דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 29 במאי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

צלפון: פונו מחסנים שהוקמו על קרקע חקלאית באופן בלתי חוקי

בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל פונו שני מחסנים גדולים שהוקמו ללא היתר על אדמות מדינה המיועדות לשימוש חקלאי במושב צלפון.

שני המחסנים, שכל אחד מהם הוקם בנחלה נפרדת, הוקמו במרכז מושב צלפון, על קרקעות המיועדות לשימוש חקלאי בלבד. בעלי הנחלות אחסנו בהם ציוד לשימושם האישי בניגוד לייעוד הקרקע ולחוזה ההקצאה.
בנחלה אחת הוקם מחסן בגודל של כ-750 מ"ר ובנחלה השנייה הוקם מחסן בגודל של כ-800 מ"ר. שני המחסנים שהוקמו כל אחד בנפרד, נבנו ללא היתרים ובניגוד לחוק תוך שימוש חורג בקרקע המיועדת לחקלאות.

מפקחי רמ"י הפועלים לשמירה על קרקעות המדינה ברחבי הארץ, שזיהו את ההפרה בשטח, התריאו בפני כל בעל נחלה (בנפרד), כי הוא מפר את החוזה וכי הוא מבצע בקרקע שימוש חורג מייעודה. המפקחים הבהירו לבעלי הנחלות כי אם הקרקע לא תפונה הם יהיו חשופים לתביעות כספיות ואף יחשפו לביטול החוזה עימם.

משנוכחו בעלי הנחלות כי רשות מקרקעי ישראל מתעתדת לפנות להליך משפטי כנגדם, הם נאלצו לפנות בעצמם את המבנים, לרבות פינוי כל הציוד וניקוי השטח, על מנת להימנע מתביעות או הוצאות בגין השימוש החורג שביצעו בניגוד לחוק בקרקע. בעלי הנחלות השיבו את הקרקע לקדמותה לצורך שימוש חקלאי והודיעו למפקחים כי הם הפסיקו את השימוש החורג בקרקע.

מפקחי רמ"י, שערכו סיור במקום וידאו כי הקרקע אכן הושבה לקדמותה ולשימוש חקלאי. בחודשים הקרובים ימשיכו המפקחים לערוך סיורים במקום ולוודא כי הקרקע משמשת ליעודה כקרקע חקלאית וכי לא נעשה בה שימוש חורג.

" עבירות שימוש חורג מהוות פשיעה כלכלית נגד הקופה הציבורית, כאשר מפעילי מחסנים שילמו על הקרקע תעריפים מסובסדים הניתנים לחקלאות, במקום לשלם תעריפים עסקיים הנגבים מבעלי עסקים", אמר יואב ששון, מנהל הפיקוח במרחב ירושלים ברשות מקרקעי ישראל.

המחסן שפונה במושב צלפון. (צילום: רמ"י)

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?