דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 20 ביוני 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

9,000 פניות למוקד מטה יהודה ב-2015

הנושאים שבגינם פונים למוקד 8108*: תאורת רחוב, כלבים משוטטים, פריצת ביוב, אחזקת חשמל ופינוי אשפה. המועצה: "הגידול בפניות מעיד על הגברת האמון ביכולת לפתור אותן במהירות"

מוקד מועצה אזורית מטה יהודה

דו"ח סיכום על פעילות מוקד המועצה לשנת 2015 שמפרסמת השבוע מועצת מטה יהודה, מעיד כי תושבי מטה יהודה עושים שימוש רב במוקד 8108*, במגוון נושאים, ובעיקר בתחום אחריותם של האגף לשיפור פני הכפר והסביבה ואגף פיתוח, תיירות וחקלאות.

במוקד המועצה התקבלו בשנת 2015 כ-8,880 פניות, עליה של 21% לעומת שנת 2014, אז התקבלו כ-7,000 פניות. מרבית הפניות הופנו לאגף לשיפור פני הכפר והסביבה (5,605 פניות). 3,079 פניות הופנו לאגף פיתוח, תיירות וחקלאות, ומאות בודדות של פניות הופנו לוועדה לבנין ערים, מזכירות המועצה, חברה ונוער, חינוך ונושאים מועצתיים כלליים.

פילוח הפניות על פי אזורים מעלה, כי מרבית הפניות מתקבלות מאזור שפלת יהודה - 2,867 פניות, לאחר מכן אזור ההר עם 2,363 פניות, אזור עדולם עם 2,005 פניות, אזור המזלג עם 1,538 פניות, ו-107 פניות מאזורים אחרים. חמשת הנושאים אשר בגינם נפתחות הכי הרבה פניות הם תיקון תאורת רחוב, כלבים משוטטים, פריצת ביוב, אחזקת חשמל במוסדות חינוך ופינוי מכולה של אשפה.

במטה יהודה מייחסים את העליה במספר הפניות למאמצי החשיפה של המוקד לציבור באמצעות פרסומים במגוון ערוצי תקשורת ובהם אתר האינטרנט www.m-yehuda.org.il, עמוד הפייסבוק 'מטה יהודה', האפליקציה הרשותית 'מטה יהודה' והפרסומים בעיתונות המקומית.

"המוקד הינו כלי מרכזי לטיפול בפניות התושבים", נמסר מהנהלת המועצה, "והגידול במספר הפניות מעיד על הגברת האמון ביכולתה של המועצה לפתור אותן במהירות וביעילות. בימים אלה נעשים שינויים רבים באופן שיאפשר למוקד להרחיב את שירותיו לתושבים, בין היתר באמצעות תוספת כוח אדם בשגרה ובחירום ואיגום משאבים פנימיים לטובת עבודת המוקד. אנו עושים כל שאפשר על מנת לשדרג את עבודת המוקד, ובכלל זאת שימוש בתוכנות מתקדמות, מעקב וטיפול אחר כל פניה שמתקבלת עד לסגירתה, בהתאם לזמני התקן שנקבעו עבור כל אגף ומחלקה".

לצד מתן שירות טלפוני ומענה לפניות התושבים עוסק המוקד גם בהפעלת כוננים בשבתות וחגים, לחצני מצוקה בגנים, שליחת מסרונים לתושבים, ניהול מערכת טלפונים, מתן שירות בזמן חירום, ועוד. כחלק מהרחבת שירותי המוקד לתושב ולעובדים, מתוכננים מספר צעדים משמעותיים ובהם הכנסת מערכת פניות לוועדי הישובים, פתיחת ווטסאפ מועצתי והכנסת בנות שירות לאומי למשמרות הבוקר.

בהנהלת המועצה סיכמו בסיפוק את פילוח הנתונים של פעילות מוקד המועצה לשנת 2015 המעיד על חשיבות פעילותו ככלי מרכזי המשמש את התושבים בבואם לפנות לקבלת שירות מהמועצה. בכוונת המועצה להגביר את החשיפה לפעילות ולעודד את התושבים לפנות למוקד במגוון נושאים הרלבנטים לאיכות החיים במטה יהודה. "המוקד המועצתי אמון על מתן מידע ומענה ישיר לפניות התושבים, מהווה כלי ניהולי בידי הנהלת המועצה, ומאפשר לה לקבל החלטות ההולמות את הצורך הציבורי בשירות מקצועי ומסור בידי המועצה ועובדיה", נמסר.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?