דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 02 במרץ 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

צור הדסה: המחוזית אישרה את המרכז המסחרי החדש

המרכז המסחרי החדש בצור הדסה (הדמיה)

הוועדה המחוזית ירושלים אישרה לאחרונה (7.12) סופית את תכנית המרכז המסחרי החדש שמתוכנן לקום בסמוך למרכז המסחרי הישן ברחוב רכסים בצור הדסה. הוועדה דחתה את כל טענות ועד צור הדסה על כך שהמרכז המסחרי גוזל שטחי ציבור מהיישוב.

שטח המרכז המסחרי החדש משתרע על שלושה מגרשים צמודים בשטח כולל של 5460 מ"ר, זכויות הבנייה הכוללות על המגרש המאוחד עומדות על כ-5000 מ"ר. היזמים החרדים, יחיאל פוטש ודוד לופיאנסקי, הציגו תכנית להקמת מבנה מסחרי הכולל ארבע קומות בשטח של 5000 מ"ר והכפלה של שטחי השירות פי ארבעה ל-2000 מ”ר.

כבר בשלב הדיונים על אישורי התכניות התגלתה הפתעה. רוב השטח במגרשים ששווקו ליזמים היה בעל אופי ציבורי ורק מיעוטו, כ-20%, היה מיועד לשימוש מסחרי. הגילוי הפתיע את כל הגורמים המעורבים בשיווק הקרקע, ובראש בראשונה את רשות מקרקעי ישראל שהיא בעלת הקרקע, וגם את המועצה האזורית מטה יהודה, משרד השיכון ומינהל התכנון, שכאמור, היו בעלי עניין בקידום מהיר של השטחים המסחריים.

לאחר דיון בנושא הסתבר כי לא ניתן לתקן את טעות הסופר ללא הגשת תכנית חדשה לשינוי הייעוד. הטעות חייבה את היזמים לצאת למהלך נרחב של הגשת תכנית חדשה הכוללת העברת שטח המגרשים מייעוד ציבורי לייעוד מסחרי. התכנית הופקדה לעיון הציבור והדיון הנוכחי נגע להתנגדויות שהוגשו לה.

הוועד המקומי צור הדסה הגיש התנגדות נרחבת לתכנית המרכז המסחרי החדש. סגן ראש המועצה, שלומי מגנזי, כינה את התכנית של המרכז "מפלצת שלא דומה לשום דבר”. יו"ר הוועד, דלית רוסו, אמרה, "זה נוגד את התכנית המאושרת ואת אופי היישוב".

בדיון שהתקיים בוועדה המחוזית ירושלים בהתנגדויות למרכז המסחרי נדחו טענות הוועד המקומי צור הדסה אחד לאחד וזאת בהסתמך על חוות הדעת של מהנדסת הוועדה המקומית מטה יהודה, האדריכלית מיכל נאור-ורניק, שקבעה כי בתחום שכונת הסנסן קיימים מגרשים המיועדים לצרכי ציבור, אשר נותנים מענה מלא לצרכי השכונה. חוות דעת נוספות שצידדו בעמדת המהנדסת נמסרו על ידי חברת 'אורבניקס' ועל ידי חוות דעת פרוגרמתית שהוכנה לבקשת הוועדה.

בנוסף נדחתה ההתנגדות של הנהגת ההורים ביישוב שייצגה 350 הורים והתנגדות של קהילת 'צור ישראל' המייצגת 130 משפחות, לפיה קיימת מצוקת שטחים ציבוריים חריפה בצור הדסה.

מהמועצה האזורית מטה יהודה נמסר בתגובה: "מדובר בתיקון תב״ע המהווה מעין תיקון 'טעות סופר', שנערכה בתכנית מתאר צור הדסה. תכנית זו שינתה, שלא במתכוון, את ייעוד המגרש המסחרי לשטח למוסדות ציבור. לפיכך, התיקון עליו הוחלט בוועדה המחוזית משיב למעשה את המצב לקדמותו (כלומר לייעוד המקורי) לטובת הקמת מרכז מסחרי שכונתי בשכונת הסנסן. המרכז המסחרי מהווה חלק אינטגרלי מהפרוגראמה המקורית של שכונת הסנסן לטובת שירותי מסחר ותעסוקה לשכונה בת 1100 יחידות דיור ותושבי צור הדסה כולה".

מוועד מקומי צור הדסה נמסר: "ועד צור הדסה מצר כי הוועדה המחוזית החליטה לדחות את טענותינו וכי בעיקרה התבססה הדחייה על דבריה של מהנדסת המועצה כי בישוב לא קיים מחסור בשטחי מבני ציבור. נזכיר כי בהתנגדות הדגשנו כי ועד צור הדסה, מברך על הקמת מרכז מסחרי, שכן הינו חלק ממנועי הצמיחה של היישוב, וכי עיקר התנגדותנו נגעה במספר כשלים שאנו מבקשים להסדיר טרם מתן היתר לבינוי".

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?