דלג לתוכן העמוד
יום רביעי, 22 בספטמבר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

לראשונה: משרד השיכון מפרסם אומדן מחירים מומלץ לבנייה כפרית

                                        

אומדן המחירים (מחיר מומלץ למ"ר) נועד להבטיח שמירה על רמת מחירים סבירה בבנייה ביישובים הכפריים

במשרד הבינוי והשיכון (שו"ב) החליטו לפרסם את אומדן המחירים המומלץ לבנייה ביישובים הכפריים. ההחלטה התקבלה לאחר תלונות של רוכשים שהעידו, כי קיימים מקרים בהם ההנחה שמעניקה המדינה במחיר הפיתוח ובמחיר הקרקע "נבלעת" על ידי היזם במחיר בניית הבית ואינה משמשת ליעודה - הוזלה למשתכן.

במשרד השו"ב אומרים כי האומדנים שמוצגים לציבור נועדו להבטיח שמחירי החברות היזמיות עומדים ביחס סביר לעלויות הביצוע, וזאת על מנת לשמור על רמת מחירים סבירה באזורים המוגדרים כאזורי עדיפות לאומית. סבסוד הפיתוח באזורים אלה הוא עד 70% מאומדן הוצאות הפיתוח ומוגדר לפי השיפוע הטופוגרפי ליחידת דיור (עד 160,000 שקל ליחידת דיור). המחירון באתר משרד הבינוי והשיכון כולל גם רווח יזמי של 15%.

משרד השו"ב מסבסד את עלויות הפיתוח בשיעורים משתנים בישובים הכפריים הכלולים בהחלטת הממשלה לעניין אזורי עדיפות לאומית. סבסוד הפיתוח נועד להפחית את עלות המגרש המפותח למשתכנים, ובכך לחזק את המשיכה של זוגות צעירים לישובים אותם הממשלה מעוניינת להרחיב ולבסס. עם זאת, טבלת המחירים של משרד השיכון יכולה לעניין גם את הציבור הכללי, משום שהיא מציגה לראשונה אומדן מחירים לבנייה, אליה ניתן להתייחס.

הבנייה ביישובים הכפריים מתאפיינת, במרביתה, בבנייה עצמית צמודת קרקע, שבה כל משתכן רוכש את המגרש המפותח בעלות מסובסדת ובונה את ביתו. בשנים האחרונות הבנייה כוללת גם בנייה רוויה על ידי יזמים שלגביהם יש חשש שיגבו מרוכשי הבתים מחיר שאינו מתחשב בסבסוד הניתן על ידי הממשלה. במשרד השו"ב מקווים כי בכך, יושלם המהלך הקשור בהוזלת העלות למשתכן ושמירה על ההנחיה לפיה אין לגבות כספים אסורים מעבר לעלויות המאושרות.

אסנת קמחי, סמנכ"לית פיתוח הכפר: "משרד הבינוי והשיכון עומד לצד זוגות צעירים ומשפחות הבוחרות לעבור למרחב הכפרי באזורי עדיפות לאומית ומסייע בסבסוד הקרקע כמו גם בהגנה על זכויותיהם במקרה של בנייה יזמית. אומדן המחירים יהווה כלי עזר משמעותי והוגן לזוגות בבניית ביתם החדש".

העקרונות לקביעת האומדנים למחירון הבנייה

  • האומדנים מתייחסים לעלויות הבנייה בלבד - בנייה עילית "עד מפתח".
  • בבנייה רוויה האומדנים מותאמים לסטנדרט הבנייה בתוכנית מחיר למשתכן.
  • בבנייה צמודת קרקע האומדנים משודרגים בהשוואה לסטנדרט הבנייה בתוכנית מחיר למשתכן.
  • בעת חישוב האומדנים הובאה בחשבון השפעה של שיפוע הקרקע בתנאי עבודה וגישה מקובלים.
  • האומדנים כוללים הקמת ממ"ד ובבנייה רוויה הם כוללים גם הקמת חדר מדרגות. אין בהם הבחנה בין שטח עיקרי ושטח שירות כהגדרתו תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992.
  • האומדנים כוללים רווח יזמי של 15%, ואינם כוללים מרתפי חניה, עלויות קרקע, מיסים והיטלים, פיקוח ומע"מ
  • ניתן לקרוא את המפרט הטכני במלא באתר משרד הבו"ש תחת הכותרת "מחירון מומלץ לחישוב עלויות בנייה כפרית"

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?