”.

 


 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?