דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 25 בפברואר 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מי לא חתם על טופס ניגוד עניינים?

חברי ועד צור הדסה עסקו בימים האחרונים בשאלה: מי לא חתם על טופס ניגוד עניינים? מסתבר כי שניים מחברי הוועד לא הציגו את הטופס החתום בפני מזכירות הוועד המקומי, אך לטענת השניים, הם חתמו על הטופס ויעבירו אותו ישירות לגורמים האחראיים במשרד הפנים.

חתימה על טופס ניגוד עניינים נועדה למנוע מצב שבו חבר ועד קשור לחברה שמספקת לוועד שירותים שונים או נמצא בתפקיד ציבורי שעלול להציב אותו בסתירה לחובתו כנבחר ציבור בוועד המקומי.

בעבר הייתה מחלוקת על חובת חברי ועד מקומי לחתום על טופס ניגוד עניינים. אלו שפסלו את הדרישה טענו כי החוק קובע שבמועצה אזורית רק חברי המליאה חייבים לחתום על טופס כזה.

את השאלה פתר מבקר המועצה של מטה יהודה, יואל ינון, שפירסם לפני כמה חודשים הנחיות ובהם קבע כי חבר ועד מקומי חייב לחתום על טופס ניגוד עניינים וכי במידה ויש חשש לניגוד עניינים על הוועד המקומי להעביר את הטופס ליועצת המשפטית של המועצה.

לאחרונה חתמו חברי הוועד המקומי בצור הדסה על טופס ניגוד עניינים אך הסתבר כי שניים מהם, שליו חורב ותומר טיילו, לא הציגו את הטופס החתום בפני מזכירות הוועד.

שליו חורב אמר "לבקיצור" כי חתם על טופס וכי עקב בעיות אישיות לא מצא את הזמן להעביר את הטופס החתום למשרד הפנים.

תומר טיילו הכחיש את הטענה כי לא חתם על טופס ניגוד עניינים וטען כי שלח את הטפסים החתומים ישירות למשרד הפנים. “מילאתי וחתמתי על טפסים והם נשלחו ישירות ולא דרך הוועד".

במקביל הציג טיילו מכתב בן 6 עמודים ששלח ליו"ר הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור, המשנה ליעוץ המשפטי, עו"ד דינה זילבר, ובו נטען כי "...בסופו של דבר ייקבע בצורה נחרצת, אין כל חשש לניגוד עניינים בין כהונתו של מרשי כחבר ועד מקומי להיותו בעל מניות בתאגיד".

יש לציין כי לפני כשנה וחצי נאלץ טיילו להתפטר מכהונתו כנציג צור הדסה במליאת המועצה וזאת עקב ניגוד עניינים שנוצר עקב היותו בעל מניות בחברה משפחתית המעניקה שירותים למועצה.

"לפני שהתמודדתי למליאה הלכתי לבדוק את החוק, בגלל שיש לי כמה אחוזים בודדים בחברה המשפחתית שלנו שמעניקה למועצה שירותים בתחום פינוי אשפה", הסביר אז טיילו, "קיבלתי חוות דעת שאין בעיה ואני יכול להיות נבחר ציבור וחבר מליאה ולכן התמודדתי. מבחינת החוק באמת אין בעיה, אבל כאשר לאחרונה נפתח מכרז חדש, נוצר חשש של ניגוד עניינים ואני כמו איש ציבור, בניגוד להרבה אחרים, על רקע החשש העדפתי להתפטר”.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?