דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 25 בינואר 2022
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

יוסף כמשל לתעצומות נפש ויכולת התמודדות

פרשות "וישב" ו"מקץ", המספרות את סיפור מכירתו של יוסף לעבד ואת קורותיו עד לעלייתו כמשנה למלך מצריים, נקראות תמיד בסמוך לחג החנוכה; המסר הוא זהה - מחושך לאור גדול.

פרשת "וישב" מתחילה כסדרה של טעויות; יעקב אוהב את יוסף יותר מכל אחיו, והדבר מעורר בהם קינאה. יוסף פועל בחוסר רגישות, מדבר בגנותם ומשתפם בחלומותיו המתפרשים כרצונו למשול בהם. בכעסם הרב, הם רוצים להורגו, אולם "מסתפקים" במכירתו לעבד. הם קורעים את כתונתו, טובלים אותה בדם ומראים לאביהם, אשר מאמין שחיה טרפה אותו, וממאן להתנחם שנים רבות.

יוסף נמכר לעבד לפוטיפר שר הטבחים של פרעה. כוח החיות שבו וקבלת המצב ללא תרעומת מאפשרים לו להביא לידי ביטוי את יכולותיו ולהצליח, על כן מפקיד פוטיפר בידיו את כל עסקיו. נראה כי יוסף מצליח להשתקם, אולם אז מגיע משבר נוסף ולא צפוי. אשת פוטיפר, בעלת הבית והממונה עליו, חושקת בו ואינה מניחה לו. יוסף מסרב להיכנע להטרדותיה היומיומיות, ולפיכך היא פועלת נגדו. יוסף מועבר אל "בית הסוהר מקום אשר אסירי המלך אסורים בו (לט,כ). כעת, הוא בשפל המדרגה בהיותו גם עבד וגם אסיר. הוא אינו מתאונן על מצבו או נשבר, להיפך הוא בולט ביכולותיו ומצליח, וגם בבית הסוהר הוא מתמנה לתפקיד בעל ערך.

"ויהי מקץ שנתיים"- 13 שנים לאחר שנמכר לעבד ושנתיים מיום שיוסף פותר נכונה את חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים, הוא נקרא מבית האסורים אל בית המלכות כדי לפתור את חלומו של שליט מצרים. המדרש מתאר את יציאת יוסף מהבור כקיצו של החושך ותחילתו של האור.

יוסף מפענח את חלומו של פרעה "ויאמר יוסף אל פרעה את אשר האלוקים עושה היגד לפרעה" (מא,כה); לאחר שבע שנות שפע יגיעו שבע שנות רעב כבד מאוד. הוא  אינו מסתפק בהסבר החלום ומעז באומץ להשיא עצה לפתרון המצב. פרעה מקבל את עצתו של יוסף, בוחר בו כאיש המתאים לניהול המשבר הצפוי להגיע וממנה אותו כמשנה למלך מצרים אשר "על פיך יישק כל עמי" (מא,מ).

יוסף נישא לאוסנת, שמות בניהם מעידים על דרכי התמודדותו עם המשבר שפקד אותו. לבכורו קרא מנשה, "כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי" – יוסף מודה לאל על שהשכיח ממנו את צרותיו ואת שנות הנתק מבית אביו, את הטוב והרע שהיה לו שם. שכחה זו אפשרה לו לפתוח דף חדש, ללא מרירות ותסכול. "ואת שם השני קרא אפריים כי היפרני אלוקים בארץ עניי"- יוסף בוחר לראות את הטוב, השפע והפריון בחייו למרות הכאב.

"ויהי רעב בכל הארצות, ובכל ארץ מצרים היה לחם" (מא, נד-נה). יוסף מביא את הכלכלה במצרים לגבהים אדירים, מכל האזור מגיעים למצרים לקנות מזון לשבירת הרעב. גם יעקב מאיץ בבניו לרדת מצרימה: "רדו שמה ושיברו לנו משם, ונחיה ולא נמות" (מב,ב).

"ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, ויבואו אחי יוסף, וישתחוו לו אפיים ארצה" (מב, ה-ו). יוסף הפך את המשברים האישיים שחווה למנוף לעשייה בעלת משמעות ואת עצמו למשביר ולמזין. הוא הצליח לצאת ממצבים קשים, מניכור ובגידה של היקרים לו והממונים עליו, להתמודד ולעלות מתוכם, ובכך להוסיף שפע ולהביא חיים ואור לסובבים אותו.

צמיחה ממשבר ומהשלכותיו מכילה בתוכה פרדוקס כמעט בלתי נתפס – ההבנה והקבלה שמתוך הכאב והחושך יצמח משהו טוב ויעלה שוב האור. מחקרים מראים שההתמודדות עם משברים המטלטלים את חיי האדם ומעוררים סבל רב, יכולה להיות מנוף לגילוי כוחות אישיים, פיתוח תובנות חדשות ושינוי סדרי העדיפויות. אנשים שחוו משברים מדווחים על אובדן וכאב שמילא אותם, אולם דווקא מתוך העצב, הם הצליחו לגלות בתוכם תעצומות נפש ויכולות חדשות ובלתי צפויות, ואיתן באה הבחירה לתעל אותם למקומות מקדמים עבורם ועבור אחרים.

הנביא ישעיהו מציין כי החושך נברא כדבר העומד בפני עצמו: "יוצר אור ובורא חושך", אלמלא החושך לא ניתן היה להבחין ביתרונותיו הרבים של האור, ועל פי הזוהר: "אין טוב אלא היוצא מתוך הרע".

כמו בסיפורי הפרשה, חג החנוכה הוא חג של ניסים ושל אמונה כי מהחושך יצמח אור גדול.

מי ייתן ונזכה להרבות אור!

 

המדור מוקדש לזכרו של אבי אלי קדושאי ז"ל

שרונה קדושאי בר-נס

M.A יעוץ חינוכי, MBA מינהל עסקים

יעוץ וליווי מנהלים, מנחה לפיתוח מקצועי

הדרכת הורים, "רימון" מרכז מומחים לטיפול בילד ובמשפחה

 

לשאלות: sharonabar5@gmail.com

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?