דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 16 ביוני 2019
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

צור הדסה: סערה בוועד על רקע אישור התקציב ל-2019

ישיבת התקציב הראשונה של הוועד המקומי הנכנס בצור הדסה התנהלה תוך עימות בין יו"ר הוועד, יאיר קמייסקי, ומזכירת הוועד, לירז ארז, לבין מספר חברי ועד. קמייסקי ביקש לאשר את פורמט התקציב לשנת 2019 וסירב לדרישת כמה מחברי הוועד שדרשו לראות את התקציב המפורט.

הצעת התקציב של הוועד לשנת 2019, מציגה עלייה מתונה של כ-2% בהיקף התקציבי ביחס לשנת 2018. סך התקציב המוצע עומד על 16,155,000 שקל וכולל עלייה בהיקף ההכנסות מארנונה ומס ועד מקומי ועלייה בהיקף המשרות ועלויות השכר.

בסעיף ההכנסות יש עלייה של כ-7% בהיקף השטחים המחויבים בארנונה ומסי ועד ל-373,312 מ"ר. לאור זאת צפויה ההכנסה מארנונה ומסי ועד לזנק ב-15% ולהסתכם ב-6.5 מיליון שקל (כולל השתתפות מועצה). עלות המסים המושתים על תושבי צור הדסה מסתכמת ב-58 שקל למ"ר (ארנונה מסי ועד ומס בטחון).

מנגד בסעיף ההוצאות, מתכוון הוועד לגייס עוד כוח אדם ולהעמיד את מספר העובדים הכולל על 30 איש (כיום יש 26 עובדים). הוצאות שכר העובדים צפויים לעלות ב-12% ולעמוד על יותר ממיליון שקל בשנה והעלייה בהוצאות על מערך הגבייה תזנק ב-18% ותעמוד על 887,000 שקל.

התקציב המוצע משקף הישגים של הוועד בהקטנת הוצאות בתחומי התשתיות. כך למשל תקציב מערך המים קטן ב-20% ביחס לשנה החולפת ותקציב איכות הסביבה קטן כמעט ב-50%.

מנגד, הוצאות הבטחון ימשיכו לגדול ויעמדו על 1.8 מיליון שקל (150 אלף שקל בחודש!!), תקציב האירועים והחגיגות יגדל ב-25% ויעמוד על 527,000 שקל, ותקציב התברואה יגדל ב-20%.

כאמור, כמה מחברי הוועד ביקשו לראות את תת הסעיפים של התקציב אך נתקלו בסירוב. לדברי קמייסקי, כל חבר ועד מוזמן ללשכת מזכירת הוועד כדי לעיין בתת סעיפי התקציב בזמנו הפרטי ולקבל הסברים.

מדוע אתם מסרבים לפרסם את סעיפי התקציב במלואם?

קמייסקי: “אנחנו מפרסמים לפי הפורמט שמחייב משרד הפנים".

התקציב כולל פירוט של סעיפי שכר. לציבור לא מגיע לדעת כמה הוא משלם כמשכורות לעובדי הוועד?

קמייסקי: "אנחנו עובדים במסגרת החוק. נבנה מערכת שתאפשר לציבור להכיר את התקציב באופן יותר מפורט וזה יקרה תוך כמה חודשים. בנושא השכר – יש גם עניין של צנעת הפרט".

לפי הנחיות משרד הפנים תקציב הוועד המקומי צריך להיות מאושר עד סוף שנת 2018. במידה והתקציב החדש לא יאושר ייאלץ הוועד לפעול לפי החלק ה-12 של תקציב 2018.

במהלך ישיבת הוועד גם הושמעו הערות של מזכירת הוועד ושל חברי ועד כנגד תושבים שהגיעו לישיבה, צילמו והקליטו אותה. בשיחה עם 'בקיצור' אמר קמייסקי כי חברי ועד מסוימים לא מוכנים שיצלמו אותם, אך הודה כי אין מניעה להקליט את ישיבות הוועד וכי החוק אף מחייב את הוועד להקליט את הישיבות.

עובדים לפי החוק. קמייסקי

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?